Česká společnost ornitologická


Životní prostředí Zvířata

Ptačí park Mnišské louky

Mokřadní ptáci patří mezi nejohroženější. V nivě řeky Ploučnice, nedaleko České Lípy, jsme objevili kouzelné místo pro vznik dalšího ptačího parku ČSO - Mnišské louky. Chceme zde obnovit hnízdiště mokřadních ptáků, jako jsou čejky, bekasiny, chřástalové nebo vodouši. Už teď se zde vyskytují jeřábi popelaví, ledňáčci říční, slavíci modráčci, pisíci obecní nebo luňáci červení. Ochrana ptáků pomůže i vzácným obojživelníkům, plazům, vážkám a motýlům. SLOŽME SE NA NOVOU REZERVACI PRO MOKŘADNÍ PTÁKY! DĚKUJEME.

Vykupme společně mokřady pro ptáky v nivě řeky Ploučnice! Kolik metrů čtverečních nového domova jim můžete darovat ?
1 913 134 Kč

přispělo

1404 lidí
Přispět v :
zabezpečeno Darujme.cz

Zapojte se do budování nového ráje pro mokřadní ptáky a další vzácné druhy živočichů. Ptačího parku Mnišské louky! Chceme vytvořit rozsáhlý mokřad posetý mělkými tůněmi, kde nalezne mnoho ptáků pestrou nabídku potravy, úkryt i klid ke hnízdění.Mnišské louky jsou nádherné v každém ročním období. Rozkvetlé louky na jaře a v létě lákají mnoho hmyzu včetně motýlů. Na podzim zase okouzlí barevnými stromy nebo fialkovou barvou ocúnu jesenního. Řeka Ploučnice s ledňáčkem říčním opodál, nad loukami kroužící včelojed lesní nebo luňák červený, na vyvýšených místech posedávájící bramborníček černohlavý či ťuhýk obecný, vykračující si vznešení jeřábi....

Proto nám toto místo tak učarovalo a chceme zde, podobně jako na Josefovských loukách, vybudovat ptačí park, kde bude ochrana ptáků a přírody na první místě. Chceme i sem přivést divoké koně a pratury, aby pomáhali s údržbou rezervace. Návštěvníkovo srdce pak zaplesá nad zachovalou přírodou plnou života, ptačího zpěvu, barev a ticha.

Slavík modráček středoevropský na Mnišských loukách na jaře 2020. Foto Květoslav Hlávka.

Základ nového ptačího parku Mnišské louky
jsme položili v prosinci 2019 koupí prvního malého pozemku.

Díky úžasné podpoře dárců v létě 2020 jsme během neuvěřitelných 48 hodin vybrali potřebnou částku  1 290 000 Kč na nákup nádherného mokřadního pozemku o výměře 62 636 m2 včetně projektu na hloubení tůní na podporu bahňáků, jeřábů a obojživelníků. Tento pozemek leží v klidné, málo navštěvované části parku, přímo sousedící s hnízdním teritoriem jeřábů. Máme podepsanou platnou kupní smlouvu a podán vklad na katastr. Bohužel zde ovšem došlo k administrativnímu zádrhelu způsobeného budoucí pachtovní smlouvou pro zemědělce, který zde louky kosí. Na připsání tohoto pozemku do vlastnictví ČSO tedy stále čekáme.
Věříme, že tento nádherný podmáčený pozemek o výměře 62 636 m2 bude již brzy patřit  ČSO. Foto: Břeněk Michálek

Protože byli ovšem dárci v létě 2020 k Mnišským loukám tak štědří a dali dohromady dalších téměř 700 tisíc navíc, mohli jsme vykoupit další pozemek. Stalo se tak 30.9.2020, kdy bylo do vlastnictví ČSO připsáno prvních 2,7 ha mokřadních pozemků na Mnišských loukách, nakoupených za 525 578 Kč. Další výkupy se podařily počátkem roku 2021. Celkově tedy na Mnišských loukách vlastníme již 8 ha pozemků a o dalších intenzivně a nadějně jednáme.

VYTVOŘÍME SPOLU NOVÝ MOKŘADNÍ RÁJ? DAROVAT MŮŽETE KDYKOLIV, VAŠE PROSTŘEDKY BUDOU POUŽITY NA NÁKUP NOVÝCH POZEMKŮ A DALŠÍ ROZVOJ PARKU. SRDEČNĚ DĚKUJEME ZA VAŠI PODPORU!

Jeřábi popelaví na Mnišských loukách, kde i pravidelně hnízdí.


