Česká společnost ornitologická


Regionální a komunitní rozvoj Životní prostředí

Ptačí park Josefovské louky

Přispějte na rozvoj mokřadního ráje! Jedinečný projekt v rámci České republiky, první soukromý ptačí park Josefovské louky, budujeme v turisticky atraktivní oblasti poblíž Josefovské pevnosti u Jaroměře ve východních Čechách od roku 2006. Park umožňuje návrat mokřadních ptáků na dříve zaplavované louky v nivě Metuje a současně zpřístupňuje území lidem a umožňuje jim obdivovat krásu přírody. Průběžně vykupujeme mokřadní pozemky pro ptáky a PRÁVĚ TEĎ BUDUJEME CENTRÁLNÍ PTAČNÍK - VELKOU SOUSTAVU TŮNÍ (NEJEN) PRO PTÁKY! Děkujeme!

PŘISPĚJTE NA ROZVOJ PTAČÍHO PARKU JOSEFOVSKÉ LOUKY!

Kolik m2 Centrálního ptačníku necháte vyhloubit případně kolik m2 pozemků společně vykoupíme? Zjistíte po kliknutí na částku. DĚKUJEME!
Přispět v :
zabezpečeno Darujme.cz
Ptačí park Josefovské louky se rozvíjí jen díky vašim darům! Dosud jsme díky vám dokázali vykoupit už 46,65 ha pozemků, což je 57% rozlohy celého parku (včetně spoluvlastnictví). Tyto vykoupené plochy měníme v unikátní mokřadní ráj pro ptáky, obojživelníky a další živočichy i rostliny.  Vybudovali jsme tůně různých velikostí, nechali jsme opravit stoletý zavlažovací systém a 2x ročně na louky pouštíme vodu, tak jako tomu bývalo dříve při jarních a podzimních záplavách.

26.října 2021 jsme díky úžasné dárcovské podpoře mohli začít hloubit rozsáhlou soustavu tůní - tzv. CENTRÁLNÍ PTAČNÍK o celkové rozloze 3,1 ha! DĚKUJEME MNOHOKRÁT!

Centrální ptačník naváže na již stávající Slavíkovský ptačník a poskytne tak další příležitosti k hnízdění i shánění potravy pro množství ptáků, ale i obojživelníků, hmyzu a dalších organismů. Takováto vodní plocha zajisté přiláká i další ptáky během migrace a nabídne jim možnost načerpat síly během jejich dlouhé cesty.
Centrální ptačník je spolufinancován z Norských fondů.

Podívejte se na projekt Centrálního ptačníku z ptačí perspektivy:


Budování tůní skutečně funguje, na loukách jsme jich už vytvořili desítky různě velkých a počet ptáků i obojživelníků rostl průběžně  - jen  ptáků zde již bylo zaznamenáno 186 druhů včetně těch velmi vzácných, jako jsou jeřábi popelaví, 4 druhy chřástalů, břehouši černoocasí, kalousi pustovky, sýkořice vousaté, a mnoho dalších.  Pravidelně hnízdí bekasiny otavní nebo dříve v ČR běžné čejky chocholaté, v sezóně 2018 nově zahnízdila vzácná skrytě žijící kachna čírka modrá. V roce 2019 se přidal s úspěšným hnízděním i vodouš rudonohý.Josefovské louky rozvíjíme nejen pro ptáky, ale i pro jejich lidské obdivovatele - postavili jsme pozorovatelnu, velkokapacitní krmítko, najdete zde stojan s brožurou, naučnou stezku, lavičky, odpočívadlo...

Ale  pouze na pozemcích, které vlastníme, můžeme plně hospodařit ve prospěch ochrany ptáků
- např. budovat zmíněné tůně i větší vodní plochy nebo sekat trávu teprve až bahňáci a chřástali vyvedou mláďata a zajistit jim tak klid pro úspěšné vyhnízdění, pást koně a pratury, kteří udržují louky spásané a rozdupané, což bahňákům velmi vyhovuje. 

Přispějete, prosím, na rozvoj Josefovských luk?
Díky vám budou moci nerušeně vyvádět mláďata např. čejky chocholaté.

DĚKUJEME!

Podpořte tento projekt ještě víc a zapojte kamarády Založit dárcovskou výzvu

Podívejte se na live stream z Josefovských luk
David Číp z ochranářské skupiny Jaro Jaroměř vás provede po ptačím parku. Uvidíte ochranářská opatření v parku - broukoviště, hadník, zimoviště pro obojživelníky, hloubení Centrálního ptačníku, exmoorské divoké koně, živou lávku, proč a jak park udržujeme a mnoho dalšího. Dozvíte se spoustu zajímavých informací jak chráníme přírodu na Josefovských loukách a vytváříme vhodné podmínky pro luční bahňáky a další ptáky, ale i třeba i pro vzácné obojživelníky a hmyz.
Live stream vznikl 30.října 2021, při akci Zazimování ptačího parku.
https://www.facebook.com/watch/live/?ref=watch_permalink&v=410802913906633

Děkujeme dobrovolníkům podzimní brigády na Josefovských loukách
Na Josefkách už je hotových několik tůní vznikajícího impozantního Centrálního ptačníku. Ne všechno však zvládnou stroje. O posledních říjnovém víkendu se do ptačího parku vypravili dobrovolníci, aby pomohli ze zazimováním parku a tradiční údržbou. Děkujeme všem zúčastněným!

