Česká společnost ornitologická


Životní prostředí Zvířata

Ptačí park Mnišské louky

Mokřadní ptáci patří mezi nejohroženější. V nivě řeky Ploučnice, nedaleko České Lípy, jsme objevili kouzelné místo pro vznik dalšího ptačího parku, kde bude možné obnovit hnízdiště mokřadních ptáků, jako jsou čejky, bekasiny, chřástalové nebo vodouši. Už teď se zde vyskytují jeřábi popelaví nebo slavíci modráčci. Ochrana ptáků pomůže i vzácným obojživelníkům, plazům, vážkám a motýlům. Díky úžasné podpoře dárců vykupujeme začátkem července přes 6 ha pozemků za 1 290 000 Kč včetně hotového projektu na vyhloubení tůní! Současně začínáme předjednávat další pozemky. Pokud se podaří shromáždit další peníze, půjdou také na rozvoj ptačího parku, ať již na další výkupy nebo na hloubení tůní a další úpravy pro ptáky a jiné živočichy. Složme se na nový park pro mokřadní ptáky! Děkujeme.

Vykupme společně mokřady pro ptáky v nivě řeky Ploučnice! Kolik metrů čtverečních nového domova jim můžete darovat ?
1 699 335 Kč

přispělo

1295 lidí
Přispět v :
zabezpečeno Darujme.cz
AKTUALIZACE:
Milí dárci, jste úžasní!! Dojali jste nás, částka je vybraná, zvládli jste to za neuvěřitelné dva dny! POZEMEK TEDY VYKOUPÍME!
Darovat ale můžete i dál - již nyní vytváříme  rezervy pro další výkupy, budování tůní a další úpravy pro ptáky. Současně začínáme zjišťovat další možnosti výkupů. Každý dar pomůže a každý se počítá.
Připravujeme další informace a ještě jednou: DĚKUJEME!


62 636 m2 mokřin vykupujeme v nivě řeky Ploučnice u České Lípy!  Rozsáhlé území s černými skládkami, starým úložištěm kalů a zarůstajícími zbytky původních říčních ramen je ideálním územím pro obnovu hnízdišť mokřadních ptáků. Základ nového ptačího parku Mnišské louky jsme položili v prosinci 2019 koupí prvního malého pozemku.
V této části Mnišských luk jsme první malý pozemek koupili v prosinci 2019. Foto Ludmila Korešová.

Díky bleskové podpoře dárců vykupujeme opravdu rozsáhlý, dosud hospodářsky využívaný, podmáčený pozemek, který leží v klidné, málo navštěvované části Mnišských luk a přímo sousedí s hnízdním teritoriem jeřábů. 
Více než 6 ha takto krásně podmáčených pozemků můžeme vykoupit. Foto Břeněk Michálek.

Díky pochopení a náklonnosti vlastníka proběhne nákup tohoto rozsáhlého pozemku za přátelskou cenu 1 290 000 Kč a to dokonce včetně hotového projektu hloubených tůní na podporu bahňáků, jeřábů a obojživelníků.

Děkujeme dárcům, kteříjiž  na výkupy pozemků darovali!  V zimě dokonce proběhla velmi úspěšná narozeninová výzva.

Po zakoupení zde vytvoříme mokřad posetý mělkými tůněmi, kde nalezne mnoho ptáků pestrou nabídku potravy i klid ke hnízdění.

Pokud se podaří vybrat peněz více, bude to úžasný základ pro další rozvoj Mnišských luk - peníze budou určitě potřeba, ať již na hloubení tůní nebo na další výkupy, hned co se je podaří předjednat.

Základ nové rezervace ČSO nemůže vznikat slibněji. 
VYTVOŘÍME SPOLU NOVÝ MOKŘADNÍ RÁJ?

Video z Mnišských luk.


Mapa s lokalizací ptačího parku Mnišské louky.


Slavík modráček středoevropský na Mnišských loukách na jaře 2020. Foto Květoslav Hlávka. 
Podpořte tento projekt ještě víc a zapojte kamarády Založit dárcovskou výzvu

NA MNIŠSKÝCH LOUKÁCH JSME NATOČILI VIDEO. Koukněte se, jak je tam krásně.
Chtěli jsme vám ho pustit při 50% vybrané částky, ale vůbec jsme to nestihli, tak jste byli rychlí. Tak aspoň takto , jako poděkování.

