Česká společnost ornitologická


Zvířata Životní prostředí

Ptačí park Kosteliska

Pisila čáponohá, tenkozobec opačný nebo lžičák pestrý - i tyto ptačí klenoty mohou najít nový domov v ptačím parku Kosteliska. Nově vznikající mokřadní ptačí park se rozprostírá u Hodonína, v nivě říčky Kyjovky v bezprostřední blízkosti ornitologicky atraktivních Mutěnických rybníků. Prolíná se zde jinde nevídaná mozaika vodních ploch, rákosin, luk, lesíků i písčin. Tato pestrá krajina se při správné údržbě a ochraně stane rájem pro množství vzácných ptáků, ale i dalších živočichů a rostlin. PŘIDÁTE SE K VYTVÁŘENÍ JEDINEČNÉHO PTAČÍHO PARKU NA JIHU MORAVY? DĚKUJEME.

Vytvářejme společně rozsáhlý mokřadní ráj KOSTELISKA! Kolik m2 mokřadů společně vykoupíme? DĚKUJEME!
Přispět v :
zabezpečeno Darujme.cz
Představte si nádhernou krajinu plnou života - vodní plochy s rákosinami a ostrůvky, podmáčené rozkvetlé louky, světlé lesíky, staré stromy, ale i suchá místa podobná třeba stepím. Vítejte v Ptačím parku Kosteliska. Vzácné biotopy nově vznikajícího ptačího parku tak potěší oko každého obdivovatele přírody, a navíc poskytují skvělé prostředí pro mnoho druhů živočichů a rostlin. A taková krásná místa z naší krajiny rychle mizí... I na Kosteliskách jsou ohrožena. Tlak na jiné využití pozemků (pěstování rychle rostoucích topolů, vánočních stromků, apod.), o které bychom rádi ptačí park rozšířili, stoupá a my hrajeme závod s časem.

Podívejte se na video - podmáčená  Kosteliska jsou skutečnou oázou života. 


Kosteliska, která budujeme od konce roku 2019, se postupně mění na ráj pro ptactvo a další živočichy, což by nebylo možné bez údržby jako je kosení, výřezy náletů nebo pastva. Management je na Kosteliskách nezbytný pro úspěšné budování parku. Díky úžasné dárcovské podpoře jsme v březnu 2022 na Kosteliska mohli dovézt uherský stepní skot, který nám pomůže s likvidací nežádoucích invazivních rostlin. Tam, kde již hospodaříme, se místa zarostlá zlatobýlem mění na krásné vlhké ostřicové louky.

V ptačím parku vlastníme přibližně 4ha pozemků a o dalších intenzivně jednáme.

Ranní atmosféra na Kosteliskách. Fotka byla pořízena jednou z fotopastí umístěných v parku. 

Ptačí skvosty a další vzácná fauna
V parku se vyskytují a pravděpodobně hnízdí  takové ptačí rarity jako bukač velký, bukáček malý, vodouš rudonohý nebo sýkořice vousatá. Na tahu se zde pravidelně zastavují třeba kolpíci bílí, ostralky štíhlé, různé druhy vodoušů nebo jespáků. Celkový počet jen vloni zaznamenaných ptačích druhů je 159! Odborné průzkumy navíc odhalily i další vzácné živočichy naší fauny jako třeba pijavku lékařskou, pavouka snovačku moravskou, plže vrkoče bažinného nebo korýše listonoha letního. Na Kosteliskách byl objeven i vzácný brouk dřepčík (Longitarsus substriatus), který byl v České republice již považován za vyhynulého!

Vodouš rudonový (vlevo) a tenkozobec opačný (vpravo) - i pro ně chceme vytvořit nový domov. Ilustrační foto: Dušan Boucný


Kosteliska pro lidi
Ptačí park Kosteliska zároveň zůstane územím přístupným lidem. V budoucnu chceme návštěvníky potěšit drobnými doprovodnými prvky jako jsou zpevněné chodníky nebo odpočívadla. Již nyní lze využít pozorovatelnu ptáků.

Ptačí park Kosteliska je v péči jihomoravské pobočky ČSO.
 
PODPOŘÍTE ROZVOJ PRVNÍHO PTAČÍHO PARKU NA JIHU MORAVY? DĚKUJEME.