Do velké mělké tůně s ostrůvky budoucího Centrálního ptačníku na Josefovských loukách už prosakuje spodní voda. Foto: Břeněk Michálek

Brigáda na loukách Josefovských 30. 10. 2021. Ořezáváme a pálíme výmladky hlavatých vrb během již tradičního Zazimování Josefovských luk. Foto: Eva Pleskotová

Začali jsme hloubit nový ptačník na Josefovských loukách
V úterý 26. října jsme začali v ptačím parku Josefovské louky s hloubením nového ptačníku. Postupně tu vznikne soustava různě velkých mělkých tůní s ostrůvky o velikosti 3 hektary. Významně tak rozšíříme již existující mokřad, který pomůže nejen vzácným ptákům, ale i obojživelníkům či vážkám a přispěje k zadržení vody v regionu.
Takhle v úterý vypadalo vyměřování a první bagrování.Aby do parku mohla těžká technika, museli jsme z části podmáčených luk odvést vodu, která se sem zase brzy vrátí a s ní i ptáci a další živočichové, kteří ocení nový ptačník. Ten bude sloužit k hnízdění už příští jaro. „Věříme, že ptačník přiláká další vzácné druhy ptáků jako je například pisila čáponohá. Ta se v parku už dvakrát zastavila, ale díky ptačníku bude k vidění častěji. Stejně jako další vzácné druhy ptáků,“ říká správce parku Břeněk Michálek.
A proč zrovna ptačník?
„Protože rybník je pro ryby a ptačník pro ptáky – zajistí jim obživu i místo k hnízdění a těm migrujícím poskytne možnost načerpat síly během jejich dlouhé cesty. A líbit se bude i obojživelníkům, hmyzu a dalším obyvatelům mokřadů,“ vysvětluje Zdeněk Vermouzek, ředitel České společnosti ornitologické. „Srdečně děkujeme všem dárcům, kteří na vybudování ptačníku přispěli a pomohli tak zajistit kofinancování projektu z Norských fondů“.

Úspěšný Festival ptactva na Josefovských loukách
O proběhnutém víkendu, v sobotu 2.10., se mohli účastníci Festivalu Ptactva na Josefovských loukách těšit ze zajímavých ptačích pozorování. Viděno (nebo slyšeno) bylo na 40 druhů ptactva. Mezi nimi bekasiny otavní, jespáci bojovní, čírky modré, vodouši šedí a kropenatí, vodouš rudonohý, potápky malé, ťuhýci obecní i šedí, hejno holubů hřivnáčů (220 ex.), volavky popelavé, ledňáček říční, skřivani polní a mnoho dalších. Akce byla zakončena kroužkováním, které potěšilo nejen děti...-)
Děkujeme všem za účast!

Bekasiny otavní na Josefovských loukách pravidelně hnízdí. Foto: Dušan Boucný

Ťuhýk šedý je impozantní pták, kterého je možno spatřit na vyvýšených větvích či drátech, kde se rozhlíží po kořisti. Foto: Dušan Boucný 

Festival ptactva na Josefovských loukách
Sraz v sobotu 2. 10. od 8:00hod ve vstupním areálu ptačího parku (50°20’32.0“N, 15°56’30.0“E). Pohleďte zblízka do rukou ornitologů na kroužkování ptačích migrantů. Podívejte se silnými dalekohledy do nitra tůní Ptačníku i pastviny divokých koní a praturů. Přijďte na Festival ptactva na Josefovských loukách! Prožijte fenomén ptačí migrace, kdy tisíce ptáků cestují do teplejších krajin na jihu. Každoroční akce pro malé i velké, vedena odborníky z České společnosti ornitologické. Pevná obuv podmínkou. Vstup volný. Kontakt: Břeněk Michálek (josefovskelouky@birdlife.cz, 734 226 037).

Úspěšná hnízdění na Josefovských loukách
I tento rok se nám podařilo potvrdit zdařilé vyhnízdění hlavního cílového druhu Ptačího parku Josefovské loukyvodouše rudonohého. Průběh hnízdění bylo letos obtížné sledovat, protože ptáci si vybrali málo přehlednou část parku. Přesto se poštěstilo na začátku července vyfotografovat odrostlé mládě. Josefky tak zůstávají jedním z mála míst v Čechách, kde tento sympatický bahňák hnízdí.

Juvenilní vodouš rudonohý na Josefovských loukách 6. 7. 2021. Foto: Alice Janečková

Věrný ptačímu parku díky dostatku potravy také zůstává elegantní dravec ostříž lesní. Jako u mnoha dalších druhů je jeho hnízdění tento rok výrazně posunuté. Mláďata jsme zaznamenali až teď v srpnu. Nyní již vesele poletují s rodiči v blízkosti vysokých topolů kolem Nové Metuje, kde k hnízdění opakovaně využívají stará hnízda hřivnáčů a vran.