Mapa s lokalizací ptačího parku Mnišské louky.
Podpořte tento projekt ještě víc a zapojte kamarády Založit dárcovskou výzvu

Rozkvetlé Mnišské louky
V ptačím parku Mnišské louky kvetou kohoutky luční, kosatce žluté a žebratky bahenní. Při monitoringu se nám podařilo vyfotografovat krutihlava obecného, labuť velkou a čírku modrou.
Labuť velká a samec čírky modré v obležení kvetoucích žebratek bahenních. Pár čírek modrých se na Mnišských loukách zdržuje již od časného jara. Foto: Josef Rutterle


Krutihlava obecného spíše uslyšíte než uvidíte. Na Mnišských loukách se vyskytuje pravidelně. Foto: Josef Rutterle


Kosatce žluté na podmáčených Mnišských loukách. Foto: Josef Rutterle

Ptačí novinky na Mnišských loukách
V květnu jsme v Ptačím parku Mnišské louky poprvé pozorovali cvrčilku slavíkovou a rákosníka velkého. Ve větším počtu se na loukách vyskytují i další cvrčilky (zelená a říční).  Luňáci červení do parku pravidelně zalétají.

Luňák červený patří k našim nejvzácnějším dravcům. Na obloze ho bezpečně poznáte od dalších dravců díky hluboce vykrojenému ocasu, který je shora rezavě zbarvený. Foto: Ben Andrew, rspb-images.com

Rákosník velký je největším druhem rákosníka v Evropě. Obratně šplhá po rákosí, kde také pátrá po potravě. Proto je poměrně snadné ho spatřit. Foto: Dušan Boucný

Vodouši a další ptáci na Mnišských loukách
Mnišské louky přivítali navrátilce z teplých krajin - slavíky modráčky i slavíky obecné. Radost nám udělali vodouši šedí a vodouši bahenní, kteří se zde stále zdržují. Ptačí park je i domovem vzácných obojživelníků - rosničky zelené a kuňky obecné.

Slavík modráček na Mnišských loukách pravidelně hnízdí, letos na jaře jsme slyšeli zpívat 3 samečky. foto: Dušan Boucný


Vodouš šedý patří k vzácným hostům Ptačího parku Mnišské louky, foto: Dušan Boucný


Kuňka obecná patří k nejohroženějším obojživelníkům u nás a její úbytek je výsledkem změn v naší krajině - proměnou luk na pole, odvodňováním nebo intenzivním zemědělstvím s používáním pesticidů. Foto: Luděk Boucný

Jaro na Mnišských loukách
S radostí s vámi sdílíme atmosféru jara v Ptačím parku Mnišské louky! Kvetou zde například prvosenky jarní. Louky jsou krásně podmáčené a lákají ptáky i hmyz. Při troše štěstí lze spatřit rosničky zelené.
Prvosenky jarní kvetoucí na Mnišských loukách na jaře 2021. Foto: Josef Rutterle


Rosnička zelená je vzácným obojživelníkem, který žije i na Mnišských loukách, foto: Luděk Boucný

Další výkup pozemku na Mnišských loukách
O nových 2,2 ha se rozrostl Ptačí park Mnišské louky. Pozemek při západní hranici ptačího parku byl připsán do vlastnictví ČSO. V západní části parku plánujeme vybudovat jeřáboviště, respektive klidovou zónu pro hnízdění jeřábů, zatímco na východě parku chceme vytvořit ideální podmínky pro bahňáky (mělké tůně, apod.). A postupně výkupem pozemků obě části parku propojit.


Nádherný podmáčený pozemek o výměře 2.2 ha je nově ve vlastnictví ČSO, foto: Josef Rutterle

Aktuálně lze v Ptačím parku Mnišské louky vidět třeba naši nejmenší potápku - potápku malou, foto: Dušan Boucný


Pěnkava jikavec patří k našim zimním hostům, pozorovat ji můžete i na Mnišských loukách, foto: Dušan Boucný

Zimující ptáci na Mnišských loukách
Malá rodinka jeřábů popelavých, kterou sledujeme od jara, kdy se v ptačím parku podařilo vyvést mládě, stále zůstává i přes sněhovou pokrývku v nivě Ploučnice. Jeřáb popelavý se tak po neoficiálním uvedení hlásí být uznaným emblémem Mnišských luk. Zimu v ptačím parku u České Lípy tráví i severská káně rousná s bílým ocasem a zateplovacími rousy až k pařátům.