Kosteliska po jarní brigádě. Foto: Ondřej Ryška
Podpořte tento projekt ještě víc a zapojte kamarády Založit dárcovskou výzvu

Podařilo se několik nových výkupů pozemků
Letní měsíce byly z pohledu výkupu pozemků na Kosteliskách velmi úspěšné. Ptačí park se tak celkově rozrůstá o dalších 2,73 ha v hodnotě 682 725 Kč.
Jedná se různé pozemky v několika částech parku. Menší pozemky zahrnují vodní plochu s kusem řeky Kyjovky a břehového porostu, dále pole navazující na polní rozliv, kde hnízdí čejky a zaplavovanou část pole s výskytem vodouše rudonohého nebo konipasů lučních. Poslední menší pozemek je součástí tzv. Ptačího pole, navazuje na pozemek již vlastněný ČSO a je to velice důležitý polní rozliv, kde se pravidelně zdržují vzácní mokřadní a vodní ptáci jako volavky stříbřité, několik druhů vodoušů, oba druhy čírek nebo ostralky.
Větší pozemek (1,82 ha) se nachází v části parku zvané Na Pískách, kde rostou suché dubiny. Je to suchá, písčitá část parku, kde sušiny přecházejí do lužního lesa a mokřadu. Součástí pozemku je skupina starých krásných dubů a lesní tůň

Hejna hus i vzácní brouci. Pastva uherského stepního skotu v ptačím parku Kosteliska se vyplácí
Pastva uherského stepního skotu má už po necelých pěti měsících kýžený pozitivní efekt na biodiverzitu v ptačím parku Kosteliska České společnosti ornitologické (ČSO). Čtyři krávy, které se od poloviny března pasou v parku u Dubňan na Hodonínsku, už stačily výrazně potlačit invazní a rychle se šířící zlatobýl, jak si od nich ornitologové slibovali. Spásáním zároveň vytvářejí skvělé podmínky pro ptáky, kteří sem létají za potravou. Jedná se o bahňáky, husy, dravce a další.

Podrobnou zprávu k pastvě v ptačím parku Kosteliska si můžete přečíst zde:  https://www.birdlife.cz/hejna-hus-i-vzacni-brouci-pastva-uherskeho-stepniho-skotu-v-ptacim-parku-kosteliska-se-vyplaci/

Vzácný lejnožrout Onthophagus illyricus se na Kosteliskách objevil už po necelých dvou měsících od zahájení pastvy uherského stepního skotu. Foto: Jan MiklínFotopast na pastvině koncem května zachytila desítky pasoucích se hus velkých včetně mnoha mláďat. Foto: fotopast Jihomoravské pobočky ČSO

Na Kosteliskách se narodila telata uherského stepního skotu
V ptačím parku Kosteliska se začátkem července narodila dvě telata uherského stepního skotu. Čtyři dospělé krávy od letošního března spásáním a rozdupáváním luk přispívají k tomu, aby se na lokalitě dařilo ptákům a dalším živočichům i vzácným rostlinám. Teď bude stádo, a stejně tak efektivní péče o území, ještě větší. Více se dočtete v následujícím článku: https://www.birdlife.cz/na-kosteliskach-se-narodila-telata-uherskeho-stepniho-skotu/

První tele uherského stepního skotu na Kosteliskách. Foto: Ondřej Ryška

Orlík krátkoprstý se stále zdržuje na Kosteliskách
Mladý orlík krátkoprstý, o kterém jsme vás informovali začátkem června, se stále zdržuje na Kosteliskách. Za pomoci fotopasti se podařilo zdokumentovat jeho úspěšný lov užovky obojkové.
Nové snímky z fotopastí - tentokrát bukače velkého
Bukač velký (Botaurus stellaris) patří mezi nejvzácnější ptáky ptačího parku Kosteliska a vzhledem k jeho skrytému způsobu života v rákosinách ho není vůbec snadné pozorovat. V uplynulých dvou sezonách bylo od brzkého jara možné slyšet jeho hluboké volání, které se neslo až několik set metrů daleko. V letošním roce se bukač z neznámých důvodů neozývá a na první dojem by se mohlo zdát, že ptačí park opustil. Našim fotopastím však jeho přítomnost neunikla.  
Na přiloženém videu můžete v pozadí vidět, jak se bukač nenápadně pohybuje terénem.
Tento projekt byl podpořen z veřejné sbírky dobročinných obchodů Nadace Veronica
Tajemný obyvatel rákosin  - bukače velkého zachytila fotopast (na snímku vpravo).


Nenápadný pohyb bukače velkého terénem (v pozadí). Vepředu husy velké.

Kosteliska přivítala vzácného orlíka krátkoprstého
Ptačí park Kosteliska se těší z dalšího vzácného druhu, který se zde během tahu objevil - jde o orlíka krátkoprstého. Je to velký dravec výšky 62 - 69 cm a rozpětím křídel 160 - 180 cm,  Vsedě je nápadná široká hlava (téměř jako u sov). Od jiných druhů orlů se liší světlou spodní částí těla a křídel, s obvykle tmavším hrdlem a hlavou, rovnoměrně skvrnitými krovkami a letkami. Na ocase jsou tři tmavé pruhy. Nejoblíbenější potravou orlíka jsou hadi, následovaní dalšími plazi a obojživelníky. V případě nedostatku plazů útočí i na menší savce.
K vidění na Kosteliskách je i kolpík bílý, typický svým lopatovitým zobákem, kterým brouzdá vodu a hledá potravu. Během tahu se zde vyskytuje často.

