Zdeněk Mojžíšek: Dárcovská výzva pro projekt Všechny ptačí rezervace ČSO

Nejlepší dárek pro Zdeňka

vybíráme od 9.1.2020
100 000 Kč
vybráno 200 % z 50 000 Kč

přispělo

37 lidí
Výzva je již uzavřena. Děkujeme!
                                                                 
       Pomozte vytvořit druhou ptačí rezervaci České společnosti ornitologické

Drazí přátelé,

děkuji Vám předem, že jste se vůbec proklikali až sem, což znamená, že možná přijdete na mou oslavu a že snad i uvažujete o dárku! Samozřejmě bych měl velikou radost z další lahve portského vína, na kterou by mi mohl na poličce padat pár let prach, než ji pak ze soucitu vypije moje žena. Ale rád bych navrhl, abychom spojili příjemné s užitečným a požádal Vás o dar na dobrou věc.

S velkým smutkem pozoruji, jak okolo nás ubývá přírody ve prospěch úžasných hal, odkud se rozvážejí obřími kamiony čínské plastové krámy do celé Evropy. Každou chvíli někde nějaká nová vyroste! Nebo dokonalé české velko-zemědělství, které je v podstatě genocidou zbytků života v krajině. O to víc je povzbuzující, že jsou lidé, kteří svoji energii upínají opačným směrem. Mně imponuje, že vůbec jsou, a že jim ta energie nedochází.

Rád bych podpořil nový projekt České společnosti ornitologické „Mnišské louky“. Jedná se o projekt ochrany původního biotopu v nivě řeky Ploučnice, kde by měla vzniknout druhá ptačí rezervace ČSO. (O prvním a úspěšném projektu Josefovské louky se můžete dočíst zde: www.josefovskelouky.cz). Již nyní na okraji lokality hnízdí jeřábi, pozorovat lze ledňáčka říčního, z bahňáků pisíka a vodouše kropenatého, dále luňáka červeného, slavíka modráčka nebo bělořita šedého na tahu. Na prvních vykoupených pozemcích vznikne nová tůň, která hned může sloužit např. bekasinám otavním či chřástalům. 

Vybrané peníze poslouží ČSO na výkup pozemků. Slavím 50, tak bych rád vybral taky 50. Budu velmi rád, když mi s tím pomůžete, už proto, že jsem se zavázal, že co bude do 50.000 chybět, tak doplatím já; tedy pozor!

Předem děkuji já, sexy bekasina i zádumčivý chřástal.

S díky,

Zdeněk

Česká společnost ornitologická
Na různých místech Čech a Moravy vykupujeme pozemky pro ptáky a budujeme ptačí rezervace! Pouze na vlastních pozemcích můžeme zabezpečit tu nejlepší ochranu ptáků i jiných živočichů. Zajistíme kosení, pastvu, vybudujeme tůně a také území zpřístupníme milovníkům ptáků. Funguje to - ptačí park Josefovské louky, založený v roce 2006, je nyní skutečným mokřadním rájem plným života. K němu jsme vybrali další vhodná místa na Českolipsku, Přerovsku a Hodonínsku a z darů budeme postupně vykupovat to, co bude zrovna na prodej.
Podpořte ochranu ptáků v soukromých ptačích rezervacích! S vaší pomocí vytvoříme vhodná prostředí a aktivně zajistíme ptákům ty nejlepší možné podmínky pro život.

V SOUČASNÉ DOBĚ PRACUJEME NA ROZŠÍŘENÍ ČI VZNIKU NÁSLEDUJÍCÍCH PTAČÍCH REZERVACÍ: 

Ptačí park Josefovské louky (u Jaroměře)

Většině milovníků ptáků již dobře známý ptačí park se rozprostírá v nivě řeky Metuje. Dosud jsme vykoupili přes 40 ha luk, opravili starý zavlažovací systém a dvakrát ročně louky zaplavujeme. Vybudovali jsme mnoho menších tůní i větší vodní plochu. S managementem nám ukázkově pomáhají divocí koně a brzy i pratuři. V ptačím parku jsme doposud zaznamenali výskyt 175 druhů ptáků, hnízdí nebo se o hnízdění pokusili např. 4 druhy chřástalů, čírky modré, jeřábi popelaví, čejky chocholaté, bekasiny otavní nebo vodouš rudonohý. Každoročně zde pořádáme 7 akcí pro veřejnost a množství školních exkurzí. V roce 2019 získal ptačí park Cenu sympatie v celonárodní hlasovací soutěži o nejlepší projekt adaptace na klimatickou změnu Adapterra Awards.
V současnosti domlouváme s městem Jaroměř výkup dalších 3,7 ha cenných pozemků.

