Česká společnost ornitologická


Zvířata Životní prostředí

Ptačí park Mnišské louky

Mokřadní ptáci patří mezi nejohroženější. V nivě řeky Ploučnice, nedaleko České Lípy, jsme objevili kouzelné místo pro vznik dalšího ptačího parku ČSO - Mnišské louky. Chceme zde obnovit hnízdiště mokřadních ptáků, jako jsou čejky, bekasiny, chřástalové nebo vodouši. Už teď se zde vyskytují jeřábi popelaví, ledňáčci říční, slavíci modráčci, pisíci obecní nebo luňáci červení. Ochrana ptáků pomůže i vzácným obojživelníkům, plazům, vážkám a motýlům. SLOŽME SE NA NOVOU REZERVACI PRO MOKŘADNÍ PTÁKY! DĚKUJEME.

Vykupme společně mokřady pro ptáky v nivě řeky Ploučnice! Kolik metrů čtverečních nového domova jim můžete darovat ? (Ceny jsou přibližné).
Přispět v :
zabezpečeno Darujme.cz
Zapojte se do budování ráje pro mokřadní ptáky a další vzácné druhy živočichů. Ptačího parku Mnišské louky! Chceme vytvořit rozsáhlý mokřad posetý mělkými tůněmi, kde nalezne mnoho ptáků pestrou nabídku potravy, úkryt i klid ke hnízdění.Mnišské louky jsou nádherné v každém ročním období. Rozkvetlé louky na jaře a v létě lákají mnoho hmyzu včetně motýlů. Na podzim zase okouzlí barevnými stromy nebo fialkovou barvou ocúnu jesenního. Řeka Ploučnice s ledňáčkem říčním opodál, nad loukami kroužící včelojed lesní nebo luňák červený, na vyvýšených místech posedávající bramborníček černohlavý či ťuhýk obecný, vykračující si vznešení jeřábi....

Proto nám toto místo tak učarovalo a chceme zde, podobně jako na Josefovských loukách, vybudovat ptačí park, kde bude ochrana ptáků a přírody na první místě. Chceme i sem přivést divoké koně a pratury, aby pomáhali s údržbou rezervace.

Slavík modráček středoevropský se na Mnišských loukách vyskytuje pravidelně. Foto: Květoslav Hlávka

Ptačí park Mnišské louky budujeme od konce roku 2019. Vlastníme zde již 15 ha pozemků a o dalších intenzivně a nadějně jednáme.

Na nově vlastněných pozemcích jsme na podzim roku 2021 vytvořili první tůň s pozvolnými břehy o výměře 3000 m2, která hned na jaře přivítala první čejky a bekasiny v historii tohoto území. Okolí tůně jsme vyřezali od náletů a přes 2 ha přiléhajících luk, které byly mnoho let neudržované, jsme pokosili.


Takto podmanivou atmosféru mají Mnišské louky na jaře. Foto: Josef Rutterle

VYTVOŘÍME SPOLU NOVÝ MOKŘADNÍ RÁJ? DAROVAT MŮŽETE KDYKOLIV, VAŠE PROSTŘEDKY BUDOU POUŽITY NA NÁKUP NOVÝCH POZEMKŮ A DALŠÍ ROZVOJ PARKU.
SRDEČNĚ DĚKUJEME ZA VAŠI PODPORU!

Jeřábi popelaví na Mnišských loukách, kde i pravidelně hnízdí.


Mapa s lokalizací ptačího parku Mnišské louky.
Podpořte tento projekt ještě víc a zapojte kamarády Založit dárcovskou výzvu

Podzimní brigáda na Mnišských loukách u České Lípy
KDY: 5. 11. 2022, od 9:00 do 12:00 s možností pracovat i odpoledne
Předpokládaný konec akce v odpoledních hodinách, ale odejít může kdokoli dle potřeby.
KDE: malý plácek u železničního přejezdu mezi Dubicí a Dolní Libchavou (50.6811N, 14.5087E)
Ptačí park Mnišské louky vás zve na další dobrovolnickou akci. Přijít může každý!

  • Pomůžeme místním ptákům údržbou vegetace
  • Seznámíme se s vizí ptačího parku
  • Ohřejeme se u společného ohně
  • Budeme pozorovat ptačí obyvatele parku
S sebou: holiny, pracovní oděv, obuv a rukavice, svačinu a termosku s teplým nápojem, případně dalekohled

Pořádáme v úzké spolupráci s městem Česká Lípa.

Pracovně vzdělávací akce pro rodiny s dětmi, ale i další zájemce. Jedná se o pálení klestí, sběr odpadků, případně další terénní práce. Součástí budou i krátké přednášky o přírodě ptačího parku a její ochraně. V poledne posedíme u ohně a opečeme si, co si kdo přinese. S sebou pracovní oděv, obuv a rukavice.
Kontakt: Břeněk Michálek 734 226 037 parky@birdlife.cz, Martin Bacílek 724 911 592, martin.bacilek@post.cz, Josef Rutterle pepa.rutterle@seznam.cz, 728 110 441

Cesta na Mnišských loukách je v rukách ČSO
Za skvělou cenu 5000 Kč se nám podařilo koupit strategicky důležitou cestu napříč téměř celým ptačím parkem Mnišské louky. Kilometrová cesta je klíčová z hlediska přístupu k pozemkům, ale také jako návštěvnická trasa. Z několika míst cesty jsou výhledy na louky s možností pozorování ptačích obyvatel parku.
Mimojiné i na nově vybudovanou tůň, kde se v letošním roce pokoušely hnízdit čejky a bekasiny. Fotila Veronika Ličaverová.