Jedno ze dvou mláďat ostříže lesního na Josefovských loukách 8. 8. 2021. Foto: Alice Janečková

Děkujeme účastníkům letošního pracovního tábora!
V neděli 1.8. skončil Volný pracovní tábor na Josefovských loukách. I díky rekordní účasti se nám podařily náročnější úkoly jako oprava cesty ve vstupním areálu parku navezeným kamenivem, každoroční seč a sklizeň trávy, tentokrát znesnadněná vlivem zatopení, podsekání západní ohrady, příprava pastvy kolem Slavíkovského ptačníku a mnoho dalšího.  Stihli jsme však i komplexní ranní monitoring, odchyt a kroužkování ptáků i kontroly letních kolonií netopýrů v pevnosti. Ohromný dík všem brigádníkům, kteří vážili cestu z celého Česka!

Opravujeme cestu ve vstupním areálu ptačího parku. Děkujeme josefovským kameníkům za darování materiálu! Foto: Břeněk Michálek

S hrabáním a odklízením trávy ze vstupního areálu se poprali studenti ze střední školy zemědělské v Chrudimi. Foto: Břeněk Michálek

Atrakcí začátku tábora bylo vypouštění odrostlých mláďat čápů ze záchranné stanice pro volně žijící živočichy v Jaroměři. Čápi nás pak provázeli po celou dobu tábora. Na Josefkách našli ideální loviště svých prvních dní svobodného života. Foto: Břeněk Michálek

Každoroční kroužkování ptáků s Petrem Škoblukem. Foto: Břeněk Michálek

Centrální ptačník na Josefovských loukách - SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ
Nový centrální ptačník zaručeně přitáhne další druhy ptáků a rozšíří hnízdní podmínky již stálým obyvatelům parku – čejkám, bekasinám, čírkám a vodoušům rudonohým. Přijďte se podívat na Slavnostní zahájení projektu, kde uvidíte, jak bude ptačník vypadat a fungovat. 27. 8. 2021 od 16:00 na správě ptačích rezervací ČSO v Josefově. Navazovat bude Noc netopýrů.

Noc netopýrů již pošesté na Josefovských loukách
Srdečně Vás zveme v pátek 27.srpna do Ptačího parku Josefovské louky, kde se koná Noc netopýrů. Od 16.30hod proběhne přednáška na správě ptačího parku, v 18.30hod se podíváme do josefovského podzemí, kde budeme pozorovat vrápence malé a od 19.30hod nás čeká chytání a demonstrace netopýrů o Podklasního mlýna pod Josefovem.
Více informací zde: https://www.birdlife.cz/noc-netopyru-v-josefove-a-ptacim-parku/


Ptačí rodinky na Josefovských loukách
Kuřátka čejek chocholatých a kulíků říčních pobíhají v tuto chvíli na Josefovských loukách. Čejek jsou minimálně 3 rodinky a mláďata jsou různě stará.
Čejky chocholaté patří k ohroženým druhům zemědělské krajiny. Kdysi běžný druh našich polí téměř vymizel "díky" intenzivnímu zemědělství s velkým množstvím chemie. Na Josefovských loukách hnízdí pravidelně.
Pozorovat v ptačím parku lze i chřástala kropenatého.

Kuřátko čejky chocholaté. Foto: Tomáš Bělka

Kulíka říčního poznáte podle rychlého cupitavého pohybu, který se často a náhle zastaví. Vidět ho můžete na odkrytých březích rybníků nebo zamokřených loukách či polích. Foto: Břeněk Michálek

Dvě pisily čáponohé na Josefovských loukách
Jeden z nejkrásnějších bahňáků, impozantní pisila čáponohá, pobývá právě v těchto dnech na Josefovských loukách. Poznáte ji snadno. Má štíhlý rovný zobák a až 17 cm dlouhé červenorůžové nohy. Jinak je zbarvená černobíle. V České republice se vyskytuje ojediněle a hnízdí velmi vzácně.

Elegantní bahňák pisila čáponohá se u vody nedá přehlédnout. Foto: Dušan Boucný

Lelek lesní na Josefovských loukách
S radostí pozorovali návštěvníci Ptačího parku Josefovské louky lelka lesního. Tento trochu záhadný, skrytě žijící pták je aktivní za soumraku a v noci, den tráví přitisknut k zemi, pařezu nebo podélně k větvi stromu. A je téměř neviditelný. O to větší štěstí, že se ho podařilo vyfotografovat!

Lelek lesní se živí létajícím hmyzem, který loví za letu do široce rozevřeného zobáku. 

Druhý ptačník na Josefovských loukách
Díky schválené dotaci Norských fondů na rok 2021 na Josefovských loukách vybudujeme další ptačník, který rozšíří ten stávající o 3 ha vodních ploch. Navíc vzniknou ještě okrajové tůně, největší z nich na nově koupených pozemcích úplně na východě parku. Josefovské louky tak budou opět ještě atraktivnější pro bahňáky a vodní ptáky!

