Česká společnost ornitologická


Životní prostředí Regionální a komunitní rozvoj

Ptačí park Josefovské louky

Přispějte na výkup pozemků v prvním ptačím parku v ČR! Jedinečný projekt v rámci České republiky, soukromý Ptačí park Josefovské louky, vzniká v turisticky atraktivní oblasti poblíž Josefovské pevnosti u Jaroměře ve východních Čechách od roku 2008. Umožňuje návrat mokřadních ptáků na dříve zaplavované louky v nivě Metuje a současně zpřístupňuje území lidem a umožňuje jim obdivovat krásu přírody. PRÁVĚ TEĎ POTŘEBUJEME FINANCE NA VÝKUP NOVÝCH CENNÝCH POZEMKŮ!

PŘISPĚJTE NA VÝKUP POZEMKŮ V PTAČÍM PARKU JOSEFOVSKÉ LOUKY!

DĚKUJEME!
Přispět v :
zabezpečeno Darujme.cz
Vykupovat pozemky pro ptáky můžeme jen díky vašim darům! Dosud jsme díky vám dokázali vykoupit už 32 ha pozemků (včetně spoluvlastnictví), které měníme v unikátní mokřadní ráj pro ptáky, obojživelníky a další živočichy i rostliny.  Vybudovali jsme tůně různých velikostí, nechali jsme opravit stoletý zavlažovací systém a 2x ročně na louky pouštíme vodu, tak jako tomu bývalo dříve při jarních a podzimních záplavách. Funguje to:  ptáků zde již bylo zaznamenáno 166 druhů včetně těch velmi vzácných, jako jsou jeřábi popelaví, 4 druhy chřástalů, břehouši černoocasí, kalousi pustovky, a mnoho dalších.  Pravidelně hnízdí skryté bekasiny otavní nebo dříve v ČR běžné čejky chocholaté, v sezóně 2018 nově zahnízdila vzácná skrytě žijící kachna čírka modrá.


Josefovské louky rozvíjíme nejen pro ptáky, ale i pro jejich lidské obdivovatele - postavili jsme pozorovatelnu, velkokapacitní krmítko, najdete zde stojan s brožurou, naučnou stezku, lavičky...

Ale  pouze na pozemcích, které vlastníme, můžeme plně hospodařit ve prospěch ochrany ptáků
- např. budovat tůně i větší vodní plochy nebo sekat trávu teprve až bahňáci a chřástali vyvedou mláďata a zajistit jim tak klid pro úspěšné vyhnízdění.

NĚKTEŘÍ VLASTNÍCI JSOU PRÁVĚ TEĎ  OCHOTNI POZEMKY PRODÁVAT. Jednat musíme rychle, dokud jsou vlastníci ochotni pozemky prodat ČSO a ne dalším zájemcům v pořadí, kteří ochranu ptáků bohužel neupřednostňují. Navíc nové změny v občanském zákoníku nám komplikují nákup pozemků s více vlastníky. A takových je v Ptačím parku ještě hodně.


Přispějete, prosím?
Díky vám budou moci nerušeně vyvádět mláďata např. čejky chocholaté.

DĚKUJEME!

Podpořte tento projekt ještě víc a zapojte kamarády Založit dárcovskou výzvu

Na Josefovských loukách vzlétají poslední letošní mláďata čejek chocholatých, jak se můžete podívat na snímku níže. Skvělou zprávou je, že i letos tu hnízdí ostříži lesní a je už možné pozorovat letošní přírůstky.

Odrostlé mládě čejky chocholaté (vlevo) s rodičem na Josefovských loukách, foto Břeněk Michálek


Ostříž lesní, foto Jan Ševčík

Co se děje na Josefovských loukách?
Ze vzácných jarních hostů nás potěšila svojí přítomností v parku i koliha malá, husice rezavá nebo jespák šedý. Zařadily se tak k dudkovi, volavce stříbřité a labuti zpěvné, na jejichž zastávku během jarního tahu jsme obzvláště pyšní.