Mnišské louky jsou plné mláďat ptáků
Na Mnišských loukách byla v blízkosti námi obnovené tůně v červenci pozorována kuřátka jednoho z prioritních druhů tohoto parku, chřástala vodního, a tím se podařilo prokázat jeho hnízdění na lokalitě. Louky jsou plné i dalších ptačích mláďat jako např. žluv hajních, ťuhýků obecných, ale pěvců a šplhavců.
Navíc obnovená tůň přitáhla dospělého čápa černého a volavky popelavé.
Foto: Břeněk Michálek   

Monitoring nočních motýlů a obojživelníků
Na Mnišských loukách proběhl začátkem června monitoring nočních motýlů a obojživelníků. Celkem se podařilo nalézt 35 druhů nočních motýlů. Mezi nimi byla například i na Českolipsku ještě nezjištěná píďalka pruhovaná (Costaconvexa polygrammata). Dalším krásným nočním návštěvníkem byl i lišaj paví oko (Smerinthus ocellatus), lišaj topolový (Laothoe populi) či můřice bělopásná (Habrosyne pyritoides), jejíž křídla připomínají vyhlazený mramor. 

Co se týče žab, tak se v noci ozývaly z 2 hlavních oblastí. V první z nich, „u Ramene“ byli slyšet skokani skřehotaví (Pelophylax ridibundus) a hojně také rosničky zelené (Hyla arborea), které mají na prstech přísavky. Rosničky jsou z našich žab nejméně vázány na vodu, většinu svého života tráví na keřích či stromech. Ve druhé oblasti, tzv. „u Podkovy“ se pak krom rosniček zelených a skokanů skřehotavých ozývaly ještě kuňky ohnivé (Bombina bombina).

Kuňka ohnivá při svém melodickém volání. Foto: Luděk Boucný

I tuto krásku můžete slyšet na Mnišských loukách - rosnička zelená. Foto: Petr Šaj

Nákup pozemků na Mnišských loukách
Nové výkupy se podařily v ptačím parku Mnišské louky - jedná se o dva pozemky - travnaté porosty v celkové výměře 0,74 ha. Tyto pozemky se nacházejí v jižním cípu ptačího parku a sahají až na břeh původní, pravděpodobně přirozeně vzniklé tůně (bývalé rameno Ploučnice). Tůň samotná je domovem chřástala vodního, hnízdí tu labutě a pravděpodobně kopřivky obecné. Tůň je již značně zarostlá, okolní pozemky mnoho let nikdo neudržoval. Část břehu, kterou vlastní ČSO, a přilehlé louky budou pro ptáky ještě atraktivnější,  když se nám na nich podaří provést lehký management - posekání a sklizení mokřadní vegetace.

Chřástal vodní, jeden ze vzácných obyvatelů Mnišských luk. Foto: Dušan Boucný

Kosatce kvetou na Mnišských loukách v dubnu a květnu. Foto: Josef Rutterle

Ptačí zprávy z Mnišských luk
Čejky chocholaté a bekasiny otavní se stále zdržují na tůních v parku. Hnízdění vypadá nadějně. Zpívá slavík modráček, ozývá se chřástal vodní. Objevily se i lysky, kopřivky, slípka a pár lžičáků. Jeřábi popelaví se pravidelně v parku ukazují a věříme, že zde opět zahnízdí.
Mokřad, který je schovaný za vrbami u meandru Ploučnice v západní části parku. Při našem focení zde bylo i několik kolpíků bílých. Foto: Josef Rutterle

Slavík modráček - sameček je s modrou náprsenkou nezaměnitelný. Foto: Dušan Boucný

Našli jsme i snůšku skokana štíhlého. Foto: Josef Rutterle

Mnišské louky přivítaly vzácné bekasiny
Nově tůň vybudovaná na podzim 2021 v  ptačím parku Mnišské louky se zalíbila. Doufali jsme, že již na jaře přivítá hlavní cílové druhy parku - mokřadní a luční ptáky. A je to tady! Hned 17 bekasin otavních a jedna slučka malá se objevily na mokřině právě zde, ve východní části parku. Jeřábi popelaví se drží stále dva páry.  Luňáci i jestřábi létají nad parkem a oba druhy se hojně ozývají v lesním celku za dráhou. Viděli jsme i první čejku chocholatou. Párkrát s voláním zakroužila vysoko nad parkem a zmizela. Potěšilo nás i hejno drozdů cvrčal nebo bramborníček černohlavý.

Bekasina otavní, jeden z nejvzácnějších mokřadních ptáků objevujících se v Česku, je právě hostem (a možná bude i obyvatelem???) Mnišských luk. Foto: Dušan Boucný

Dva páry jeřábů popelavých na Mnišských loukách. Foto: Josef Rutterle

Hejno drozdů cvrčal odpočívá na stromě v ptačím parku. Foto: Josef Rutterle

Bramborníček černohlavý, pravidelný a celkem snadno spatřitelný obyvatel Mnišských luk. Často se rozhlíží z vyvýšených míst. Foto: Josef Rutterle

Děkujeme všem dobrovolníkům jarní brigády na Mnišských loukách, která se uskutečnila v sobotu 12.března. Prohlédněte si jak to při jarním úklidu vypadalo.

