Anna Seime: Dárcovská výzva pro projekt Všechny ptačí rezervace ČSO

Chystáme výkupy nových pozemků pro ptáky. Pomůžete nám?

vybíráme od 2.1.2020
0 Kč
vybráno 0 % z 45 000 Kč
Výzva je již uzavřena. Děkujeme!

Chystáme výkupy nových pozemků pro ptáky. Pomůžete nám?
Milí přátelé ptáků,

v České společnosti ornitologické (ČSO) dlouhodobě upozorňujeme, že z naší krajiny ubývají ptáci, zejména ti polní, luční a mokřadní.  Děkujeme ze srdce vám všem, kdo podporujete naši práci, ať už finančně nebo třeba svým podpisem pod nedávno dokončenou peticí Vraťme život do krajiny.  Snažíme se zajistit ptákům lepší podmínky pro život – včetně toho, že aktivně vykupujeme pozemky, kde pak můžeme hospodařit s ohledem na potřeby ptáků i jiných živočichů.


Máme s hospodařením “pro ptáky” dlouholeté zkušenosti – před třinácti lety jsme založili první soukromý ptačí park Josefovské louky. Díky stovkám dárců, podporovatelů a dobrovolníků  (mnozí z vás jste mezi nimi) zde vznikl opravdový  mokřadní ráj, který dneska i v největším suchu překypuje životem. Ostatně, podívejte se sami na nejnovější pětiminutové video na https://www.youtube.com/watch?v=aAVNLsF8Qj4.
Uvidíte vzácné ptačí obyvatele i čtyřnohé hospodáře – divoké exmoorské koně, kteří významně pomáhají s údržbou parku.
Povzbuzeni úspěchem Josefovských luk jsme vybrali další místa k vytváření ptačích rezervací ČSO, kde bude ochrana ptáků na prvním místě, ale budeme pamatovat i na ptačí obdivovatele.

Milí přátelé ptáků,

v České společnosti ornitologické (ČSO) dlouhodobě upozorňujeme, že z naší krajiny ubývají ptáci, zejména ti polní, luční a mokřadní.  Děkujeme ze srdce vám všem, kdo podporujete naši práci, ať už finančně nebo třeba svým podpisem pod nedávno dokončenou peticí Vraťme život do krajiny.  Snažíme se zajistit ptákům lepší podmínky pro život – včetně toho, že aktivně vykupujeme pozemky, kde pak můžeme hospodařit s ohledem na potřeby ptáků i jiných živočichů.


Máme s hospodařením “pro ptáky” dlouholeté zkušenosti – před třinácti lety jsme založili první soukromý ptačí park Josefovské louky. Díky stovkám dárců, podporovatelů a dobrovolníků  (mnozí z vás jste mezi nimi) zde vznikl opravdový  mokřadní ráj, který dneska i v největším suchu překypuje životem. Ostatně, podívejte se sami na nejnovější pětiminutové video na https://www.youtube.com/watch?v=aAVNLsF8Qj4.
Uvidíte vzácné ptačí obyvatele i čtyřnohé hospodáře – divoké exmoorské koně, kteří významně pomáhají s údržbou parku.
Povzbuzeni úspěchem Josefovských luk jsme vybrali další místa k vytváření ptačích rezervací ČSO, kde bude ochrana ptáků na prvním místě, ale budeme pamatovat i na ptačí obdivovatele.

KDE A KDY POZEMKY PRO PTÁKY VYKUPUJEME?

Pokud nevidíte (a chcete vidět) mapku a fotky vznikajících rezervací, stáhněte si prosím obrázky.  • Josefovské louky u Jaroměře – v současnosti dokončujeme jednání o výkupu téměř 4 ha pozemků!
Milovníkům ptáků již dobře známý ptačí park se rozprostírá v nivě řeky Metuje. Dosud se nám podařilo vykoupit přes 40 ha pozemků.  Řízené záplavy přinesly ovoce v podobě návratu mnoha druhů ptáků, včetně vzácných vodoušů rudonohých. Pro širokou veřejnost i školy každoročně pořádáme  řadu akcí. Získali jsme Cenu sympatie v celonárodní hlasovací soutěži o nejlepší projekt adaptace na klimatickou změnu Adapterra Awards 2019.