Orlík krátkoprstý na Kosteliskách. Jeho domovem je slunná otevřená krajina s roztroušenými stromy, skalnaté stráně, stepi i polopouště. Foto: Břeněk Michálek

Kosteliska v květnu 2022 - na stromě orlík krátkoprstý, ve vodě kolpík bílý, volavky bílé. Na břehu vlevo volavka popelavá. Foto: Břeněk Michálek

Nové výkupy na Kosteliskách
ČSO se podařilo vyjednat koupi několika pozemků v ptačím parku Kosteliska o celkové rozloze 0,43 ha - jedná o v lokalitu Na Pískách. Horní část pozemků je suchá a písčitá a přechází přes lužní les do mokřadu. Letos jsme zde pozorovali například dudka chocholatého.
Jeden menší pozemek je určen ke směně - nachází se mimo ptačí park. Ze zkušenosti víme, že někteří vlastníci pozemků jsou ochotni pozemky vyměnit za jiné, nikoliv prodat.

Dudek chocholatý  - vyhovují mu světlé lesíky, sušší lokality se staršími stromy a pastviny s otevřenější krajinou. Kosteliska s různorodými biotopy a pastvou ovcí a uherského stepního skotu mají ideální podmínky i pro tyto oblíbené impozantní ptáky. Foto: Dušan Boucný

Jaké ptáky lze vidět během jarního tahu na Kosteliskách
V březnu se v ptačím parku Kosteliska rozjel tah ptáků. Na rozlivech se objevili bahňáci - čejky, jespáci bojovní a vodouši. Jako obvykle je živo na Ptačím poli. Mezi volavkami jsme pozorovali kolpíka bílého ve svatebním šatu, táhnou kachny. Pozorovali jsme přes 20 čírek modrých, desítky čírek obecných, ostralky štíhlé, kopřivky obecné a lžičáky pestré. Aktuálně se na Kosteliskách zdržuje až 6 jeřábů popelavých, zpívají slavíci modráčci a skřivani lesní. K večeru nad parkem loví netopýři rezaví.
Autorem fotografií je Ondřej Ryška.

Ptačí pole při jarním tahu opět ožilo - vidět lze husy, čejky, čírky a husice.


Netopýři rezaví loví hmyz ve večerních hodinách nad parkem.

Ostralky štíhlé (uprostřed) - elegantní hosté ptačího parku Kosteliska. V popředí odpočívající lžičáci pestří.

Pár čírek modrých. Jsou to menší kachny, samec má zřetelný bílý proužek nad okem. Samice je nenápadně hnědá.

Uherský stepní skot dorazil na Kosteliska
S péčí o ptačí park Kosteliska od včerejška pomáhají čtyři krávy uherského stepního skotu. Mohutní přežvýkavci byli do parku dovezení ze slovenské lokality Ostrovik – ptačí oblast Senianske rybníky, o kterou pečuje Slovenská ornitologická spoločnosť/BirdLife Slovensko. Spásáním a rozdupáváním luk přispějí k tomu, aby se na lokalitě dařilo ptákům a dalším živočichům i vzácným rostlinám.
Uherský stepní skot významně zefektivní péči o přírodně cenné území v nivě říčky Kyjovky. „Spásáním vytvoří skvělé podmínky například pro dudky chocholaté, konipasy luční nebo bekasiny otavní,“ říká Gašpar Čamlík, jednatel Jihomoravské pobočky ČSO, která ptačí park Kosteliska spravuje.
Uherský stepní skot pomohli významně financovat dárci v letní kampani 2021. Za podporu velice děkujeme!
Celou tiskovou zprávu si můžete přečíst zde:  https://www.birdlife.cz/v-ptacim-parku-kosteliska-se-pase-uhersky-stepni-skot-pomuze-to-vzacnym-ptakum

Čtyři krávy uherského stepního skotu přijely do ptačího parku Kosteliska ve středu odpoledne. Foto: Gašpar Čamlík

Uherský stepní skot se bude na Kosteliskách pást na pastvě o celkové výměře 8,5 hektarů. Foto: Ondřej Ryška