Zahajujeme úklid Mnišských luk a rozdělujeme úkoly. Foto: Martin Bacílek

Obnovená tůň a posekaná dlouhodobě zanedbaná louka v její blízkosti fungují. Už jsme tu zaznamenali první bekasiny otavní. Foto: Břeněk Michálek

Zbytky polystyrenového voru a další odpadky jsme museli donést od řeky přes močály k cestě. Foto: Martin Bacílek

Po podzimním úklidu Mnišských luk bylo i teď na jaře co sbírat. Odpadky z břehů Šporky čekají na odvoz. Foto: Martin Bacílek

Jarní brigáda v Ptačím parku Mnišské louky
Přijměte pozvání na první jarní pracovně-vzdělávací akci na Mnišských loukách. Těšíme se na viděnou!
(S ohledem na aktuální dění je samozřejmé, že prioritou musí být jakákoli pomoc Ukrajině. Tu chápeme a podporujeme.)


Známe počet ptačích druhů v Ptačím parku Mnišské louky
Přinášíme výsledky monitoringu ptačích druhů v Ptačím parku Mnišské louky, který provádíme od založení parku na konci roku 2019, tedy poslední dva roky. V roce 2020 bylo zjištěno 92 druhů, v roce 2021 112 druhů. Celkově bylo na Mnišských loukách zaznamenáno 122 druhů ptáků. K nejpočetněji spatřeným patřila hejna holubů hřivnáčů, čížků lesních, drozdů kvíčal, pěnkav obecných, strnadů obecných, vlaštovek obecných nebo kormoránů velkých. Tato hejna čítala 130 až 200 jedinců.
Ze vzácných druhů můžeme jmenovat bekasinu otavní, čírku modrou (ta i s prokázaných hnízděním), chřástala polního, jeřába popelavého, káni rousnou, kopřivku obecnou, kulíka říčního, ledňáčka říčního, orla mořského, luňáka červeného i hnědého, slavíka modráčka, ťuhýka šedého nebo vodouše kropenatého.
V budoucnu plánujeme monitoring rozšířit i o hnízdní aktivitu ptáků.
Výčet všech pozorovaných ptačích druhů, včetně dalších živočišných a rostlinných druhů si můžete přečíst zde: https://www.birdlife.cz/rezervace/mnisske-louky/zvirata-a-rostliny-v-parku/

Vodouš kropenatý, foto: Tomáš Běka

Kulík říční

Orel mořský, foto: Ben Andrew, zdroj: rspb-images.com

Vize Ptačího parku Mnišské louky pro rok 2022 
Na nově vlastněných pozemcích hned navrhli a uskutečnili obnovu zaneseného a zarostlého ramene řeky Ploučnice, z něhož jsme vytvořili mělkou a bahnitou tůň s pozvolnými břehy o výměře 3000 m2. Okolí jsme vyřezali od náletů (velký dík patří brigádníkům, kteří pomáhali s odklizením větví) a přes 2 ha přiléhajících luk, které byly mnoho let neudržované, jsme pokosili. Aby tůň sloužila dobře i v následujících letech, je třeba intenzivní údržby. Tu však mohou elegantně zajistit velcí spásači, jak např. osvědčení exmoorští koně, kteří nám již řadu let pomáhají s údržbou Josefovských luk. Cílem je zavést pastvu koní na prvních cca 4 ha Mnišských luk již na podzim 2022. 
Další tůně chystáme na levém břehu potoka Šporky, kde v současnosti probíhá měření hladiny podzemní vody pro správné navržení tůní.
S městem Česká Lípa jednáme o odkoupení zanedbané cesty vedoucí podél severní hranice parku. Tu chceme upravit tak, aby sloužila jako návštěvnická trasa a v budoucnu i jako okružní naučná stezka. Svým pojetím bude představovat různé typy prostředí a jejich ptačí obyvatele. Současně i usměrní návštěvníky parku tak, aby nerušili hnízdící ptáky. 
Těšit se můžete také na 4 terénní akce pro širokou veřejnost.

Věříme , že na jaře bude nově vyhloubená tůň magnetem pro mokřadní ptáky, včetně bahňáků. Foto: Josef Rutterle

Mnišské louky v prosinci 2021. Foto: Josef Rutterle

Ptačí park Mnišské louky se rozrostl o nový pozemek
Pozemek o výměře 1,03ha byl koupen do spoluvlastnictví a ještě nedávno ho obtékala Ploučnice z jihu. Díky přirozené dynamice říčního koryta si sama řeka odřízla svůj meandr a zkrátila si cestu. Na snímku níže je vidět, že teče nově mezi stromy. Pro zachování přirozeně kličkující řeky je zásadní vlastnit její oba břehy, z jižní strany totiž hrozí zástavba. Zatímco na pravém břehu Ploučnice je vyhlášena Evropsky významný lokalita, na levém břehu jsou pozemky bez ochrany a je tu umožněna i lehká průmyslová výroba, přestože se jedná o louky. Ze strategických důvodů ČSO na Mnišských loukách vykupuje louky na obou březích řeky Ploučnice.