 

V současnosti jsme těsně před podpisem smlouvy  s Městem Jaroměř o výkupu 3,7 ha pozemků  v celkové ceně přibližně 870 000 Kč. Pokud uspějeme, získáme další velké pozemky, kde budeme moci rozšířit tůně, které zajistí ptákům prostor k hnízdění i potravě.

  • Mnišské louky u České Lípy První pozemek čeká na vykoupení!

 

V nivě řeky Ploučnice, nedaleko České Lípy, jsme našli kouzelné místo pro vznik druhé rezervace ČSO – podmáčené louky protkané zbytky starého koryta. Už teď je připraven první pozemek k výkupu – majitel nám fandí a tak prvních 2386 m2 můžeme vykoupit za krásných  45 000 Kč. Pozemek je v současnosti zarostlý náletovými dřevinami, které v zimě ihned po zakoupení vyřežeme a kořeny odstraníme, čímž vznikne první námi vytvořená tůň na Mnišských loukách, která už na jaře může sloužit např. bekasinám otavním a časem třeba některému z chřástalů.

  • Ptačí park Kosteliska u Dubňan (Hodonínsko)

 

Lokalita Kosteliska se rozprostírá v nivě říčky Kyjovky v bezprostřední blízkosti ornitologicky atraktivních Mutěnických rybníků. V současnosti se jedná o silně podmáčenou džungli zarostlou směsí invazních druhů rostlin, která přímo volá po vhodném managementu, jako je např. kosení nebo pastva. Při správné  údržbě se může stát domovem i takových ptačích klenotů, jako jsou pisila čáponohá, tenkozobec opačný, lžičák pestrý či bukač velký. S výkupy pozemků bychom rádi začali v polovině příštího roku.

  • Ptačí rezervace Malá Lipová u Přerova

 

Malá Lipová je malá pískovna s hnízdní kolonií vlh pestrých.  Ty potřebují čas od času obnovit hnízdní stěnu. V plánu máme také vybudovat kryty pro pozorovatele a fotografy, abychom tyto nádherné ptáky mohli obdivovat a přitom je nerušit.  Město Přerov, současný hlavní vlastník, zatím předběžně s prodejem souhlasí, dotáhneme-li jednání ke zdárnému konci, mohlo by k výkupu dojít v průběhu příštího roku.

Pokud chcete výkupy pozemků pro ptáky podpořit, použijte prosím zabezpečený dárcovský portál https://www.darujme.cz/projekt/1202528, kde můžete s výhodou platit kartou nebo zrychleným on-line převodem.


Pokud byste chtěli zvolit jiný způsob darování, napište mi prosím na hoskova@birdlife.cz

PŘEDEM DĚKUJEME ZA VAŠI PODPORU!

Spojíme-li síly, můžeme dokázat hodně – například vybudovat nové domovy pro ptáky, kde bude vše podřízeno jejich ochraně.

Se srdečným pozdravem a přáním klidných vánočních svátků a hodně štěstí pro lidi i pro ptáky v novém roce 2020,

Lucie Hošková

zástupkyně ředitele, péče o dárce

Česká společnost ornitologická

Česká společnost ornitologická
Na různých místech Čech a Moravy vykupujeme pozemky pro ptáky a budujeme ptačí rezervace! Pouze na vlastních pozemcích můžeme zabezpečit tu nejlepší ochranu ptáků i jiných živočichů. Zajistíme kosení, pastvu, vybudujeme tůně a také území zpřístupníme milovníkům ptáků. Funguje to - ptačí park Josefovské louky, založený v roce 2006, je nyní skutečným mokřadním rájem plným života. K němu jsme vybrali další vhodná místa na Českolipsku, Přerovsku a Hodonínsku a z darů budeme postupně vykupovat to, co bude zrovna na prodej.
Podpořte ochranu ptáků v soukromých ptačích rezervacích! S vaší pomocí vytvoříme vhodná prostředí a aktivně zajistíme ptákům ty nejlepší možné podmínky pro život.