Ptačí park Kosteliska se rozrostl o nové pozemky
Dva nové pozemky o celkové rozloze 0,92 ha se podařilo vykoupit na Kosteliskách, pozemky jsou již ve vlastnictví ČSO.
První lesní pozemek 0,41 ha je součásti zbytku písčin, které pozvolna přecházejí do podmáčeného měkkého luhu a mokřadu. 
Druhý pozemek 0,51 ha je orná půda v lokalitě, kterou jsme v rámci ptačího parku Kosteliska nazvali Šardičky. Nachází se na břehu Šardického potoka, který se v tomto úseku často vylévá z břehů a jeho okolí je podmáčené. Za roky, kdy se tady vůbec nehospodařilo, plochy ovládli invazní druhy rostlin, především zlatobýl a topinanbur. Na vlhkých místech se však daří mokřadní vegetaci, která se při vhodné péči může vrátit i na zbytek ploch. V lokalitě Šardičky už máme několik pozemků. Toto území je vhodné pro pastvu i sečení, pro výskyt ohrožených mokřadních ptáků (např. chřástali), lučních druhů (např. konipas luční, bramborníček černohlavý) a ptáků otevřené krajiny (např. ťuhýk obecný).
Celková částka nákupu pozemků činila 255 360 Kč.


Nákup pozemků u Ptačího parku Kosteliska
Podařilo se nám vykoupit několik pozemků v blízkosti ptačího parku. Jedná se o různé typy pozemků, v celkové výměře 0,7 ha za 200 000 Kč v Dubňanech.
Nakoupené pozemky se využijí ke směně. Někteří vlastníci pozemků v ptačím parku totiž nechtějí své pozemky prodat, ale jsou ochotni je vyměnit za jiné, mimo ptačí park.

Volavky stříbřité v Ptačím parku Kosteliska v létě 2021. Foto: Ondřej Ryška

Podívejte se na krátké video káně lesní, která se na chvilku objevila před naší fotopastí. 
Videa z fotopastí z ptačího parku Kosteliska budeme postupně vkládat na nový YT kanál, kde nás budete moci sledovat..
Tento projekt byl podpořen z veřejné sbírky dobročinných obchodů Nadace Veronica.

Nové fotopasti v ptačím parku Kosteliska
Od léta 2021 máme možnost sledovat ptáky a savce na vybraných lokalitách v ptačím parku Kosteliska pomocí čtyř nových fotopastí.
Ze savců se před novými fotopastmi nejčastěji vyskytují nutrie říční, ale potěšil nás třeba i tchoř tmavý, dnes již vzácný. Z ptáků zatím před fotopastí hezky zapózovaly volavky včetně vzácné volavky červené. Fotopasti odhalily také nocování hus velkých v polním rozlivu zvaném Ptačí pole.
Tento projekt byl podpořen z veřejné sbírky dobročinných obchodů @Nadace Veronica.

Volavka bílá zachycená fotopastí v polovině října 2021.

Volavka popelavá zachycená fotopastí na konci října 2021.


Atmosféra na Ptačím poli v ptačím parku Kosteliska na konci října 2021.

Další pozemky na Kosteliskách
Menší pozemky v Ptačím parku Kosteliska o celkové rozloze 0,58 ha byly připsány do vlastnictví ČSO. Jedná se lesní pozemky a ornou půdu.

Sýkořice vousatá - jedna z ptačích rarit žijících v Ptačím parku Kosteliska. Foto: Ondřej Ryška

Festival ptactva na Kosteliskách
16. 10. 2021 proběhl v ptačím parku Kosteliska první ročník akce pro veřejnost s názvem Festival ptactva.
Festival ptactva je kampaní BirdLife International, která má za cíl upozornit na fenomén ptačí migrace a na nebezpečí, která ptáky na jejich cestách mohou potkat.
Na akci nám vyšlo krásné slunečné počasí, přišlo 52 účastníků a chytilo se 52 pěvců při kroužkování, které si mohli účastníci zblízka prohlédnout a dozvědět se něco víc o jejich životě.
Zdařilá byla také vycházka, při které jsme pozorovali např. vzácné kormorány malé či krásného dravce luňáka červeného.
Během akce byly účastníkům představeny aktivity projektu Kosteliska - obnova nivních biotopů, zejména připravovaná pastva skotu. Projekt je podpořen grantem z Norských fondů.
Ptačí migrace na Kosteliskách
Na začátku podzimu klesla na Ptačím poli v Ptačím parku Kosteliska voda a odkryla bahna, která nabídla příležitost pro protahující bahňáky. Objevily se čejky chocholaté, jespáci obecní, jespáci bojovní, jespák křivozobý, vodouši šedí, tmaví, bahenní a kropenatí. Ideální podmínky mají aktuálně na Ptačím poli také kachny. Konkrétně několik desítek čírek obecných a jednotlivě např. protahující hvízdáci eurasijští.
V září jsme vůbec poprvé měli možnost v ptačím parku pozorovat kulíka písečného, jespáky malé či chřástala malého.