Na Mnišských loukách pomáhali dobrovolníci a vzniká první tůň
Na Mnišských loukách bagr poprvé hrábnul do země, aby pomohl mokřadním ptákům. Věříme, že mělká bahnitá tůň o výměře 3000 m2 na „Mniškách“ na jaře přiláká první čejky, kulíky a možná i další bahňáky.

Ne vše však zvládnou stroje.  Na Mnišských loukách proběhla 6.11. vůbec první dobrovolnická brigáda. S účastí přes 40 nadšenců se za skvělého počasí a pod dohledem jeřábů popelavých podařilo najít a sesbírat enormní množství odpadků a od stařiny a náletů vyčistit vznikající stanoviště pro bahňáky.

Děkujeme všem dobrovolníkům a městu Česká Lípa reprezentovaného místostarostou Ing. Jaroslavem Turnhöferem za finanční podporu brigády i vlastní zapojení se do akce na Mnišských loukách.

Bagr začíná hloubit první tůň pro bahňáky na Mnišských loukách. Foto: Jakub Jurek

Místostarosta Ing. Jaroslav Turnhöfer (druhý zprava) se členy pracovní skupiny pro Ptačí park Mnišské louky na brigádě. Foto: Břeněk Michálek

Město Česká Lípa zařídilo v rámci brigády vyčištění tábora bezdomovce na Mnišských loukách. Stav před akcí. Foto: Břeněk Michálek

Po Úklidu Ptačího parku Mnišské louky. Foto: Břeněk Michálek

Nechyběla opékačka a povídání o ptačím parku. Foto: Martin Bacílek

Odpoledne jsme čistili okolí budoucí první tůně pro bahňáky na Mnišských loukách od náletů a stařiny. Foto: Martin Bacílek

U vstupu do Ptačího parku Mnišské louky stojí první informační cedule a odpočívadlo tvořené stolem a lavičkami. Děkujeme Městu Česká Lípa za poskytnutí pozemku k realizaci a Nadačnímu fondu Tesco za financování výroby.

Odpočívadlo na Mnišských loukách již slouží návštěvníkům. 

Mnišské louky přivítaly další nové ptačí druhy - pisíky obecné a králíčka ohnivého. Pozorovat lze v ptačím parku i velká hejna pěnkav obecných (180 ex.), holubů hřivnáčů (180 ex.) nebo čížků lesních (35 ex.).
Na loukách začínají vyrážet ocúny jesenní.

Králíček ohnivý se od svého příbuzného králíčka obecného liší výrazným bílým nadočnicovým proužkem a černým očním proužkem, které dodávají jeho hlavě "přísnější" vzhled. Foto: Dušan Boucný

Středně velkého bahňáka - pisíka obecného můžete spatřit u vodních ploch převážně s kamenitými či štěrkovitými břehy. Často pohupuje zadní částí těla, má krátký krk a tělo drží převážně vodorovně. Foto:  Petr Šaj

Mnišské louky navštívilo přes 60 lidí, aby viděli noční přírodu
První Noc v ptačím parku si o víkendu 11. - 12.září nenechali ujít zájemci o novou rezervaci ČSO a její zvířecí obyvatele. Většina z nich v parku zakempovala a vychutnala si tak večerní i ranní část.
Odměnou bylo pět netopýrů vodních a dokonce vzácný netopýr alkathoe (původní určení jako netopýr vousatý jsme dle pořízených fotografií přehodnotili) odchycených do jemných sítí nad potokem Šporka a další lovící v hejnech nad loukami, koncert rosniček zelených, nalezená kuňka ohnivá, skokan štíhlý, hnědý a skřehotavý, čolek obecný a samozřejmě ptáci od červenky přes luňáky až po symbol Mnišských luk jeřáby popelavé.
Pepa Rutterle se samcem pěnice černohlavé z ranního odchytu. Foto: Břeněk Michálek

Srovnáváme netopýra vodního a netopýra alkathoe. Foto: Pavel Prosman
Jeden z mnoha fascinujících obojživelníků žijících na Mnišských loukách – kuňka ohnivá nalezená během Noci v ptačím parku. Foto: Břeněk Michálek

Jedna ze zastávek při prohlídce nové ptačí rezervace. Foto: Petr Šrámek


Děkujeme všem návštěvníkům za příjemnou atmosféru a těšíme se s Vámi na příští rok, kdy snad dorazí i vyhlížený, ale při této první příležitosti nezastižený, lelek.

Podzimní brigáda Ukliďme Česko: Ukliďme vznikající ptačí park u České Lípy
KDY: 6. 11. 2021, od 9:00 do 12:00 s možností pracovat i odpoledne
KDE: malé parkoviště u železničního přejezdu mezi Dubicí a Dolní Libchavou (50.6811N, 14.5087E)
Předpokládaný konec akce v odpoledních hodinách, ale odejít může kdokoli dle potřeby.

Ptačí park Mnišské louky vás zve na první dobrovolnickou akci.  Přijít může každý!
  • Sesbíráme a odvezeme odpadky z břehů Ploučnice i okolí
  • Seznámíme se s vizí ptačího parku
  • Ohřejeme se u společného ohně
  • Budeme pozorovat ptačí obyvatele parku
S sebou: holiny, pracovní oděv, obuv a rukavice, svačinu a termosku s teplým nápojem, případně dalekohled
V úzké spolupráci s městem Česká Lípa pořádá zřizovatel Ptačího parku Mnišské louky Česká společnost ornitologická.