Ptačí park Mnišské louky (u České Lípy)

V nivě řeky Ploučnice jsme našli kouzelné místo pro vznik druhé rezervace ČSO. Podmáčené louky poseté zbytky starého koryta zatím zarůstají dřevinami.  Jednou se i tady budou pást divocí koně a prohánět čejky, vodouši a chřástalové. Již nyní na okraji lokality hnízdí jeřábi, pozorovat lze ledňáčka říčního, z bahňáků pisíka a vodouše kropenatého, dále luňáka červeného, slavíka modráčka nebo bělořita šedého na tahu. První malý pozemek jsme zakoupili v prosinci 2019. V červenci 2020 vykupujeme díky neuvěřitelné podpoře dárců rozsáhlý podmáčený 6ha pozemek i s projektem hloubených tůní, které se budeme snažit vytvořit, jak jen to bude možné. Základ ptačího parku nemůže vznikat slibněji a my pokračujeme ve vyjednávání nákupu nových pozemků.

Malá Lipová (u Přerova)
Malá pískovna poblíž Přerova je domovem kolonie vlh pestrých,  které potřebují čas od času obnovit hnízdní stěnu. Pro úspěch celé rezervace je rozhodující přístup hlavního současného vlastníka, města Přerova, které předběžně souhlasí. Pokud vše půjde dobře, výkupy by měly proběhnout v roce 2020. Rezervace ČSO zde bude hodně zaměřená na veřejnost, chceme vybudovat pozorovací kryty přímo u hnízdní stěny tak, abychom mohli tyto nádherné ptáky pozorovat i fotografovat z bezprostřední blízkosti a přitom je nerušili. Na přípravě i následném provozu rezervace se bude rozhodujícím dílem podílet Moravský ornitologický spolek - středomoravská pobočka ČSO.

Ptačí park Kosteliska (u Hodonína)

Lokalita Kosteliska se rozprostírá v nivě říčky Kyjovky v bezprostřední blízkosti ornitologicky atraktivních Mutěnických rybníků. V současnosti se jedná většinou o silně podmáčenou džungli zarostlou směsí invazních druhů rostlin, která přímo volá po vhodném managementu, jako je např. kosení nebo pastva. Při správné  údržbě se může stát domovem takových ptačích klenotů, jako jsou  např. vodouš rudonohý, čejka chocholatá, pisila čáponohá, tenkozobec opačný, chřástal kropenatý,  lžičák pestrý či bukač velký. Lokalitu bude mít v péči jihomoravská pobočka ČSO ve spolupráci s kanceláří ČSO. V roce 2020 jsme začali s úpravami biotopů a výkupy pozemků. 

Děkujeme, že nám pomůžete vytvořit nové domovy pro ptáky!

Děkuji všem, kterým není budoucnost naší přírody lhostejná....držím palce a děkuji za možnost být aspoň malou měrou součástí tohoto počinu. Zdeňkovi vše NEJ k narozeninám....super nápad, díky :)

Lenka Holá
1 700 Kč

Vsechno nejlepsi preji ptacatka mojziskovi (E+S+D+D)

Eva Mojziskova
5 000 Kč

Všechno nejlepší k narozeninám Zdenku!

Marios Nicolettis

Happy Birthday Zdenek :)

Kathy & Jon Locke

Dobrej nápad! Zdar H

Jan Myška
3 000 Kč

Musíme uspořádat pozorování ptactva s dětmi. Dalekohled a atlas ptáků již máme a společně to bude mnohem zajímavější!! Krásné narozeniny Zdeňku od Petra, Marta a Daniela

Marta Guthová
10 000 Kč

Všechno nejlepší k narozeninám Zdeňku, rádi jsme podpořili dobrou věc! Duffillovi :-)

Dana Duffillová

Zdeňku, přejeme všechno nejlepší Tobě i všemu ptactvu.
Věra, Martin, David a Ester

BV & spol.
Vybranými prostředky bude podpořena organizace:
Česká společnost ornitologická, projekt: Všechny ptačí rezervace ČSO