Rodinka jeřábů popelavých na Mnišských loukách v lednu 2021, foto: Břeněk Michálek


Káně rousná, foto: Luděk Boucný

Ptačí park Mnišské louky se rozrůstá o nové 2,5 ha pozemky
Máme výbornou zprávu - výkup nových 2,5,ha pozemků se podařil a 30.12.2020 jsme doplatili kupní smlouvu. Nyní tedy čekáme na zápis do katastru. Jedná se o velký téměř 2 ha pozemek na soutoku říček Šporky a Ploučnice a 5 menších pozemků rozsetých po východní části ptačího parku. Na velkém pozemku zvažujeme vybudování vysoké stěny, která by odclonila ČOV a současně by poskytla ideální podmínky pro hnízdiště břehulí říčních.  Na louce bychom rádi vyhloubili tůň.
Menší pozemky jsou pro nás velmi důležité, neboť vytvoří s již vlastněnými parcelami komplex, kde chceme v blízké době obnovit mokřiny, které tu dříve bývaly.

Ptačí park Mnišské louky se rozprostírá v nivě řeky Ploučnice, u České Lípy. 

Ptačí park Mnišské louky se může rozrůst o nové 2,5 ha pozemky
Jeden velký téměř 2 ha pozemek na soutoku říček Šporky a Ploučnice a 5 menších pozemků rozsetých po východní části ptačího parku máme možnost teď vykoupit do vlastnictví ČSO. Velký pozemek plánujeme úplně přeměnit na hodnotné území pro ptáky. Zvažujeme vybudování vysoké stěny, která by odclonila ČOV a současně by poskytla ideální podmínky pro hnízdiště břehulí říčních. Díky blízké řece a na hmyz bohatým loukám by tu mohla vzniknout prosperující kolonie. Na louce bychom rádi vyhloubili tůň.
Menší pozemky jsou pro nás velmi důležité, neboť vytvoří s již vlastněnými parcelami komplex, kde chceme v blízké době obnovit mokřiny, které tu byly v dávných dobách vytvořeny bočním ramenem Ploučnice. Zajistíme tím atraktivní loviště třeba pro bekasiny otavní.
Nejmenší pozemky leží v budoucím vstupním areálu ptačího parku, na břehu Ploučnice a jeden je potůčkem vytékajícím z největší existující tůně.


Tento pozemek můžeme právě teď vykoupit v Ptačím parku Mnišské louky.


Aktuálně lze na Mnišských loukách pozorovat třeba zimujícího ťuhýka šedého. Foto: Dušan Boucný

První pozemek na Mnišských loukách ve vlastnictví ČSO
Máme skvělou zprávu - 30.9. bylo do vlastnictví ČSO připsáno prvních 2,7 ha mokřadních pozemků na Mnišských loukách, nakoupených za 525 578 Kč. O dalších pozemcích intenzivně a nadějně jednáme.

Podzim na Mnišských loukách, foto: Josef Rutterle

Podívejte se na podzimní krásu na Mnišských loukách.  Vidět zde můžete třeba nádherně rozkvetlé ocúny jesenní. V ptačím parku je stále možné pozorovat řadu zajímavých ptačích druhů - třeba dlasky tlustozobé, strnady rákosní, čížky lesní nebo pěvušky modré.
Fota: Josef RutterleNavštivte s námi Ptačí park Mnišské louky u příležitosti podzimního Festivalu ptactva! Výprava za ptáky s ornitology ze severních Čech začne v neděli 4.10. v 9.00 hod před budovou Vlastivědného muzea a galerie (VMG) v České Lípě. V ptačím parku proběhne odchyt ptáků do sítí a kroužkování. Seznámíme se také s prvními zakoupenými pozemky do vlastnictví České společnosti ornitologické.
Těšíme se na vás. Sledujte prosím aktuální epidemiologická nařízení a organizační informace k akci (vč. kontroly zda se akce koná těsně před termínem) na birdlife.cz.


Na nádherný podmáčený 6ha pozemek v Ptačím parku Mnišské louky, na jehož výkup se složili dárci v úspěšné letní výzvě, máme podepsanou platnou kupní smlouvu a provedli jsme i vklad na katastr. Bohužel ale došlo k administrativnímu zádrhelu, který se stále řeší a proto na zápis do katastru stále čekáme.

Na Mnišských loukách vyhnízdili jeřábi popelaví! Na snímku níže můžete vidět odrostlé mládě (vpravo) s rodiči.
Foto: Květoslav Hlávka

Na Mnišských loukách lze i v hnízdním období pozorovat zajímavé druhy ptáků - například slavíky modráčky, jeřáby popelavé, krutihlavy obecné, žluvy hajní, husice nilské, pěnice černohlavé a hnědokřídlé, mlynaříky dlouhoocasé, několik druhů rákosníků, cvrčilky i řadu dravců - včelojedy, luňáky, motáky pochopy nebo poštolky. I v letním období je tedy na co se dívat.