Pracovně vzdělávací akce pro rodiny s dětmi, ale i další zájemce. Jedná se o první uklízecí brigádu, kdy odstraníme černé skládky a vysbíráme nahodile pohozené odpadky. Součástí budou i krátké přednášky o přírodě ptačího parku a její ochraně. V poledne posedíme u ohně a opečeme si, co si kdo přinese. 

Kontakt: Břeněk Michálek 734 226 037 michalek@birdlife.cz, Martin Bacílek 724 911 592, martin.bacilek@post.cz, Josef Rutterle pepa.rutterle@seznam.cz, 728 110 441

Světový festival ptactva na Mnišských loukách 3.10.
První říjnový víkend již tradičně probíhá podzimní Festival ptactva. Během něho organizují ornitologové z České společnosti ornitologické pro veřejnost vycházky do přírody spojené s pozorováním ptáků a dalším doprovodným programem.
Za pozorováním ptáků se o tomto víkendu vydají lidé nejen v České republice, ale i v dalších zemích po celé Evropě. Festival ptactva je totiž součástí úspěšné mezinárodní kampaně EuroBirdwatch

Ornitologická vycházka v Ptačím parku Mnišské louky je organizována ve spolupráci s Vlastivědným muzeum a galerií v České Lípě. 
Sraz v neděli 3. 10. v 9:00 před vchodem do Vlastivědného muzea a galerie v České Lípě na náměstí Osvobození. Odtud se vychází směrem k Ptačímu parku Mnišské louky, kde bude připravena ukázka odchytu a kroužkování ptáků. Vedou Veronika Ličaverová (774 825 089) a Petr Lumpe.

Zářijová ptačí pozorování na Mnišských loukách
Ptačí park Mnišské louky přilákal 2 nové vzácné ptačí druhy - čírky obecné (1 ex.) a bekasiny otavní (2 ex.). Na tůních se stále zdržuje čírka modrá s mladými, na loukách se prochází jeřábi popelaví. 
Objevila se i hejna špačků obecných (40 ex.), vlaštovek obecných (50 ex.) a jiřiček obecných (20 ex.), která se již připravují na cestu do teplých krajin.

Samec čírky obecné vyniká výrazných zbarvením - kaštanovo-zelenou hlavou, tělo je smetanovo-šedé s jemných šrafováním, na bocích u ocasu má světle žluté "zrcátko".  Samice jsou nenápadné - hnědo-šedé, podobné samicím kachen divokých. Čírky jsou ovšem výrazně menší  a v křídlech mají jasně zelená pera.  Foto: Dušan Boucný


Bekasina otavní je vzácný bahňák, který žije na vlhkých loukách s krátkou a hustou vegetací a na bažinách. Mnišské louky by se mohly stát po plánovaných úpravách parku jejím hnízdištěm.  

Noc v ptačím parku aneb lelkování na Mnišských loukách
První akce tohoto typu v novém ptačím parku Mnišské louky. Nenechte si ujít! V sobotu 11.září večer a v neděli 12.září dopoledne.

Léto na Mnišských loukách
V Ptačím parku Mnišské louky vyhnízdily kromě čírek modrých i kopřivky obecné.
Kopřivka obecná tajuplně vykukovala celé jaro z hustšího porostu mokřadní vegetace největších tůní.  Až červencové fotky zachycují nové rodinky těchto ptáků a tím parku „přiklepávají“ další hnízdící prioritní druhy.
Na jednom místě parku se ozýval i samec chřástala polního, kterého se nám podařilo odchytit a okroužkovat.
V ptačím parku je možné sledovat rákosníky (obecné, zpěvné i proužkované), ťuhýky obecné, žluvy hajní nebo bramborníčky černohlavé.

Rozkvetlé Mnišské louky v červenci 2021, foto Josef Rutterle

Rodinky čírek modrých a kopřivek obecných na Mnišských loukách, foto: Josef Rutterle

Odchycený chřástal polní na Mnišských loukách v červenci 2021, foto: Josef Rutterle

Ťuhýka obecného (na snímku samec) můžete zpravidla spatřit na vrcholcích keřů a větvích nižších stromů, jak se rozhlíží po okolí.  Žije v obhospodařované krajině, v oblibě má trnité keře. Živí se hmyzem, foto: Petr Šaj

Čírky modré hnízdí na Mnišských loukách!
Na středové tůni v ptačím parku jsme pozorovali samici čírky modré se 7 mláďaty! Máme velkou radost, že se prokázalo hnízdění této skrytě žijící kachny, které jsme dosud jen tušili. Na jižní zarostlé tůni se objevili 2 kulíci říční a ozývali se i 2 samci chřástalů polních.
Na loukách právě kvetou třeba žluťuchy, bukvice lékařské nebo rozrazily dlouholisté.