Letící hejno nad ptačím parkem - čírky obecné s čírkou modrou (pták v čele hejna), foto: Ondřej Ryška
Pohoda na Ptačím poli  - čejky chocholaté, jespáci, čírky obecné, hvízdáci euroasijští a kopřivka obecná. Foto: Ondřej Ryška
Zástupci jespáků na Kosteliskách - jespák křivozobý (vlevo) a jespáci obecní, foto: Ondřej Ryška

Dobrovolnická brigáda na Kosteliskách
V termínu 1. - 3. 10. 2021 proběhl druhý ročník dobrovolnické brigády v nově budovaném ptačím parku Kosteliska u Dubňan. 
Děkujeme všem 49ti dobrovolníkům, kteří se akce zúčastnili, a také městu Dubňany a Řemeslnému Minipivovaru DUBŇÁK za podporu.
Akce proběhla ve spolupráci s Biologickým centrem AVČR.
Podpořeno v rámci projektu Zelené horizonty (č. 304021S218) z programu Interreg V-A SK-CZ.
Dobrovolnická brigáda v Ptačím parku Kosteliska 1. - 3.října 2021
O prvním říjnovém víkendu rádi uvítáme všechny, kdo mají zájem pomoci s péčí o vznikající Ptačí park Kosteliska u Dubňan. Cílem akce je pomoci s péčí o pozemky, které již vlastníme nebo se o ně staráme, a vytvořit tak pro přírodu zajímavější místo. Práce budou spočívat především v kosení, hrabání a odstraňování posečené hmoty, kácení a ořezu náletových dřevin, případně dalších potřebných činnostech. Uvítáme jednotlivce i skupiny, na pár hodin i na tři dny.
Více informací zde: https://www.birdlife.cz/dobrovolnicky-pracovni-vikend-v-ptacim-parku-kosteliska/
Všem dobrovolníkům předem děkujeme!

Festival ptactva v Ptačím parku Kosteliska
Podzimní vycházka za ptáky proběhne i na Kosteliskách! V plánu je pochůzka po nově vznikajícím ptačím parku, povídání o něm, pozorování ptáků, ukázka odchytu a kroužkování ptáků.
Sraz v sobotu 16. října 2021 v 8:00 v Jarohněvicích před hospodou / potravinami Jindra: 48.9237461N, 17.0736550E , kde je možnost zaparkovat.
S sebou pevnou ( a nejlépe vodě odolnou) obuv a vhodné oblečení do přírody, dalekohled a svačinu.
Předpokládaný konec akce ve 12:00 - 13:00.
Pořádá Jihomoravská pobočka ČSO.
Kontakt:
Ondřej Ryška, ryska@birdlife.cz, tel: 704 042 108

Ptačí pole na Kosteliskách v červenci 2021, foto: Ondřej Ryška

Reportáž z Ptačího parku Kosteliska v České televizi
Nejnovější reportáž z Ptačího parku Kosteliska natočila Česká televize v rámci Událostí v regionech, konkrétně v Brně. Podívejte se, co se právě v Ptačím parku děje, jak o park pečujeme a co nás čeká do budoucna.
Reportáž na linku zde: https://www.facebook.com/watch/?v=1224847171346600

Takto vypadají Kosteliska v plném létě, foto: Ondřej Ryška

Vlhy pestré na Kosteliskách
Aktuálně se na Kosteliskách shromažďují vlhy pestré, které před odletem do Afriky loví nad mokřady vážky a jiný hmyz. Vlhy bývají nazývány českými papoušky, neboť jsou to naši nejbarevnější ptáci. Pozorovat je lze odpočívající na větvích stromů a keřů, ale i na plotech nebo na drátech. Často létají v menších hejnech.

Vlhy pestré v Ptačím parku Kosteliska. Hnízdí v koloniích a potřebují k hnízdění strmé písčité stěny, ve kterých si vyhrabávají nory. Je to teplomilný druh, a proto k nám zpravidla přilétá až začátkem května. Foto: Ondřej Ryška

Chřástal kropenatý hnízdí na Kosteliskách
Mladého chřástala kropenatého v doprovodu rodiče se v Ptačím parku Kosteliska podařilo zdokumentovat Tomáši Oplockému. Bylo tak potvrzeno jeho hnízdění na Kosteliskách, které jsme dosud jen tušili.
Chřástal kropenatý je silně ohrožený druh, na našem území vzácně hnízdí a velmi skrytě žije v mokřadních biotopech. Živí se drobnými měkkýši, hmyzem a malými korýši a červy, v menší míře také úštipky zelených vodních rostlin a semeny.