V SOUČASNÉ DOBĚ PRACUJEME NA ROZŠÍŘENÍ ČI VZNIKU NÁSLEDUJÍCÍCH PTAČÍCH REZERVACÍ: 

Ptačí park Josefovské louky (u Jaroměře)

Většině milovníků ptáků již dobře známý ptačí park se rozprostírá v nivě řeky Metuje. Dosud jsme vykoupili přes 40 ha luk, opravili starý zavlažovací systém a dvakrát ročně louky zaplavujeme. Vybudovali jsme mnoho menších tůní i větší vodní plochu. S managementem nám ukázkově pomáhají divocí koně a brzy i pratuři. V ptačím parku jsme doposud zaznamenali výskyt 175 druhů ptáků, hnízdí nebo se o hnízdění pokusili např. 4 druhy chřástalů, čírky modré, jeřábi popelaví, čejky chocholaté, bekasiny otavní nebo vodouš rudonohý. Každoročně zde pořádáme 7 akcí pro veřejnost a množství školních exkurzí. V roce 2019 získal ptačí park Cenu sympatie v celonárodní hlasovací soutěži o nejlepší projekt adaptace na klimatickou změnu Adapterra Awards.
V současnosti domlouváme s městem Jaroměř výkup dalších 3,7 ha cenných pozemků.

Ptačí park Mnišské louky (u České Lípy)

V nivě řeky Ploučnice jsme našli kouzelné místo pro vznik druhé rezervace ČSO. Podmáčené louky poseté zbytky starého koryta zatím zarůstají dřevinami.  Jednou se i tady budou pást divocí koně a prohánět čejky, vodouši a chřástalové. Již nyní na okraji lokality hnízdí jeřábi, pozorovat lze ledňáčka říčního, z bahňáků pisíka a vodouše kropenatého, dále luňáka červeného, slavíka modráčka nebo bělořita šedého na tahu. První malý pozemek jsme zakoupili v prosinci 2019. V červenci 2020 vykupujeme díky neuvěřitelné podpoře dárců rozsáhlý podmáčený 6ha pozemek i s projektem hloubených tůní, které se budeme snažit vytvořit, jak jen to bude možné. Základ ptačího parku nemůže vznikat slibněji a my pokračujeme ve vyjednávání nákupu nových pozemků.

Malá Lipová (u Přerova)
Malá pískovna poblíž Přerova je domovem kolonie vlh pestrých,  které potřebují čas od času obnovit hnízdní stěnu. Pro úspěch celé rezervace je rozhodující přístup hlavního současného vlastníka, města Přerova, které předběžně souhlasí. Pokud vše půjde dobře, výkupy by měly proběhnout v roce 2020. Rezervace ČSO zde bude hodně zaměřená na veřejnost, chceme vybudovat pozorovací kryty přímo u hnízdní stěny tak, abychom mohli tyto nádherné ptáky pozorovat i fotografovat z bezprostřední blízkosti a přitom je nerušili. Na přípravě i následném provozu rezervace se bude rozhodujícím dílem podílet Moravský ornitologický spolek - středomoravská pobočka ČSO.

Ptačí park Kosteliska (u Hodonína)

Lokalita Kosteliska se rozprostírá v nivě říčky Kyjovky v bezprostřední blízkosti ornitologicky atraktivních Mutěnických rybníků. V současnosti se jedná většinou o silně podmáčenou džungli zarostlou směsí invazních druhů rostlin, která přímo volá po vhodném managementu, jako je např. kosení nebo pastva. Při správné  údržbě se může stát domovem takových ptačích klenotů, jako jsou  např. vodouš rudonohý, čejka chocholatá, pisila čáponohá, tenkozobec opačný, chřástal kropenatý,  lžičák pestrý či bukač velký. Lokalitu bude mít v péči jihomoravská pobočka ČSO ve spolupráci s kanceláří ČSO. V roce 2020 jsme začali s úpravami biotopů a výkupy pozemků. 

Děkujeme, že nám pomůžete vytvořit nové domovy pro ptáky!
Vybranými prostředky bude podpořena organizace:
Česká společnost ornitologická, projekt: Všechny ptačí rezervace ČSO