Samci čírky modré mají výrazný bílý nadoční proužek a ozdobná pera na boku, samice jsou zbarvené nenápadně. foto: Tomáš Bělka

Rozkvetlé Mnišské louky pokryté bukvicemi lékařskými na konci června 2021, foto: Josef Rutterle

Chřástal polní - dříve běžný pták luk a polí, dnes bohužel již vzácný. Obývá především podhorské vlhké louky. Rytmické, hlasité volání chřástala polního patří k nejsnáze zapamatovatelným ptačím hlasům. Foto: Petr Šaj

Dotace Ptačího parku Mnišské louky
Město Česká Lípa poskytlo finanční podporu na organizaci brigád a kofinancování infocedule, výrobu letáků a zásobníku letáků pro Ptačí park Mnišské louky. 

Ze schválené podpory z programu péče o krajinu PPK obnovíme mokřad 3000 m2 uprostřed pozemků ve vlastnictví ČSO na 30 cm hloubky s pozvolnými břehy, které jsou tak důležité pro bahňáky, brodivé ptáky, obojživelníky a další vzácné živočichy. Okolí posekáme a vyřežeme nežádoucí dřeviny.  

Další dotaci jsem získali z ŽP Libereckého kraje pro 2 ha pozemek na soutoku říček Šporky a Ploučnice. Pozemek posekáme a začneme potlačovat invazivní rostliny - netýkavky a třtinu. Součástí dotace je i projekt na instalaci půdních sond na zjištění dynamiky podzemní vody pro vybudování tůní.

Mnišské louky v červnu 2021, foto: Josef Rutterle

Rozkvetlé Mnišské louky
V ptačím parku Mnišské louky kvetou kohoutky luční, kosatce žluté a žebratky bahenní. Při monitoringu se nám podařilo vyfotografovat krutihlava obecného, labuť velkou a čírku modrou.
Labuť velká a samec čírky modré v obležení kvetoucích žebratek bahenních. Pár čírek modrých se na Mnišských loukách zdržuje již od časného jara. Foto: Josef Rutterle


Krutihlava obecného spíše uslyšíte než uvidíte. Na Mnišských loukách se vyskytuje pravidelně. Foto: Josef Rutterle


Kosatce žluté na podmáčených Mnišských loukách. Foto: Josef Rutterle

Ptačí novinky na Mnišských loukách
V květnu jsme v Ptačím parku Mnišské louky poprvé pozorovali cvrčilku slavíkovou a rákosníka velkého. Ve větším počtu se na loukách vyskytují i další cvrčilky (zelená a říční).  Luňáci červení do parku pravidelně zalétají.

Luňák červený patří k našim nejvzácnějším dravcům. Na obloze ho bezpečně poznáte od dalších dravců díky hluboce vykrojenému ocasu, který je shora rezavě zbarvený. Foto: Ben Andrew, rspb-images.com

Rákosník velký je největším druhem rákosníka v Evropě. Obratně šplhá po rákosí, kde také pátrá po potravě. Proto je poměrně snadné ho spatřit. Foto: Dušan Boucný

Vodouši a další ptáci na Mnišských loukách
Mnišské louky přivítali navrátilce z teplých krajin - slavíky modráčky i slavíky obecné. Radost nám udělali vodouši šedí a vodouši bahenní, kteří se zde stále zdržují. Ptačí park je i domovem vzácných obojživelníků - rosničky zelené a kuňky obecné.

Slavík modráček na Mnišských loukách pravidelně hnízdí, letos na jaře jsme slyšeli zpívat 3 samečky. foto: Dušan Boucný


Vodouš šedý patří k vzácným hostům Ptačího parku Mnišské louky, foto: Dušan Boucný


Kuňka obecná patří k nejohroženějším obojživelníkům u nás a její úbytek je výsledkem změn v naší krajině - proměnou luk na pole, odvodňováním nebo intenzivním zemědělstvím s používáním pesticidů. Foto: Luděk Boucný

Jaro na Mnišských loukách
S radostí s vámi sdílíme atmosféru jara v Ptačím parku Mnišské louky! Kvetou zde například prvosenky jarní. Louky jsou krásně podmáčené a lákají ptáky i hmyz. Při troše štěstí lze spatřit rosničky zelené.
Prvosenky jarní kvetoucí na Mnišských loukách na jaře 2021. Foto: Josef Rutterle


Rosnička zelená je vzácným obojživelníkem, který žije i na Mnišských loukách, foto: Luděk Boucný

Další výkup pozemku na Mnišských loukách
O nových 2,2 ha se rozrostl Ptačí park Mnišské louky. Pozemek při západní hranici ptačího parku byl připsán do vlastnictví ČSO. V západní části parku plánujeme vybudovat jeřáboviště, respektive klidovou zónu pro hnízdění jeřábů, zatímco na východě parku chceme vytvořit ideální podmínky pro bahňáky (mělké tůně, apod.). A postupně výkupem pozemků obě části parku propojit.


Nádherný podmáčený pozemek o výměře 2.2 ha je nově ve vlastnictví ČSO, foto: Josef Rutterle

Aktuálně lze v Ptačím parku Mnišské louky vidět třeba naši nejmenší potápku - potápku malou, foto: Dušan Boucný


Pěnkava jikavec patří k našim zimním hostům, pozorovat ji můžete i na Mnišských loukách, foto: Dušan Boucný

Zimující ptáci na Mnišských loukách
Malá rodinka jeřábů popelavých, kterou sledujeme od jara, kdy se v ptačím parku podařilo vyvést mládě, stále zůstává i přes sněhovou pokrývku v nivě Ploučnice. Jeřáb popelavý se tak po neoficiálním uvedení hlásí být uznaným emblémem Mnišských luk. Zimu v ptačím parku u České Lípy tráví i severská káně rousná s bílým ocasem a zateplovacími rousy až k pařátům.

