Česká společnost ornitologická


Životní prostředí Zvířata

Rozvoj ptačích parků a rezervací ČSO

Na různých místech Čech a Moravy vykupujeme pozemky pro ptáky a budujeme ptačí parky a rezervace! Pouze na vlastních pozemcích můžeme zabezpečit tu nejlepší ochranu ptáků i jiných živočichů. Zajistíme kosení, pastvu, vybudujeme tůně a také území zpřístupníme milovníkům ptáků. Funguje to - ptačí park Josefovské louky, založený v roce 2006, je nyní skutečným mokřadním rájem plným života. K němu jsme vybrali další vhodná místa na Českolipsku, Přerovsku a Hodonínsku a z darů budeme postupně vykupovat to, co bude zrovna na prodej. PODPOŘTE TAKÉ OCHRANU PTÁKŮ V SOUKROMÝCH PTAČÍCH REZERVACÍCH! S vaší pomocí zajistíme ptákům ty nejlepší možné podmínky pro život.

Ptačí rezervace ČSO

Pomozte vytvořit ptačí parky a rezervace - místa, kde bude ochrana ptáků na prvním místě! Kolik m2 pomůžete vykoupit? (Ceny jsou přibližné).
Přispět v :
zabezpečeno Darujme.cz
Problémy naší krajiny asi z většiny dobře známe a můžeme je sledovat téměř na každém kroku. Nedostatečné zadržování vody v krajině, velké lány jednotvárných zemědělských plodin bez života, rozpínající se výstavba, stále hustější doprava…..míst pro zdravou přírodu stále ubývá. POJĎME TO ZMĚNIT A SPOLEČNĚ VYBUDOVAT ÚZEMÍ, KDE BUDE OCHRANA PŘÍRODY A PTÁKŮ NA PRVNÍM MÍSTĚ. I pro budoucí generace tak zachováme alespoň někde nádhernou přírodu plnou života. Chcete -li podpořit všechny ptačí rezervace a je vám jedno, na kterou z nich váš dar půjde, využijte dárcovský formulář na tomto portálu.

Celou síť ptačích rezervací vám představujeme v tomto krásném videu (doporučujeme pustit se zvukem):V SOUČASNÉ DOBĚ PRACUJEME NA ROZŠÍŘENÍ ČI VZNIKU NÁSLEDUJÍCÍCH PTAČÍCH REZERVACÍ - PŘIDÁTE SE? 

PTAČÍ PARK KOSTELISKA U DUBŇAN


Rozsáhlá mokřadní lokalita Kosteliska se rozprostírá na Hodonínsku v nivě říčky Kyjovky v bezprostřední blízkosti ornitologicky atraktivních Mutěnických rybníků.  V letošním roce jsme zde začali s výkupem pozemků a vhodným hospodařením, jako je kosení či pastva.  Při správné údržbě se může ze silně podmáčené a zarostlé džungle plné náletů a invazních rostlin stát pestrá mozaika biotopů, domov takových ptačích klenotů, jako jsou  např. vodouš rudonohý, čejka chocholatá, pisila čáponohá, tenkozobec opačný, chřástal kropenatý či  lžičák pestrý.
V hnízdní sezoně 2020 zde byly pozorovány velmi vzácné druhy - například bukač velký nebo bukáček malý. V létě zavítali např. vzácní kormoráni malí.
V současnosti je vykoupeno přibližně 2,5 ha a předjednáno více než  5 ha. Některé pozemky máme navíc ve správě od Biologického centra AV ČR a města Dubňany. Výkupem se snažíme zachránit třeba krásný polní rozliv plný života, kterému hrozí odvodnění a rozorání.
Lokalitu má v péči jihomoravská pobočka ČSO ve spolupráci s kanceláří ČSO.PTAČÍ PARK JOSEFOVSKÉ LOUKY U JAROMĚŘE

Většině milovníků ptáků již dobře známý ptačí park se rozprostírá v nivě řeky Metuje. Dosud jsme do soukromého vlastnictví získali již 46,65 ha luk (což je 55% celkové rozlohy parku), opravili starý zavlažovací systém a dvakrát ročně louky zaplavujeme. Vybudovali jsme mnoho menších tůní i větší vodní plochu. S managementem nám ukázkově pomáhají divocí koně a od podzimu 2020 i dva pratuři.
V ptačím parku jsme doposud zaznamenali výskyt 186 druhů ptáků, hnízdí nebo se o hnízdění pokusili např. 4 druhy chřástalů, čírky modré, jeřábi popelaví, čejky chocholaté, bekasiny otavní nebo vodouš rudonohý. Každoročně zde pořádáme 7 akcí pro veřejnost a množství školních exkurzí.
V roce 2019 získal ptačí park Cenu sympatie v celonárodní hlasovací soutěži o nejlepší projekt adaptace na klimatickou změnu Adapterra Awards.
V roce 2020 přišla skvělá zpráva ze zastupitelstva města Jaroměř. To ocenilo dlouhodobou dobrou spolupráci a původně plánovaný odkup 3,8 ha městských pozemků se změnil na bezúplatný převod! Získali jsme nejen pozemky pro rozšíření pastvin kopytníků, ale i břehový pruh kolem Nové Metuje, kde vytvoříme odpočívadla s pozorovacími stěnami.  