Krutihlav obecný je na stromě téměř neviditelný a spíše se prozradí typickým křikem. Patří do čeledi datlovitých.
Foto: Petr Šaj


Něžný mlynařík dlouhoocasý je velký neposeda a vidět ho v klidu je téměř nadlidský úkol.
Foto: Dušan BoucnýVčelojed lesní patří k našim vzácným dravcům, o to větší radost je spatřit ho. Na Mnišských loukách se vám to může poštěstit relativně zblízka. Je specializován na požírání vos a jejich larev.
Foto: Dušan Boucný

NA MNIŠSKÝCH LOUKÁCH JSME NATOČILI VIDEO. Koukněte se, jak je tam krásně.
Chtěli jsme vám ho pustit při 50% vybrané částky, ale vůbec jsme to nestihli, tak jste byli rychlí. Tak aspoň takto , jako poděkování.

MILÍ DÁRCI , JSTE ÚŽASNÍ!!!
ČÁSTKA JE VYBRANÁ, POZEMEK SE KUPOVAT BUDE! ZVLÁDLI JSTE TO ZA DVA DNY!
ALE JEDEME DÁL, COKOLI DARUJETE NAVÍC, PŮJDE NA DALŠÍ ROZVOJ MNIŠSKÝCH LUK!
AŤ NA DALŠÍ VÝKUPY (SPRÁVCE BŘENĚK UŽ OŤUKÁVÁ DALŠÍ MAJITELE) NEBO NA HLOUBENÍ TŮNÍ, ČI JINÉ ÚPRAVY, KTERÉ POMŮŽOU PTÁKŮM. 
POSÍLÁM VÁM VELKÉ PODĚKOVÁNÍ A KVĚTINU Z MNIŠSKÝCH LUK. BRZY VÁM DORUČÍME JEŠTĚ DALŠÍ INFORMACE. 
Vaše Lucie Hošková


Nejen ptactvem upoutají Mnišské louky - můžete zde vidět i nádherné květiny - kosatce, zvonky, pcháče, kohoutky a další.  A květiny jsou magnetem pro různorodý hmyz včetně motýlů. Podívejte se na fotky, jak to na Mnišských loukách vypadá právě teď!
Foto: Ludmila Korešová
Kosatec žlutý


Pcháč obecný


Jestřábník oranžový


Okáč poháňkový


Motýlice lesklá


Mnišské louky leží v nivě řeky Ploučnice. Foto Ludmila Korešová.


Na Mnišských loukách lze pozorovat jeřáby popelavé. Prosím případné návštěvníky, aby ptáky v žádném případě nerušili a dodržovali co největší vzdálenost!Území je součástí soustavy Natura 2000, konkrétně Evropsky významné lokality Dolní Ploučnice. Kritériovými druhy jsou zde kuňka obecná, vydra říční a losos obecný.

losos obecný foto ceskesvycarsko.in


Na Mnišských loukách můžeme sledovat mnoho ptačích druhů stále ještě v jarnější aktivitě. Žluvy hajní, strnady obecné, ťuhýky obecné, luňáky červené, motáky pochopy, kukačky, skřivany polní, několik druhů pěnic..... Ozývají se dva druhy cvrčilek. Objevila se i bekasina otavní a my doufáme, že nezůstane pouze hostem, ale podaří se jí i zahnízdit. Poté co vyhloubíme tůně, bude mít na Mnišských loukách ideální podmínky. Oko pozorovatele jistě potěší i jeřáb popelavý, slavík modráček nebo bramborníček černohlavý, které lze při troše štěstí i pěkně vyfotografovat.

Bekasina otavní - foto Dušan Boucný


Bramborníček černohlavý - foto Dušan Boucný


Žluva hajní - foto Dušan Boucný

Založení projektu

Krásná lokalita a úžasná myšlenka.
Příroda, společenstvo mokřadů i my si to zasloužíme.
Moc ráda Vás podpořím.

Anna Prohasková
10 000 Kč

Více takových počinů pro přírodu.

Lenka a Jiří Doubnerovi
1 025 Kč

Vojtovi S. k 50. narozeninám.

Michal Sobotka
10 250 Kč

mám rád přírodu, obdivuju ptáky

Jaromír Fořt
500 Kč

Kéž by bylo více rájů na Zemi.

Marcela Klímová
2 050 Kč

Děkuji ČSO, že se krajině pro ptáky věnuje.

Josef Šerák
1 000 Kč

„Žil bych nerad ve světě bez ptáků, lesů a nejrozličnějších zvířat. Byl by to strašný svět. Je na nás, aby takový neskončil. Dělám proto vše, co je v mých silách, a prosím vás, abyste pomohli i vy.“
Gerald Durrell přírodovědec, ošetřovatel, ochránce přírody

Jitka Vojtilová
2 050 Kč

Hezké místo.

Radek Drlička
500 Kč

Dobrá práce :-)

Martin Smrkovský

Nádherný terén..do budoucna skvělý projekt..

Miroslav Rohlík
500 Kč