Rodinka jeřábů popelavých na Mnišských loukách v lednu 2021, foto: Břeněk Michálek


Káně rousná, foto: Luděk Boucný

Ptačí park Mnišské louky se rozrůstá o nové 2,5 ha pozemky
Máme výbornou zprávu - výkup nových 2,5,ha pozemků se podařil a 30.12.2020 jsme doplatili kupní smlouvu. Nyní tedy čekáme na zápis do katastru. Jedná se o velký téměř 2 ha pozemek na soutoku říček Šporky a Ploučnice a 5 menších pozemků rozsetých po východní části ptačího parku. Na velkém pozemku zvažujeme vybudování vysoké stěny, která by odclonila ČOV a současně by poskytla ideální podmínky pro hnízdiště břehulí říčních.  Na louce bychom rádi vyhloubili tůň.
Menší pozemky jsou pro nás velmi důležité, neboť vytvoří s již vlastněnými parcelami komplex, kde chceme v blízké době obnovit mokřiny, které tu dříve bývaly.

Ptačí park Mnišské louky se rozprostírá v nivě řeky Ploučnice, u České Lípy. 

Ptačí park Mnišské louky se může rozrůst o nové 2,5 ha pozemky
Jeden velký téměř 2 ha pozemek na soutoku říček Šporky a Ploučnice a 5 menších pozemků rozsetých po východní části ptačího parku máme možnost teď vykoupit do vlastnictví ČSO. Velký pozemek plánujeme úplně přeměnit na hodnotné území pro ptáky. Zvažujeme vybudování vysoké stěny, která by odclonila ČOV a současně by poskytla ideální podmínky pro hnízdiště břehulí říčních. Díky blízké řece a na hmyz bohatým loukám by tu mohla vzniknout prosperující kolonie. Na louce bychom rádi vyhloubili tůň.
Menší pozemky jsou pro nás velmi důležité, neboť vytvoří s již vlastněnými parcelami komplex, kde chceme v blízké době obnovit mokřiny, které tu byly v dávných dobách vytvořeny bočním ramenem Ploučnice. Zajistíme tím atraktivní loviště třeba pro bekasiny otavní.
Nejmenší pozemky leží v budoucím vstupním areálu ptačího parku, na břehu Ploučnice a jeden je potůčkem vytékajícím z největší existující tůně.


Tento pozemek můžeme právě teď vykoupit v Ptačím parku Mnišské louky.


Aktuálně lze na Mnišských loukách pozorovat třeba zimujícího ťuhýka šedého. Foto: Dušan Boucný

První pozemek na Mnišských loukách ve vlastnictví ČSO
Máme skvělou zprávu - 30.9. bylo do vlastnictví ČSO připsáno prvních 2,7 ha mokřadních pozemků na Mnišských loukách, nakoupených za 525 578 Kč. O dalších pozemcích intenzivně a nadějně jednáme.

Podzim na Mnišských loukách, foto: Josef Rutterle

Podívejte se na podzimní krásu na Mnišských loukách.  Vidět zde můžete třeba nádherně rozkvetlé ocúny jesenní. V ptačím parku je stále možné pozorovat řadu zajímavých ptačích druhů - třeba dlasky tlustozobé, strnady rákosní, čížky lesní nebo pěvušky modré.
Fota: Josef RutterleNavštivte s námi Ptačí park Mnišské louky u příležitosti podzimního Festivalu ptactva! Výprava za ptáky s ornitology ze severních Čech začne v neděli 4.10. v 9.00 hod před budovou Vlastivědného muzea a galerie (VMG) v České Lípě. V ptačím parku proběhne odchyt ptáků do sítí a kroužkování. Seznámíme se také s prvními zakoupenými pozemky do vlastnictví České společnosti ornitologické.
Těšíme se na vás. Sledujte prosím aktuální epidemiologická nařízení a organizační informace k akci (vč. kontroly zda se akce koná těsně před termínem) na birdlife.cz.


Na nádherný podmáčený 6ha pozemek v Ptačím parku Mnišské louky, na jehož výkup se složili dárci v úspěšné letní výzvě, máme podepsanou platnou kupní smlouvu a provedli jsme i vklad na katastr. Bohužel ale došlo k administrativnímu zádrhelu, který se stále řeší a proto na zápis do katastru stále čekáme.

Na Mnišských loukách vyhnízdili jeřábi popelaví! Na snímku níže můžete vidět odrostlé mládě (vpravo) s rodiči.
Foto: Květoslav Hlávka

Na Mnišských loukách lze i v hnízdním období pozorovat zajímavé druhy ptáků - například slavíky modráčky, jeřáby popelavé, krutihlavy obecné, žluvy hajní, husice nilské, pěnice černohlavé a hnědokřídlé, mlynaříky dlouhoocasé, několik druhů rákosníků, cvrčilky i řadu dravců - včelojedy, luňáky, motáky pochopy nebo poštolky. I v letním období je tedy na co se dívat.