Letecký pohled na Josefovské louky. ČSO vlastní již téměř 47 ha pozemků, což je nadpoloviční většina ptačího parku.

ČSO je vlastníkem nového, krásně podmáčeného pozemku o výměře 0,4 ha na jihu Ptačího parku Josefovské louky. Jednání o koupi trvala několik let, o to větší máme radost...


Nejnovější pozemek ČSO v Ptačím parku Josefovské louky na začátku dubna 2021, foto: Břeněk Michálek

Jarní tah na Josefovských loukách
Rekordní počet (minimálně 80!) jespáků bojovných se v těchto dnech vyskytuje na Josefovských loukách! Jsou k vidění na podmáčených místech, kde nám s hospodařením pomáhají divocí koně. Zajímavostí toho bahňáka je, že samci jespáků bojovných mají v době toku bohaté péřové různobarevně zbarvené límce kolem krku (bílé, rezaté, černé, skvrnité apod.). Jak i dokládá snímek níže.


Jespáci bojovní na Josefovských loukách v březnu 2021, foto: Radko Waldhauser


Hejno jespáků bojovných v letu na Josefovských loukách v březnu 2021, foto: Radko Waldhauser


Vrátily se již i všechny významné hnízdící druhy - čejky chocholaté, kulíci říční, bekasiny otavní, čírky modré i vodouši rudonozí.

Vodouš rudonohý patří k nejvzácnějším druhům hnízdícím na Josefovských loukách, foto: Luděk Boucný

Na Josefovských loukách se narodilo pratuřátko!
„Ranní telefonát od strážce parku Oty (dříve známého jako Ranger Ota) nevěštil nic dobrého. Povodeň, uniklá zvířata, zničená ohrada? Nic takového. Ota se svěřuje, že si nejdříve myslel, že je u praturů srnka, ale vyklubalo se z ní pratuřátko!“, dělí se o pozdvižení z víkendu správce parku Břeněk Michálek.
Jak je možné, že „jalovice“ bez přítomnosti samce porodila o víkendu mládě? Co se dělo na pastevní rezervaci v Milovicích před jejím podzimním transportem na Josefovské louky ví asi jen ona. Každopádně, ptačí park má od páteční noci nového spásače.
Při případné návštěvě Josefovských luk prosíme o držení psů na vodítku. Riziko povodně, zdá se pominulo, stezky v parku jsou tedy opět otevřeny.

Pratuřátko druhý den života. Foto: Ota Valeš

Pratuří máma čistí po porodu své mládě. Foto: Břeněk Michálek

Námraza na Josefovských loukách
Takto pohádkově vypadaly Josefovské louky za tuhých mrazů v polovině února. Podařilo se nám zachytit i chřástala vodního.
Fota: L.Klíž

Chřástal vodní na Josefovských loukách v únoru 2021.

Zimující ptáci na Josefovských loukách
Na Josefovských loukách tráví zimu rekordní čtyři kalousi pustovky! Bekasina otavní, symbol parku, je letos výjimečně k vidění dokonce na silně zasněžených loukách. Na mokvajících místech nebo na březích kanálů sbírají potravu i malá hejnka. Vzácně se dá zahlédnout také další cílový druh bahňáka – čejka chocholatá.

Jeden ze čtyř kalousů pustovek na Josefovských loukách v lednu 2021, foto: Břeněk Michálek


Co přimělo druhy, které obvykle zimují v mírnější západní a jižní Evropě, zůstat na Josefovských loukách je otázkou.
K vysvětlení opět svádí přítomnost velkých spásačů – divokých koní a praturů. Pozorování rovněž vzácných lindušek horských, sbírajících potravu v místech, kde kopytníci právě rozdupali sníh a odkryli zemský povrch, naznačuje, jak moc je přítomnost velkých zvířat pro ptáky důležitá.

Linduška horská zimující v Ptačím parku Josefovské louky.

Ovčárna na Josefovských loukách připsána do vlastnictví ČSO
O 2 ha nových pozemků, kterým se říká Ovčárna, se rozrostl Ptačí park Josefovské louky. Pozemek byl vložen do katastru pod vlastnictvím ČSO. Jedná se o velmi atraktivní území pro ptáky - pozorovány zde byly čírky, bekasiny, jeřáby, slučky nebo bekasiny otavní
Plánujeme zde vybudovat velkou mělkou tůň s 2 ostrůvky a 2 poloostrovy. U nich bychom rádi postavili i pozorovatelnu.

Ovčárna v Ptačím parku Josefovské louky v lednu 2021, foto: Zdeněk Vermouzek


Permanentně podmáčený pozemek byl vykoupen z již nashromážděných dárcovských peněz, foto: Zdeněk Vermouzek

Nový pozemek na Josefovských loukách
2 ha permanentně mokré louky, které se říká Ovčárna, hned u hlavních stavidel, by měly již brzy také patřit ČSO. V loňském roce se louku podařilo i podruhé posekat a letos na jaře zde byly nádherné rozlivy, které přitahovaly čírky, bekasiny, jeřáby nebo slučky. Prokázáno bylo i hnízdění bekasiny otavní
V aktuálním projektu Norských fondů se na tomto pozemku počítá s velkou mělkou tůní s 2 ostrůvky a 2 poloostrovy. U nich bychom rádi postavili i pozorovatelnu.
Pozemek bude vykoupen z již nashromážděných dárcovských peněz.