Chřástal kropenatý na Kosteliskách 9. 8. 2021. Méně vybarvené mládě a rodič s barevným zobákem. Foto: Tomáš Oplocký

V Ptačím parku Kosteliska je i v červenci co pozorovat. Na Ptačím poli se zdržují brodiví ptáci - až 5 volavek stříbřitých, volavka červená, v polních rozlivech hejno čápů černých a volavek bílých. Na Ptačí pole zaletuje z pastvy odpočívat také velké hejno hus velkých.

Ptačí pole na Kosteliskách. K hejnu hus velkých přilétá volavka bílá. Foto: Ondřej RyškaVolavky stříbřité na Kosteliskách. Od volavky bílé ji poznáte menším vzrůstem, černým zobákem (volavka bílá má žlutý zobák) a černými končetinami se žlutými prsty. Ve svatebním šatu má i dvě dlouhá zátylková pera, která jsou dobře vidět. Foto: Ondřej Ryška

Brodiví ptáci na Kosteliskách
Rozlivy v ptačím parku Kosteliska jsou stále na vyšší vodě a po celou sezonu lákají brodivé ptáky. Na rozlivy zaletují kvakoši noční, stejně jako vloni se po celou hnízdní sezonu ozývá bukač velký.  Pozorovali jsme zde také ptačí rarity - 2 volavky červené a 2 kolpíky bílé ve svatebním šatu.
Kolpíka bílého snadno poznáte díky jeho typickému lžičovitému zobáku. V letu má natažený krk i nohy - na rozdíl od volavky bílé, která má v letu krk ve tvaru písmene "S". Foto: Tom Pospíšil

Volavka červená se u nás vyskytuje velmi vzácně. Foto: Dušan Boucný

Ptačí rodinky a dravci na Kosteliskách
V ptačím parku Kosteliska jsou rodinky čejek chocholatých, kachen divokých, hus velkých, labutí velkých, lysek černých i slípek zelenonohých
Zajímavý byl letos jarní tah ostřížů lesních, kdy nad rozlivy lovilo hmyz až 15 ptáků.
Letošní rok v ptačím parku vypadá nadějně na dalšího dravce - motáka pochopa. V době námluv jsme pozorovali min. 6 párů.
Ostříž lesní patří k našim menším dravcům. Typický je jeho rychlý let při pronásledování kořisti a střemhlavý útok. Foto: Luděk Boucný


Typickým biotopem pro motáka pochopa jsou rozsáhlé rákosiny v blízkosti mělkých vod. Foto: Luděk Boucný


Lyska černá - dospělý s mládětem. Foto: Dušan Boucný

Rodinka hus velkých - spatřit je můžete především na rybnících. Foto: Dušan Boucný

Nový grant Norských fondů pro Ptačí park Kosteliska
Díky novému grantu z Norských fondů můžeme zefektivnit péči o území s využitím pastvy, kosení a terénních úprav. Cílem je potlačit invazní druhy rostlin a naopak podpořit cenné biotopy, jako jsou zátopa a břehy rybníky, vlhké louky, mokřady, ale i suché písčité hrúdy. Ty všechny jsou důležité nejen pro vzácné druhy ptáků, ale i hmyzu, rostlin a dalších obyvatel Kostelisek. 
Výsledky poté vhodným způsobem představíme i široké veřejnosti  - místním obyvatelům, návštěvníkům a zájemcům o přírodu. Zvýšíme tak povědomí o Ptačím parku Kosteliska a o nutnosti ochrany a péče o mokřadní oblasti v České republice obecně.

Letecký snímek z Ptačího parku Kosteliska na jaře 2021.

Kosteliska se rozrostou o nové rozsáhlé pozemky
Jihomoravské pobočce ČSO se podařilo vyjednat nové výkupy pozemků o celkové výměře 21 142 m2 v hodnotě 528 000 Kč.
Jedná se o několik pozemků, z nichž některé leží v bezprostředním okolí ptačího parku a jsou určeny ke směnám za pozemky uvnitř parku. Majitelé některých pozemků totiž nejsou ochotni svoje pozemky v parku prodat, ale směnit za jiné poblíž. Jeden větší mokřad 0,4 ha je uvnitř parku, v současnosti je silně podmáčený a navazuje na okolní podmáčené plochy. Vyskytuje se zde například bukač velký, hnízdí husy velké a také "úřaduje" bobr evropský.

Nový podmáčený pozemek v Ptačím parku Kosteliska, kde nám "s údržbou pomáhá" bobr. Likviduje náletové dřeviny.

Jarní tah ptáků na Kosteliskách
Na zaplaveném pozemku, který jsme v zimě pokosili a vyčistili od náletu se to začíná hezky zelenat a v rozlivech se objevily první snůšky hnědých skokanů.


Na Velkém rozlivu se zastavilo pestré hejno protahujících kachen. Máme velkou radost, že se z rákosin v březnu začal opět ozývat tajemný hlas bukače velkého.