Koliha malá - foto Tom Pospíšil


Jespák šedý - foto Tomáš Bělka


Husice rezavá - foto Jan Ševčík
Často lze pozorovat ledňáčka říčního - dá se nádherně nafotit jak sedí na ptačníku na zapíchnutých větvích a loví střevličky. Bude hnízdit někde u hranic parku.
Foto: Břeněk Michálek


Velmi aktivní byli letos strnadi luční - ozývali se po celém parku a podle hlasové aktivity samců by mělo hnízdit několik párů.
Foto: Tomáš Bělka

Další vzácný host na Josefovských loukách! Labuť zpěvná. Prosíme návštěvníky, aby labuť pozorovali a fotografovali pouze ze stezky a příčné cesty a nepřibližovali se přes louky k vodní hladině ptačníku.

Vzácný host ze severu - labuť zpěvná. Foto M. Hlávka


Zde labuť zpěvná společně s volavkou bílou a vodoušem šedým.

Vzácný chocholatý host na Josefovských loukách!
Čtěte více na https://www.birdlife.cz/na-josefovskych-loukach-je-dudekZ jarního dění na Josefovských loukách:
 Přestože svět se vlivem pandemie téměř zastavil, v ptačím parku máme napilno. Po poklesu vody v řece jsme provedli každoroční několika hodinový rituál spouštění a usazování stavidel, aby voda mohla proudit do zavlažovací soustavy. Připevnili jsme nový velký ukazatel k odbočce do parku na Starém Plese, nainstalovali meteorologickou stanici na domek ve vstupním areálu (naměřené hodnoty si můžete kontrolovat v okně domečku) a dle potřeby nastavujeme proudění vody všemi deseti hradítky na zavlažovacích kanálech. Ještě začátkem dubna byly mrazivé noci, takže se naskýtal neskutečný pohled na ptáky v omrzlé krajině.
Zde čejka chocholatá, kulík říční a čírka modrá na omrzlém ptačníku.
 

Máme velkou radost! Kriticky ohrožený vodouš rudonohý zahnízdil na Josefovských loukách a poprvé v jejich historii tu vyvedl mláďata.️ Více s emůžete dozvědět na webu ČSO. Vodouš rudonohý byl jedním z našich toužebně očekávaných cílových druhů, v jehož zahnízdění jsme lehce doufali. V celé republice jich je ale pouze několik desítek párů a to ještě především v jižní části. O to cennější tato zpráva je.
Ptákům bahňákům se v našem ptačím parku daří díky zamokřeným loukám a mokřadům, které právě teď v období sucha ukazují svůj význam pro zadržení vody v krajině.
Zde fotografie jednoho z mláďat. Foto Alice Janečková.


A zde dospělý pták. Foto Marian Polák.

DĚKUJEME! ČSO je nadpolovičním vlastníkem Josefovských luk a koně se prohánějí po našem!

Milí přátelé opravdu ze srdce děkujeme za neskutečnou podporu, díky které jsme mohli uskutečnit vůbec největší nákup na Josefovských loukách. Již před Vánocemi jsme koupili první z celkem šesti hektarů předjednaných pozemků a tento týden jsme nakoupili i dosud největší plochu – čtyřhektarovou koňskou pastvinu, kterou nám dosud pronajímala církev. ČSO tedy kontroluje 52% ptačího parku, což je celkem plocha (včetně spoluvlastnictví) o rozměrech 39,7 ha. Dárcovská odezva nás opravdu dojala, za dva měsíce se podařilo shromáždit více než 1,5 milionu Kč, které nejen, že pokryly všechny nákupy, ale ještě zbyde na nezbytné další výdaje související s vyřízením nákupů i na případné další menší výkupy.
Aktuální stav vlastnictví pozemků si můžete prohlédnout zde: http://bigfiles.birdlife.cz/JLPozemky.pdf