Josefovské louky na podzim 2020.

Čírka modrá se na jaře 2020 objevila opakovaně na Josefovských loukách (nahoře samička, dole samec). Foto: Luděk Boucný


Nádherně zbarvený samec čírky obecné - i jeho přitáhly jarní rozlivy na Josefovských loukách. Foto: Dušan Boucný

Ptačí park Josefovské louky se opět rozrůstá
Téměř 4ha mokřadních luk darovalo město Jaroměř ČSO v ptačím parku Josefovké louky. Zastupitelstvo města tak učinilo revoluční rozhodnutí v nakládání s krajinou.
Více se dočtete v tiskové zprávě: https://www.birdlife.cz/josefovske-louky-se-rozrostou-mesto-jaromer-nam-darovalo-4-ha-mokradnich-luk/

Mokřady na Josefovských loukách jsou ukázkou funkčního zadržování vody v krajině.


Koně máme na Josefovských loukách od ledna 2018. Letos k nim přibyli pratuři.

Další ptačí rarity na Josefovských loukách
Sýkořice vousatá - symbol východočeské ornitologie se vůbec poprvé v historii parku objevila na Josefovských loukách, a to nikoliv v rákosí, ale na pastvině praturů.
Zajímavostí je i pozorované rekordní hejno s 12 ks lindušek horských.

Sýkořice vousatá na Josefovských loukách v listopadu 2020.


Jedna zde dvou jalovic praturů, které se pasou na Josefovských loukách.


Linduška horská, foto: Tomáš Bělka

Na Josefovských loukách jsme vypustili pratury! Dvě mladé jalovice spásáním křovin a dřevin a rovněž rozdupáváním půdy pomohu vytvořit vhodné podmínky pro mokřadní a luční ptáky. Připojí se tak ke stádu koní, jehož domovem jsou Josefovské louky od ledna 2018. Koně výrazně přispěli k pestré rostlinné mozaice luk vhodné pro potravu, hnízdění a úkryt ptáků.
Více informací k praturům naleznete zde v tiskové zprávě:  https://www.birdlife.cz/na-josefovskych-loukach-jsme-vypustili-dva-pratury/     Pratuři právě přijeli na Josefovské louky.... Foto: Břeněk MichálekÚkolem praturů bude okusem potlačovat dřeviny, které jsou v některých částech parku nežádoucí, například rozrůstající se vrby a hlohy. Ilustrační foto z Milovic.


Na Slavíkovském ptačníku na Josefovských loukách můžete takto krásně vidět ledňáčka říčního. Pokud se půjdete projít po návštěvnickém okruhu, určitě si všimnete nového "odpočívadla obrů", které vytvořil pro návštěvníky parku josefovský řezbář Jan Paďour z padlého kmene mohutného topolu.

Ptačí park Josefovské louky je zase o něco pestřejší. V těchto dnech na dvou místech pracují bagříky, které vytváří nové mělčiny pro bahňáky. V září si nová bahniště přiletěly prohlédnout dva ze vzácněji pozorovaných bahňáků parku – jespák obecný a vodouš tmavý. Ptačí rezervace má i nové dvojhradítko na regulaci vody ve Slavíkovském kanálu, které na popud ČSO vytvořil Statní pozemkový úřad.

Jespák obecný na Josefovských loukách. Foto: Tom Jeřábek


Nově vzniklá bahniště lákají v době podzimního tahu k zastávce například vzácné druhy bahňáků.


Josefovky mají i nové dvojhradítko na regulaci vody.
Přišla úžasná zpráva! Zastupitelstvo města Jaroměř schválilo bezplatný převod  3,8 ha městských pozemků, které jsme původně měli kupovat. Stalo se tak díky dlouhodobé dobré spolupráci s ČSO  a my jsme za to velice rádi. Získáme tak i břehový pruh Nové Metuje podél severní hranice parku, kde vytvoříme odpočívadla s pozorovacími stěnami.
Na Josefovských loukách lze pozorovat například čápy černé, chřástaly kropenaté nebo žluvy hajní.
Čáp černý, foto: Dušan Boucný
Vodouš kropenatý, foto: Tomáš Bělka

Žluva hajní, foto: Dušan Boucný

Na Josefovských loukách vzlétají poslední letošní mláďata čejek chocholatých, jak se můžete podívat na snímku níže. Skvělou zprávou je, že i letos tu hnízdí ostříži lesní a je už možné pozorovat letošní přírůstky.

Odrostlé mládě čejky chocholaté (vlevo) s rodičem na Josefovských loukách, foto Břeněk Michálek


Ostříž lesní, foto Jan Ševčík

Co se děje na Josefovských loukách?
Ze vzácných jarních hostů nás potěšila svojí přítomností v parku i koliha malá, husice rezavá nebo jespák šedý. Zařadily se tak k dudkovi, volavce stříbřité a labuti zpěvné, na jejichž zastávku během jarního tahu jsme obzvláště pyšní.