Čírky obecné a modré, hvízdáci euroasijští, lžičáci pestří, ostralky štíhlé a kopřivky obecné - úžasná přehlídka kachen na Kosteliskách v březnu 2021. V pozadí také husy velké a běločelé. Foto: Ondřej Ryška

V ptačím parku v těchto dnech můžeme pozorovat i protahujícího dravce specializovaného na lov ryb - orlovce říčního.

Vzácný dravec, orlovec říční odpočívající na Kosteliskách, foto: Ondřej Ryška

Ptačí Park Kosteliska se rozrůstá o další pozemek
Pozemek o výměře 0,5 ha v místě periodického polního mokřadu na severu Ptačího parku Kosteliska byl připsán do vlastnictví ČSO. Aktuálně se zde nachází polní kultury, ale v případě zatopení vodou se tato plocha stane atraktivním územím hlavně pro bahňáky, ale také pro vodní korýše nebo brouky.

Říčka Kyjovka v Ptačím parku Kosteliska v lednu 2021, foto: Ondřej Ryška

Zamrzlé vodní plochy jsme využili ke kosení ostrovů. Nejprve se pokosil ostrov v polním rozlivu v Ptačím parku Kosteliska, na které vloni hnízdily čejky a vodouši rudonozí. 
Poté se již tradičně pokosil ostrov racků na Třetím Zbrodě v Mutěnicích a nakonec jsme ve spolupráci s CHKO Pálava stihli pokosit i ostrov na rybníku Nesyt v Sedleci u Mikulova.

První výkupy roku 2021 na Kosteliskách
Do vlastnictví ČSO byly připsány nové pozemky v Ptačím Parku Kosteliska. Jeden pozemek o rozloze 0,57 ha v centrální části ptačího parku, kde jsou z větší části podmáčené rákosiny, ale část pozemku je i určená k zalesnění. Další pozemek o výměře 0,4 ha se nachází v místě rozsáhlého polního mokřadu na severu území, který je částečně trvale zatopen vodou. Je to atraktivní místo jak pro kachny, tak pro brodivé ptáky a bahňáky.

Ptačí park Kosteliska - různorodost biotopů je zde mimořádná, foto: Ondřej Ryška

V Ptačím parku Kosteliska se na nesklizené kukuřici objevuje velké hejno cca 180 ex. holubů doupňáků. Dále je možné pozorovat hejno drozdů kvíčal (cca 120 ex) nebo špačků obecných (cca 40 ex.).
Dobře vidět jsou volavky bílé a potěší třeba čečetky zimní / tmavé nebo strnadi obecní.

Holub doupňák, foto: Dušan BoucnýDrozd kvíčala, foto: Luděk Boucný


Volavka bílá, foto: Dušan Boucný

Zoologické průzkumy na Kosteliskách
V Ptačím parku Kosteliska nalezli odborníci při entomologickém průzkumu vzácného brouka dřepčíka (Longitarsus substriatus), který byl v  České republice již považován za vyhynulého. Zjištěno bylo celkem 99 ohrožených druhů hmyzu.
Loňský ornitologický průzkum odhalil 162 druhů ptáků.  U 89 druhů bylo zaznamenáno chování související s hnízděním, prokázané hnízdění bylo registrováno u 21 druhů, pravděpodobné u 52 druhů a možné u 16 druhů. Mezi hnízdící ptačí skvosty Kostelisek patří například vodouš rudonohý, moudivláček lužní nebo bukáček malý.
Potvrdila se tak nesmírná rozmanitost a vzácnost území tohoto ptačího parku.
Podrobněji se o uskutečněných průzkumech a jejich výsledcích dočtete v této tiskové zprávě: /https://www.birdlife.cz/prirodovedci-v-ptacim-parku-kosteliska-nalezli-brouka-ktereho-uz-povazovali-v-cr-za-vyhynuleho/

Zima v Ptačím parku Kosteliska, fota: Ondřej Ryška
Zimující ptáci na Kosteliskách
I v zimě můžeme v Ptačím parku Kosteliska pozorovat zajímavé ptačí druhy. Aktuálně zde přečkává zimu například 51 ex. lindušek horských, 21 ex. konipasů bílých, skupinka vodoušů kropenatýchslučky malé nebo bekasina otavní.

Linduška horská na Kosteliskách, foto: Ondřej Ryška


K vzácným zimním hostům Kostelisek patří i vodouš kropenatý, foto: Ondřej Ryška

Podívejte se na podzimní krásu v Ptačím parku Kosteliska.


Velký rozliv v Ptačím parku Kosteliska, v pozadí hrad Buchlov.