MILÍ DÁRCI , JSTE ÚŽASNÍ!!!
ČÁSTKA JE VYBRANÁ, POZEMEK SE KUPOVAT BUDE! ZVLÁDLI JSTE TO ZA DVA DNY!
ALE JEDEME DÁL, COKOLI DARUJETE NAVÍC, PŮJDE NA DALŠÍ ROZVOJ MNIŠSKÝCH LUK!
AŤ NA DALŠÍ VÝKUPY (SPRÁVCE BŘENĚK UŽ OŤUKÁVÁ DALŠÍ MAJITELE) NEBO NA HLOUBENÍ TŮNÍ, ČI JINÉ ÚPRAVY, KTERÉ POMŮŽOU PTÁKŮM. 
POSÍLÁM VÁM VELKÉ PODĚKOVÁNÍ A KVĚTINU Z MNIŠSKÝCH LUK. BRZY VÁM DORUČÍME JEŠTĚ DALŠÍ INFORMACE. 
Vaše Lucie Hošková


Nejen ptactvem upoutají Mnišské louky - můžete zde vidět i nádherné květiny - kosatce, zvonky, pcháče, kohoutky a další.  A květiny jsou magnetem pro různorodý hmyz včetně motýlů. Podívejte se na fotky, jak to na Mnišských loukách vypadá právě teď!
Foto: Ludmila Korešová
Kosatec žlutý


Pcháč obecný


Jestřábník oranžový


Okáč poháňkový


Motýlice lesklá


Mnišské louky leží v nivě řeky Ploučnice. Foto Ludmila Korešová.


Na Mnišských loukách lze pozorovat jeřáby popelavé. Prosím případné návštěvníky, aby ptáky v žádném případě nerušili a dodržovali co největší vzdálenost!Území je součástí soustavy Natura 2000, konkrétně Evropsky významné lokality Dolní Ploučnice. Kritériovými druhy jsou zde kuňka obecná, vydra říční a losos obecný.

losos obecný foto ceskesvycarsko.in


Na Mnišských loukách můžeme sledovat mnoho ptačích druhů stále ještě v jarnější aktivitě. Žluvy hajní, strnady obecné, ťuhýky obecné, luňáky červené, motáky pochopy, kukačky, skřivany polní, několik druhů pěnic..... Ozývají se dva druhy cvrčilek. Objevila se i bekasina otavní a my doufáme, že nezůstane pouze hostem, ale podaří se jí i zahnízdit. Poté co vyhloubíme tůně, bude mít na Mnišských loukách ideální podmínky. Oko pozorovatele jistě potěší i jeřáb popelavý, slavík modráček nebo bramborníček černohlavý, které lze při troše štěstí i pěkně vyfotografovat.

Bekasina otavní - foto Dušan Boucný


Bramborníček černohlavý - foto Dušan Boucný


Žluva hajní - foto Dušan Boucný

Založení projektu

Držím palce, ať se dílo podaří! Zdá se, že by mohlo :-)

Dagmar Váňová
300 Kč

Díky za tuto snahu. Více takových projektů.

Lada Chromečková
615 Kč

Děkujeme všem, kteří prostřednictvím našeho domácího bezového sirupu, přispěli ke vzniku ptačího parku Mnišské louky. Ranger a Roveři že společenství Středohoří

Roverské společenství Středohoří
3 250 Kč

Ať se daří!

Petr Bauer

Rádi pomůžeme nejenom finančně, ale i fyzickou prací. JB.

Jaroslav Bašta
5 125 Kč

My děkujeme, že se staráte! Markovi ze Zličína

Kamil Marek
615 Kč

Zuzka a Martin Holemí

Martin Holemý
1 025 Kč

Ať se daří všem tvorům a tvorečkům na Mnišských loukách..

Lenka Hájková

Díky, skvělý projekt, ve kterém se snoubí ochrana ptáků a opatření na zadržení vody v krajině!

Jiří Stiborek
1 025 Kč

Doufám, že i tato malá částka pomůže navrátit do naší zdevastované přírody život.

Jana Rajzrová
1 025 Kč