Koliha malá - foto Tom Pospíšil


Jespák šedý - foto Tomáš Bělka


Husice rezavá - foto Jan Ševčík
Často lze pozorovat ledňáčka říčního - dá se nádherně nafotit jak sedí na ptačníku na zapíchnutých větvích a loví střevličky. Bude hnízdit někde u hranic parku.
Foto: Břeněk Michálek


Velmi aktivní byli letos strnadi luční - ozývali se po celém parku a podle hlasové aktivity samců by mělo hnízdit několik párů.
Foto: Tomáš Bělka

Další vzácný host na Josefovských loukách! Labuť zpěvná. Prosíme návštěvníky, aby labuť pozorovali a fotografovali pouze ze stezky a příčné cesty a nepřibližovali se přes louky k vodní hladině ptačníku.

Vzácný host ze severu - labuť zpěvná. Foto M. Hlávka


Zde labuť zpěvná společně s volavkou bílou a vodoušem šedým.

Vzácný chocholatý host na Josefovských loukách!
Čtěte více na https://www.birdlife.cz/na-josefovskych-loukach-je-dudekZ jarního dění na Josefovských loukách:
 Přestože svět se vlivem pandemie téměř zastavil, v ptačím parku máme napilno. Po poklesu vody v řece jsme provedli každoroční několika hodinový rituál spouštění a usazování stavidel, aby voda mohla proudit do zavlažovací soustavy. Připevnili jsme nový velký ukazatel k odbočce do parku na Starém Plese, nainstalovali meteorologickou stanici na domek ve vstupním areálu (naměřené hodnoty si můžete kontrolovat v okně domečku) a dle potřeby nastavujeme proudění vody všemi deseti hradítky na zavlažovacích kanálech. Ještě začátkem dubna byly mrazivé noci, takže se naskýtal neskutečný pohled na ptáky v omrzlé krajině.
Zde čejka chocholatá, kulík říční a čírka modrá na omrzlém ptačníku.
 

Máme velkou radost! Kriticky ohrožený vodouš rudonohý zahnízdil na Josefovských loukách a poprvé v jejich historii tu vyvedl mláďata.️ Více s emůžete dozvědět na webu ČSO. Vodouš rudonohý byl jedním z našich toužebně očekávaných cílových druhů, v jehož zahnízdění jsme lehce doufali. V celé republice jich je ale pouze několik desítek párů a to ještě především v jižní části. O to cennější tato zpráva je.
Ptákům bahňákům se v našem ptačím parku daří díky zamokřeným loukám a mokřadům, které právě teď v období sucha ukazují svůj význam pro zadržení vody v krajině.
Zde fotografie jednoho z mláďat. Foto Alice Janečková.


A zde dospělý pták. Foto Marian Polák.

DĚKUJEME! ČSO je nadpolovičním vlastníkem Josefovských luk a koně se prohánějí po našem!

Milí přátelé opravdu ze srdce děkujeme za neskutečnou podporu, díky které jsme mohli uskutečnit vůbec největší nákup na Josefovských loukách. Již před Vánocemi jsme koupili první z celkem šesti hektarů předjednaných pozemků a tento týden jsme nakoupili i dosud největší plochu – čtyřhektarovou koňskou pastvinu, kterou nám dosud pronajímala církev. ČSO tedy kontroluje 52% ptačího parku, což je celkem plocha (včetně spoluvlastnictví) o rozměrech 39,7 ha. Dárcovská odezva nás opravdu dojala, za dva měsíce se podařilo shromáždit více než 1,5 milionu Kč, které nejen, že pokryly všechny nákupy, ale ještě zbyde na nezbytné další výdaje související s vyřízením nákupů i na případné další menší výkupy.
Aktuální stav vlastnictví pozemků si můžete prohlédnout zde: http://bigfiles.birdlife.cz/JLPozemky.pdf


Srdečně děkujeme všem dárcům, kteří posílají peníze na Josefovské louky! Je vás opravdu hodně a díky tomu jsme již před Vánocemi mohli uskutečnit první nákup z  předjednaných pozemků. Za 234 763 Kč jsme vykoupili 1,2 ha cenných pozemků – např. se podařilo získat louky těsně přiléhající ke Slavíkovskému ptačníku, tedy největší soustavě tůní, kde budou tvořit důležitou nárazníkovou zónu mezi strojově sečenými loukami a ptačníkem. Další širší pruh pozemků jsme získali ve střední části luk a díky tomuto výkupu se podařilo scelit pozemky o výměře 5 ha.

Jak to v současnosti vypadá s pozemky ve vlastnictví ČSO si můžete prohlédnout na mapě zde: https://www.birdlife.cz/co-delame/vyzkum-a-ochrana-ptaku/ochrana-lokalit-a-prostredi/josefovske-louky/kupte-si-pozemek-na-josefovskych-loukach/

Největší nákup cca 4 ha pozemků nás čeká přibližně na konci ledna, kdy byćhom měli vykupovat celou dosavadní koňskou pastvinu za 883 000 Kč. Podle neuvěřitelného množství darů, které stále přicházejí je zřejmé, že se tato částka podaří shromáždit a ČSO získá konečně nadpoloviční většinu pozemků a bude tak moci ještě lépe ovlivňovat ochranu ptáků!!
DĚKUJEME!!!