Krutihlav obecný je na stromě téměř neviditelný a spíše se prozradí typickým křikem. Patří do čeledi datlovitých.
Foto: Petr Šaj


Něžný mlynařík dlouhoocasý je velký neposeda a vidět ho v klidu je téměř nadlidský úkol.
Foto: Dušan BoucnýVčelojed lesní patří k našim vzácným dravcům, o to větší radost je spatřit ho. Na Mnišských loukách se vám to může poštěstit relativně zblízka. Je specializován na požírání vos a jejich larev.
Foto: Dušan Boucný

NA MNIŠSKÝCH LOUKÁCH JSME NATOČILI VIDEO. Koukněte se, jak je tam krásně.
Chtěli jsme vám ho pustit při 50% vybrané částky, ale vůbec jsme to nestihli, tak jste byli rychlí. Tak aspoň takto , jako poděkování.

MILÍ DÁRCI , JSTE ÚŽASNÍ!!!
ČÁSTKA JE VYBRANÁ, POZEMEK SE KUPOVAT BUDE! ZVLÁDLI JSTE TO ZA DVA DNY!
ALE JEDEME DÁL, COKOLI DARUJETE NAVÍC, PŮJDE NA DALŠÍ ROZVOJ MNIŠSKÝCH LUK!
AŤ NA DALŠÍ VÝKUPY (SPRÁVCE BŘENĚK UŽ OŤUKÁVÁ DALŠÍ MAJITELE) NEBO NA HLOUBENÍ TŮNÍ, ČI JINÉ ÚPRAVY, KTERÉ POMŮŽOU PTÁKŮM. 
POSÍLÁM VÁM VELKÉ PODĚKOVÁNÍ A KVĚTINU Z MNIŠSKÝCH LUK. BRZY VÁM DORUČÍME JEŠTĚ DALŠÍ INFORMACE. 
Vaše Lucie Hošková


Nejen ptactvem upoutají Mnišské louky - můžete zde vidět i nádherné květiny - kosatce, zvonky, pcháče, kohoutky a další.  A květiny jsou magnetem pro různorodý hmyz včetně motýlů. Podívejte se na fotky, jak to na Mnišských loukách vypadá právě teď!
Foto: Ludmila Korešová
Kosatec žlutý


Pcháč obecný


Jestřábník oranžový


Okáč poháňkový


Motýlice lesklá


Mnišské louky leží v nivě řeky Ploučnice. Foto Ludmila Korešová.


Na Mnišských loukách lze pozorovat jeřáby popelavé. Prosím případné návštěvníky, aby ptáky v žádném případě nerušili a dodržovali co největší vzdálenost!Území je součástí soustavy Natura 2000, konkrétně Evropsky významné lokality Dolní Ploučnice. Kritériovými druhy jsou zde kuňka obecná, vydra říční a losos obecný.

losos obecný foto ceskesvycarsko.in


Na Mnišských loukách můžeme sledovat mnoho ptačích druhů stále ještě v jarnější aktivitě. Žluvy hajní, strnady obecné, ťuhýky obecné, luňáky červené, motáky pochopy, kukačky, skřivany polní, několik druhů pěnic..... Ozývají se dva druhy cvrčilek. Objevila se i bekasina otavní a my doufáme, že nezůstane pouze hostem, ale podaří se jí i zahnízdit. Poté co vyhloubíme tůně, bude mít na Mnišských loukách ideální podmínky. Oko pozorovatele jistě potěší i jeřáb popelavý, slavík modráček nebo bramborníček černohlavý, které lze při troše štěstí i pěkně vyfotografovat.

Bekasina otavní - foto Dušan Boucný


Bramborníček černohlavý - foto Dušan Boucný


Žluva hajní - foto Dušan Boucný

Založení projektu

Přeji Vám úspěch v dalším rozvoji ptačího parku u České Lípy!
Milan Pohl

Milan Pohl
5 000 Kč

Přeji mnoho zdaru.

Zdeněk Jílek
3 500 Kč

Díky za Vaši záslužnou práci!

Eva Krejčová
2 000 Kč

Začalo naše půlroční předsednictví v EU. Buďme tedy příkladem pozitivních změn.
Krajinu, náš park chceme a můžeme měnit k lepšímu životu, nás i celých společenstev.
A můžeme to udělat TEĎ.

Anna Prohasková
10 000 Kč

Ráda pomůžu podpořit Vaši snahu o vytvoření prostředí pro mokřadní obyvatele alespoň finančně.

Jiřina Hoffmannová
2 500 Kč

Dnes slavíme Světový den mokřadů.
Přeji Mnišským loukám ať rostou do krásy, jsou plné rozmanitého života, ve vodě, v porostu i ve vzduchu. A přináší nám poznání a radost.

Anna Prohasková
10 000 Kč

Přispíváme znovu po roce a máme radost, že se dílo daří. Jirka a Lenka

Lenka a Jiří Doubnerovi
1 125 Kč

Díky za to, co děláte. Doufám, že se podaří stávající parky rozšiřovat a třeba založit i další nové, pokud se najde vhodná lokalita.

Dárce

Pro ledňáčky a nejen pro ně.

Petr Bursa
625 Kč

Ať tu máme mnoho krásných zpěváčků a barevných květin... :-)

Lukáš Lojek
10 500 Kč