Jarohněvický rybník


Na pohrabané ploše po říjnové dobrovolnické brigádě rostou čirůvky fialové.

Dnes jsme po deštivých dnech zkontrolovali situaci v Ptačím parku Kosteliska. Voda z řeky Kyjovky se objevila i v místech, kam se na jaře nedostala a místy byla i dost hluboká.
Potěšily dva nové ptačí druhy na podzimním tahu - sluka lesní a rehek zahradní.


Rehek zahradní, foto: Dušan BoucnýKrtonožka obecná odchycená na Kosteliskách.


Kde je voda, tam je život. A vody je na Kosteliskách opravdu hodně.

O víkendu 2.–4. října 2020 proběhla na Kosteliskách první dobrovolnická brigáda. Akce byla zaměřena na příbřežní zóny Jarohněvického rybníka, kde byl posečen nálet dřevin a nepůvodní druhy rostlin. Vytvořili jsme tak mj. nové pastviny pro husy. Děkujeme všem čtyřiceti dobrovolníkům, kteří se akce zúčastnili, a také městu Dubňany a Řemeslnému Minipivovaru DUBŇÁK za podporu. Akci jsme zorganizovali ve spolupráci s Biologickým centrem AVČR, byla podpořena i v rámci projektu Zelené horizonty (č. 304021S218) z programu Interreg V-A SK-CZ.


Kormoráni malí na Kosteliskách
Od konce července se na okraj Ptačího parku Kosteliska sletovali nocovat vzácní kormoráni malí (Microcarbo pygmeus) - celosvětově ohrožený druh.
V druhém půli srpna jsme jich na Jarohněvickém rybníku napočítali ještě 9 kusů, což je pro Českou republiku ojedinělý počet.

Kormoráni malí na Kosteliskách.


Jde o snadno viditelné ptáky, kteří často odpočívají na větvích.

Bukač velký a bukáček malý zdokumetováni
Od dubna do konce června bylo v Ptačím parku Kosteliska slyšet hlasité "bukání" ducha rákosin bukače velkého (Botaurus stellaris). Spatřit tohoto skrytě žijícího volavkovitého ptáka je o velkém štěstí. Úspěšně a dlouho se vyhýbal i nastraženým fotopastím, ale nakonec se přece jen na chvíli ukázal.
V Ptačím parku Kosteliska žije také naše nejmenší volavka - bukáček malý (Ixobrychus minutus). Ten je v době krmení mláďat více nápadný a během června a července často přeletuje nízko nad vegetací.

Bukač velký na snímku z fotopastí.


A nakonec se podařilo zachytit i bukáčka malého.

Polní mokřady jsou vítanou zastávkou celé řady ptačích druhů. 
Na polních mokřinách v Ptačím parku Kosteliska, které vznikly po vydatných červnových deštích, jsme v posledních dnech pozorovali vzácné druhy vodních ptáků, jako je volavka červená (Ardea purpurea), kolpík bílý (Platalea leucorodia) či kormorán malý (Microcarbo pygmeus).

Kolpík bílý nad Kosteliskami.


Volavka červená se v České republice vyskytuje velmi vzácně. Foto: Dušan Boucný

Podívejte se na úlovky z fotopastí v naší nově vznikající rezervaci Kosteliska. Z ptačí říše se zde můžete setkat například s husou velkou, chřástalem vodním, bukáčkem malým, motákem pochopem, volavkou bílou i stříbřitou nebo čápem černým, který nedaleko Kostelisek také hnízdí. Fotopasti zachytili rovněž kunu lesní, bobra evropského, vydru říční nebo nutrii říční.


Rodinka husy velké


Čáp černý


Mládě kuny lesní.

Založení projektu

Nech sa darí :))

Zuzana Lackovičová
644 Kč

prosím o potvrzení o daru. Chci použít jako dárek, prosím nezobrazovat částku.
Děkuji, J. Sehnalová

Jana Sehnalová

Děkujeme za dnešní exkurzi. :-)

Jiří Valíček

Zašlu převodem z mého účtu do 2 dní. Hodně zdaru ve Vaší záslužné práci.

Ludmila Francová
3 000 Kč

Mnoho zdaru PP Kosteliska :-) Je tam krásně

Petr Pavlík
644 Kč

Kolpíkovi pod stromeček.

Eva Čermáková
500 Kč

Pro ptáky a pro žáby :)

Radek Drlička
500 Kč

Věřím, že se Kosteliska (a nejen je) bude dařit stále rozšiřovat :-)

Magdaléna Šnajdarová

Moc vám fandíme a těšíme se jak to bude dál. Hana a Milan Čamlíkovi

Hana Čamlíková
1 260 Kč

Díky za Vaši práci pro ptáky a pro celou planetu!

Martin Horáček
5 040 Kč