Ohromná příležitost pro Ptačí park! Hned na začátku roku 2019 máme možnost vykoupit celou dosavadní koňskou pastvinu! Po několik letech předjednávání koupě církevních pozemků jsme totiž dostali cenově výhodnou nabídku, která se nebude opakovat. Exmoorští koně, kteří nám významně pomáhají s hospodařením v Ptačím parku, zde dosud běhali po pronajatých (a tedy vlastnicky nejistých) pozemcích. Nyní může být celá koňská pastvina v majetku ČSO.

A  jak koně Josefovským loukám pomáhají?  Vypasené plochy, které se střídají s vyššími porosty trávy, rozdupaná zem a trus poskytují ptákům ideální místo pro sběr potravy. Ostatně tento nový biotop již ocenili kromě ptáků bahňáků i celoevropsky chránění motýli modrásci bahenní.

Celkem nyní můžeme vykoupit cca 6 ha klíčových pozemků - celou koňskou pastvinu, část kanálů, tedy tepen a žil ptačího parku, a důležité louky v okolí největších tůní.
To vše za 1 170000 Kč. Část těchto peněz již máme, ovšem přibližně dvě třetiny ještě potřebujeme shromáždit a to do konce ledna!
Podpoříte prosím dosud největší výkup v historii Ptačího parku? Uspějeme-li , stane se ČSO konečně nadpolovičním vlastníkem Josefovských luk a získá celkem 39,7 ha, které budeme moci v klidu obhospodařovat co nejlépe pro ptáky.
Děkujeme!

Ptačí park Josefovské louky posloužil v reportáži ČT jako ukázkový případ zadržování vody v krajině.Na tomto odkazu najdete celou reportáž: www.ceskatelevize.cz/porady/10118379000-udalosti-v-regionech-praha/218411000140913-udalosti-v-regionech/video/643460

Josefovských luk se sucho netýká! Ptačí park překypuje životem.
Přibývá hnízdících párů čejky chocholaté, přímo na Slavíkovském ptačníku zahnízdili kulíci říční, ale největší radost nám udělalo zahnízdění vzácné, skrytě žijící kachny čírky modré (ilustrační foto).Novou reportáž o Ptačím parku Josefovské louky z pořadu ČT Chcete mě najdete na : http://www.ceskatelevize.cz/porady/1095970013-chcete-me/218562221300003/video/597892 

Ptačí park opět rozšířen! Díky ohromné podpoře dárců jsme mohli hned zkraje nového roku opět vykupovat pozemky - celkem 1,5 ha za 263976 Kč.
Konkrétní platby provedené ve dnech 4.1., 14.1. a 12.2. můžete vidět na našem transparentním účtu.
Současná rozloha pozemků v Ptačím parku Josefovské louky ve vlastnictví ČSO tak činí 32,6 ha (vč. spoluvlastnictví), což představuje 42,6 % rozlohy parku.
Všem dárcům srdečně děkujeme za podporu!

Na Josefovské louky dnes ornitologové dopravili divoké exmoorské koně. Pět mladých hřebečků, kteří pocházejí z pastevní rezervace v bývalém vojenském prostoru Milovice-Mladá, bylo na zasněžené louky vypuštěno za přihlížení více než stovky fanoušků ptačího parku. Pastvou a rozrušováním povrchu kopyty budou divocí koně z Exmooru pomáhat udržovat prostředí nezbytné pro luční a mokřadní druhy ptáků, které patří mezi cílové druhy Josefovských luk.  Ornitologové apelují na návštěvníky parku, aby koním nenosili žádné pamlsky „na přilepšenou“, které koním mohou uškodit nebo je dokonce zabít.

Veliké a srdečné díky všem, kdo posíláte dary na Josefovské louky! Je vás hodně a tak již nyní víme, že nakupovat nové pozemky v novém roce určitě budeme! Rozšíříme tak plochu, na které budeme hospodařit o ohledem na ptáky! Jako poděkování přijměte fotografii zimních Josefovských luk od místního fotografa Luďka Klíže. Je z letošního prosince a svědčí o tom, že i v zimě je na Josefovkách krásně!

Milí dárci, děkujeme moc za vaši podporu! Díky vám jsme v listopadu 2017 mohli nakoupit nové pozemky o rozloze 2,8 ha za 342 037 Kč! Konkrétní transakce z 2.11. a 23.11. můžete vidět na našem transparentním účtu u Fio banky.
Předjednávání stále pokračuje, spěcháme, abychom nakoupili, dokud jsou vlastníci ochotni prodávat. V současné době bychom potřebovali shromáždit dalších 350 000 Kč. 
Ještě jednou moc děkujeme za Vaši podporu!