Srdečně děkujeme všem dárcům, kteří posílají peníze na Josefovské louky! Je vás opravdu hodně a díky tomu jsme již před Vánocemi mohli uskutečnit první nákup z  předjednaných pozemků. Za 234 763 Kč jsme vykoupili 1,2 ha cenných pozemků – např. se podařilo získat louky těsně přiléhající ke Slavíkovskému ptačníku, tedy největší soustavě tůní, kde budou tvořit důležitou nárazníkovou zónu mezi strojově sečenými loukami a ptačníkem. Další širší pruh pozemků jsme získali ve střední části luk a díky tomuto výkupu se podařilo scelit pozemky o výměře 5 ha.

Jak to v současnosti vypadá s pozemky ve vlastnictví ČSO si můžete prohlédnout na mapě zde: https://www.birdlife.cz/co-delame/vyzkum-a-ochrana-ptaku/ochrana-lokalit-a-prostredi/josefovske-louky/kupte-si-pozemek-na-josefovskych-loukach/

Největší nákup cca 4 ha pozemků nás čeká přibližně na konci ledna, kdy byćhom měli vykupovat celou dosavadní koňskou pastvinu za 883 000 Kč. Podle neuvěřitelného množství darů, které stále přicházejí je zřejmé, že se tato částka podaří shromáždit a ČSO získá konečně nadpoloviční většinu pozemků a bude tak moci ještě lépe ovlivňovat ochranu ptáků!!
DĚKUJEME!!!

Ohromná příležitost pro Ptačí park! Hned na začátku roku 2019 máme možnost vykoupit celou dosavadní koňskou pastvinu! Po několik letech předjednávání koupě církevních pozemků jsme totiž dostali cenově výhodnou nabídku, která se nebude opakovat. Exmoorští koně, kteří nám významně pomáhají s hospodařením v Ptačím parku, zde dosud běhali po pronajatých (a tedy vlastnicky nejistých) pozemcích. Nyní může být celá koňská pastvina v majetku ČSO.

A  jak koně Josefovským loukám pomáhají?  Vypasené plochy, které se střídají s vyššími porosty trávy, rozdupaná zem a trus poskytují ptákům ideální místo pro sběr potravy. Ostatně tento nový biotop již ocenili kromě ptáků bahňáků i celoevropsky chránění motýli modrásci bahenní.

Celkem nyní můžeme vykoupit cca 6 ha klíčových pozemků - celou koňskou pastvinu, část kanálů, tedy tepen a žil ptačího parku, a důležité louky v okolí největších tůní.
To vše za 1 170000 Kč. Část těchto peněz již máme, ovšem přibližně dvě třetiny ještě potřebujeme shromáždit a to do konce ledna!
Podpoříte prosím dosud největší výkup v historii Ptačího parku? Uspějeme-li , stane se ČSO konečně nadpolovičním vlastníkem Josefovských luk a získá celkem 39,7 ha, které budeme moci v klidu obhospodařovat co nejlépe pro ptáky.
Děkujeme!

Ptačí park Josefovské louky posloužil v reportáži ČT jako ukázkový případ zadržování vody v krajině.Na tomto odkazu najdete celou reportáž: www.ceskatelevize.cz/porady/10118379000-udalosti-v-regionech-praha/218411000140913-udalosti-v-regionech/video/643460

Josefovských luk se sucho netýká! Ptačí park překypuje životem.
Přibývá hnízdících párů čejky chocholaté, přímo na Slavíkovském ptačníku zahnízdili kulíci říční, ale největší radost nám udělalo zahnízdění vzácné, skrytě žijící kachny čírky modré (ilustrační foto).Novou reportáž o Ptačím parku Josefovské louky z pořadu ČT Chcete mě najdete na : http://www.ceskatelevize.cz/porady/1095970013-chcete-me/218562221300003/video/597892 

Ptačí park opět rozšířen! Díky ohromné podpoře dárců jsme mohli hned zkraje nového roku opět vykupovat pozemky - celkem 1,5 ha za 263976 Kč.
Konkrétní platby provedené ve dnech 4.1., 14.1. a 12.2. můžete vidět na našem transparentním účtu.
Současná rozloha pozemků v Ptačím parku Josefovské louky ve vlastnictví ČSO tak činí 32,6 ha (vč. spoluvlastnictví), což představuje 42,6 % rozlohy parku.
Všem dárcům srdečně děkujeme za podporu!

Na Josefovské louky dnes ornitologové dopravili divoké exmoorské koně. Pět mladých hřebečků, kteří pocházejí z pastevní rezervace v bývalém vojenském prostoru Milovice-Mladá, bylo na zasněžené louky vypuštěno za přihlížení více než stovky fanoušků ptačího parku. Pastvou a rozrušováním povrchu kopyty budou divocí koně z Exmooru pomáhat udržovat prostředí nezbytné pro luční a mokřadní druhy ptáků, které patří mezi cílové druhy Josefovských luk.  Ornitologové apelují na návštěvníky parku, aby koním nenosili žádné pamlsky „na přilepšenou“, které koním mohou uškodit nebo je dokonce zabít.

Veliké a srdečné díky všem, kdo posíláte dary na Josefovské louky! Je vás hodně a tak již nyní víme, že nakupovat nové pozemky v novém roce určitě budeme! Rozšíříme tak plochu, na které budeme hospodařit o ohledem na ptáky! Jako poděkování přijměte fotografii zimních Josefovských luk od místního fotografa Luďka Klíže. Je z letošního prosince a svědčí o tom, že i v zimě je na Josefovkách krásně!

Milí dárci, děkujeme moc za vaši podporu! Díky vám jsme v listopadu 2017 mohli nakoupit nové pozemky o rozloze 2,8 ha za 342 037 Kč! Konkrétní transakce z 2.11. a 23.11. můžete vidět na našem transparentním účtu u Fio banky.
Předjednávání stále pokračuje, spěcháme, abychom nakoupili, dokud jsou vlastníci ochotni prodávat. V současné době bychom potřebovali shromáždit dalších 350 000 Kč. 
Ještě jednou moc děkujeme za Vaši podporu!

To je on! Zatím nejvzácnější pták, který na Josefovkách zahnízdil - chřástal kropenatý. Na snímku je letošní mladý pták vyfotografovaný přímo na Josefovských loukách. Důkaz toho, že když jsou k dispozici dostatečně rozsáhlé a pořádně zamokřené pozemky, ptáci si svůj nový domov najdou. Chřástalovi určitě pomohlo i to, že měl klid na hnízdění - na našich pozemkách se prostě seká až po vyhnízdění ptáků.  Foto Alice Janečková.
 


Milí dárci, děkujeme moc, jste skvělí! Necelých 48 hodin po rozeslání výzvy jste poslali již přes 120 000 Kč!
Moc si vaší podpory vážíme! Jako malé poděkování přidáváme fotku svědčící o tom, jak je krásně na Josefovských loukách (na jaře).
 

Aktuální mapa pozemků ve vlastnictví ČSO (zeleně) a pozemků předjednaných ke koupi (žlutě). Pozemky ohraničené červenou linií jsme pořídili v roce 2017.
 

Prohlédněte si mapu Josefovských luk.

Přehled všech 166 druhů ptáků, dosud zastižených na Josefovských loukách naleznete na http://bigfiles.birdlife.cz/JL_druhy.pdf
Jedním ze skvostů, zastižených v Ptačím parku je i rychle mizející břehouš černoocasý.