To je on! Zatím nejvzácnější pták, který na Josefovkách zahnízdil - chřástal kropenatý. Na snímku je letošní mladý pták vyfotografovaný přímo na Josefovských loukách. Důkaz toho, že když jsou k dispozici dostatečně rozsáhlé a pořádně zamokřené pozemky, ptáci si svůj nový domov najdou. Chřástalovi určitě pomohlo i to, že měl klid na hnízdění - na našich pozemkách se prostě seká až po vyhnízdění ptáků.  Foto Alice Janečková.
 


Milí dárci, děkujeme moc, jste skvělí! Necelých 48 hodin po rozeslání výzvy jste poslali již přes 120 000 Kč!
Moc si vaší podpory vážíme! Jako malé poděkování přidáváme fotku svědčící o tom, jak je krásně na Josefovských loukách (na jaře).
 

Aktuální mapa pozemků ve vlastnictví ČSO (zeleně) a pozemků předjednaných ke koupi (žlutě). Pozemky ohraničené červenou linií jsme pořídili v roce 2017.
 

Prohlédněte si mapu Josefovských luk.

Přehled všech 166 druhů ptáků, dosud zastižených na Josefovských loukách naleznete na http://bigfiles.birdlife.cz/JL_druhy.pdf
Jedním ze skvostů, zastižených v Ptačím parku je i rychle mizející břehouš černoocasý.

V srpnu letošního roku začalo na Josefovských loukách  bagrování ptačníku – soustavy různě hlubokých tůní, které budou poskytovat dostatek mělké vody za vysokého i nízkého stavu. Ptáci zde najdou místo vhodné k odpočinku, ke sběru potravy i ke hnízdění. Poskytne útočiště také ohroženým obojživelníkům a bezobratlým a potěší i milovníky ptáků, kteří budou moci pozorovat vzácné druhy přilákané trvalou vodní plochou. Většinu potřebných financí pokryje dotace z Operačního programu Životní prostředí, 300 000 Kč však musíme vložit z vlastních zdrojů, což odčerpá prostředky určené na výkup pozemků.  Velmi tedy uvítáme jakoukoli finanční podporu. Za všechny dary předem děkujeme.

Letošní (2017) vysoký stav vody a rozumné hospodaření na pozemcích ČSO umožnilo hnízdění mnoha ptáků. Ornitology vysoce ceněná jsou například velmi pravděpodobná hnízdění hned tří druhů chřástalů. „Fotograficky zdokumentovaná máme sice jen mláďata chřástala vodního, ale i to považujeme za velký úspěch – chřástali jsou totiž téměř neviditelní. Jejich vytrvalé volání z mnoha míst však víceméně potvrzuje rozmnožování i u chřástala kropenatého a malého,“ vysvětluje Kamil Čihák, který na Josefovských loukách ptáky dlouhodobě monitoruje. Dva posledně jmenovaní chřástali – kropenatý a malý – jsou ochranářskými klenoty a chřástal malý je dokonce zvláště chráněným druhem v kategorii kriticky ohrožený. Na snímku chřástal kropenatý z letošního léta.

V roce 2016  se o hnízdění pokusil (neúspěšně) párek ikonických jeřábů popelavých.
 

Další reportáž o Josefovských loukách vznikla v roce 2015 pro pořad Nedej se!
http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/1095913550-nedej-se/215562248420011-josefovske-louky

V zimě se na Josefovských loukách můžeme potkat s vzácnějšími sovami - kalousy pustovkami. 

V roce 2014 se na Josefovské louky opět vrátil štáb pořadu Chcete mě? a zachytil rozvoj ptačího parku po 4 letech.
http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/1095970013-chcete-me/214563221300014/obsah/324316-josefovske-louky

Reportáž o začátcích budování ptačího parku uveřejnil v roce 2010 pořad ČT Chcete mě?
Prohlédněte si ji na http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/1095970013-chcete-me/210572221300028/obsah/128420-ornitologicky-park-josefovske-louky

Založení projektu

Ať se parku daří i nadále. Rád se zase zastavím co změní za další rok.

Ladislav Vítek
666 Kč

více ptáků. více radosti..

jiří zych
10 000 Kč

Moc děkujeme za krásnou procházku rezervací i pevností! Ať se dobré dílo dále daří.

Lukáš Rumlena
500 Kč

Společně od 7.D. WZŠ Praha Dědina.

Společně od 7.D. WZŠ Praha Dědina.
2 500 Kč

Od Matouše a Vašíka pro ptáčky.

Dárce
130 Kč

Dar věnovali žáci 7.A ZŠ Nové Město nad Metují, Komenského 15

Eva Pelikánová
1 000 Kč

Smekám před vámi a držím palce, ať vybudujete krásný domov pro ptáky!

Dárce
1 300 Kč

Zdravíme statečné a houževnaté přátele úžasných opeřenců a dalších! Děkujeme, že můžeme přispět na smysluplnou činnost! Hodně štěstí a zdaru! Jiří a Helena Fischerovi, 270 65 Srbeč 6

Jiří Fischer
1 300 Kč

Chraňme ptáky - jsou úžasní!

Miroslava Wiedenová
1 300 Kč

Děkuji Vám :-)

Monika Zdráhalová
650 Kč