V srpnu letošního roku začalo na Josefovských loukách  bagrování ptačníku – soustavy různě hlubokých tůní, které budou poskytovat dostatek mělké vody za vysokého i nízkého stavu. Ptáci zde najdou místo vhodné k odpočinku, ke sběru potravy i ke hnízdění. Poskytne útočiště také ohroženým obojživelníkům a bezobratlým a potěší i milovníky ptáků, kteří budou moci pozorovat vzácné druhy přilákané trvalou vodní plochou. Většinu potřebných financí pokryje dotace z Operačního programu Životní prostředí, 300 000 Kč však musíme vložit z vlastních zdrojů, což odčerpá prostředky určené na výkup pozemků.  Velmi tedy uvítáme jakoukoli finanční podporu. Za všechny dary předem děkujeme.

Letošní (2017) vysoký stav vody a rozumné hospodaření na pozemcích ČSO umožnilo hnízdění mnoha ptáků. Ornitology vysoce ceněná jsou například velmi pravděpodobná hnízdění hned tří druhů chřástalů. „Fotograficky zdokumentovaná máme sice jen mláďata chřástala vodního, ale i to považujeme za velký úspěch – chřástali jsou totiž téměř neviditelní. Jejich vytrvalé volání z mnoha míst však víceméně potvrzuje rozmnožování i u chřástala kropenatého a malého,“ vysvětluje Kamil Čihák, který na Josefovských loukách ptáky dlouhodobě monitoruje. Dva posledně jmenovaní chřástali – kropenatý a malý – jsou ochranářskými klenoty a chřástal malý je dokonce zvláště chráněným druhem v kategorii kriticky ohrožený. Na snímku chřástal kropenatý z letošního léta.

V roce 2016  se o hnízdění pokusil (neúspěšně) párek ikonických jeřábů popelavých.
 

Další reportáž o Josefovských loukách vznikla v roce 2015 pro pořad Nedej se!
http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/1095913550-nedej-se/215562248420011-josefovske-louky

V zimě se na Josefovských loukách můžeme potkat s vzácnějšími sovami - kalousy pustovkami. 

V roce 2014 se na Josefovské louky opět vrátil štáb pořadu Chcete mě? a zachytil rozvoj ptačího parku po 4 letech.
http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/1095970013-chcete-me/214563221300014/obsah/324316-josefovske-louky

Reportáž o začátcích budování ptačího parku uveřejnil v roce 2010 pořad ČT Chcete mě?
Prohlédněte si ji na http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/1095970013-chcete-me/210572221300028/obsah/128420-ornitologicky-park-josefovske-louky

Založení projektu

snad to klapne nejen zobáky ptačími

JzM

Šťastný let!

Mialar
1 000 Kč

Rád přispěju na realizaci smysluplného nápadu. A projekt Josefovské louky se mi zdá být právě takový...

Viktor Struhár
2 000 Kč

Držím palce ptačímu parku a všem "uživatelům"!

Michal Zavadil
500 Kč

Vážení,
stačí mi certifikát na e-mail: skulptor@seznam. cz.
Je to dárek k narozeninám, děkuji s pozdravem Táňa Nováková

Petr Novák
5 000 Kč

Dobrý den
Jsem rád, že můžu přispět na dobrou věc. Když bude nějaká brigáda tak se pokusíme přijet, můžu vzít za teréňák sklápěcí vlek na 2,5 t.
hezký den Mirek

Jaromír Diviš

Díky všem, kteří se podílí na tomhle úžasném projektu. Už se těším na pratury :)

Martin Simon
5 000 Kč

Děkujeme za všechnu tu nelehkou a velmi prospěšnou práci, které se v Josefově věnujete.

Martin Simon Diallogue Česká republika a.s.
10 000 Kč

Pro dobrou věc, dobré lidi, dobrý úmysl, pro přírodu.
Nyní jednorázově, odteď pravidelně. ;-)

Edita Bílá
1 000 Kč

Ať se daří.

Pavel Riedl
1 000 Kč