PTAČÍ PARK MNIŠSKÉ LOUKY U ČESKÉ LÍPY

V nivě řeky Ploučnice jsme našli kouzelné místo pro vznik druhé rezervace ČSO. Podmáčené louky poseté zbytky starého koryta zatím zarůstají dřevinami. Jednou se i tady budou pást divocí koně a prohánět čejky, vodouši a chřástalové. Již nyní na okraji lokality hnízdí jeřábi, pozorovat lze ledňáčka říčního, z bahňáků pisíka a vodouše kropenatého, dále luňáka červeného, včelojeda lesního, slavíka modráčka nebo bělořita šedého na tahu. 
Díky masivní podpoře dárců jsme hned v prvním roce existence Ptačího parku vykoupili již 3 ha pozemků a na dalších 6ha máme uzavřenou kupní smlouvu a čekáme na zápis do katastru. Měli bychom území získat i s projektem hloubených tůní, které se budeme snažit vytvořit, jak jen to bude možné. Ještě do konce roku pak chceme vykoupit další 2,5 ha pozemků, kde chceme vybudovat tůně nebo třeba stěnu pro břehule. 


MALÁ LIPOVÁ U PŘEROVA
Malá pískovna poblíž Přerova je domovem kolonie vlh pestrých,  které potřebují čas od času obnovit hnízdní stěnu. Pro úspěch celé rezervace je rozhodující přístup hlavního současného vlastníka, města Přerova. To schválilo záměr ČSO na koupi 1,3 ha klíčových pozemků. Nyní se připravují podklady ke kupní smlouvě.
Rezervace ČSO zde bude hodně zaměřená na veřejnost. Chceme vybudovat pozorovací kryty přímo u hnízdní stěny tak, abychom mohli tyto nádherné ptáky pozorovat i fotografovat z bezprostřední blízkosti a přitom je nerušili.
Na přípravě i následném provozu rezervace se bude rozhodujícím dílem podílet Moravský ornitologický spolek - středomoravská pobočka ČSO. 
DĚKUJEME, ŽE NÁM POMÁHÁTE VYTVOŘIT NOVÉ DOMOVY PRO PTÁKY!

Dárcovské výzvy k projektu

Podpořte tento projekt ještě víc a zapojte kamarády Založit dárcovskou výzvu
Aktivní (0)  |  Ukončené (3)

Nebyly nalezeny žádné aktivní výzvy.

Na Josefovských loukách se narodilo pratuřátko!
„Ranní telefonát od strážce parku Oty (dříve známého jako Ranger Ota) nevěštil nic dobrého. Povodeň, uniklá zvířata, zničená ohrada? Nic takového. Ota se svěřuje, že si nejdříve myslel, že je u praturů srnka, ale vyklubalo se z ní pratuřátko!“, dělí se o pozdvižení z víkendu správce parku Břeněk Michálek.
Jak je možné, že „jalovice“ bez přítomnosti samce porodila o víkendu mládě? Co se dělo na pastevní rezervaci v Milovicích před jejím podzimním transportem na Josefovské louky ví asi jen ona. Každopádně, ptačí park má od páteční noci nového spásače.
Při případné návštěvě Josefovských luk prosíme o držení psů na vodítku. Riziko povodně, zdá se pominulo, stezky v parku jsou tedy opět otevřeny.
Pratuřátko druhý den života. Foto: Ota Valeš

Pratuří máma čistí po porodu své mládě. Foto: Břeněk Michálek

Další výkup pozemku na Mnišských loukách
O nových 2,2 ha se rozrostl Ptačí park Mnišské louky. Pozemek při západní hranici ptačího parku byl připsán do vlastnictví ČSO. V západní části parku plánujeme vybudovat jeřáboviště, respektive klidovou zónu pro hnízdění jeřábů, zatímco na východě parku chceme vytvořit ideální podmínky pro bahňáky (mělké tůně, apod.). A postupně výkupem pozemků obě části parku propojit.

Nádherný podmáčený pozemek o výměře 2.2 ha je nově ve vlastnictví ČSO, foto: Josef Rutterle


Aktuálně lze v Ptačím parku Mnišské louky vidět třeba naši nejmenší potápku - potápku malou, foto: Dušan Boucný


Pěnkava jikavec patří k našim zimním hostům, pozorovat ji můžete i na Mnišských loukách, foto: Dušan Boucný

Zamrzlé vodní plochy jsme využili ke kosení ostrovů. Nejprve se pokosil ostrov v polním rozlivu v Ptačím parku Kosteliska, na které vloni hnízdily čejky a vodou rudonozí. 
Poté se již tradičně pokosil ostrov racků na Třetím Zbrodě v Mutěnicích a nakonec jsme ve spolupráci s CHKO Pálava stihli pokosit i ostrov na rybníku Nesyt v Sedleci u Mikulova.
Námraza na Josefovských loukách
Takto pohádkově vypadaly Josefovské louky za tuhých mrazů v polovině února. Podařilo se nám zachytit i chřástala vodního.
Fota: L.Klíž

Chřástal vodní na Josefovských loukách v únoru 2021.

Ptačí parky slouží ptákům i v zimě
Ve všech ptačích rezervacích ČSO pobývají jak vzácní zimní hosté, tak překvapivě zimují i některé hnízdní druhy.
Na Josefovských loukách tráví zimu čtyři kalousi pustovky, což je rekordní počet. Pozorovat lze i bekasiny otavní, čejky chocholaté, chřástaly vodní nebo lindušky horské.


Jeden ze čtyř kalousů pustovek na Josefovských loukách v lednu 2021, foto: Eva Uždilová

V novém ptačím parku Kosteliska, díky své jižní a tedy teplejší pozici, pestrosti prostředí a kvalitním mokřadům, zahlédnete hned několik druhů bahňáků a dalších ptáků, kteří by teď měli být někde v teple u Středozemního moře – skřivan polní, holub hřivnáč, špaček obecný nebo konipas bílý. Z bahňáků můžeme zastihnout vodouše kropenaté, slučky malé nebo bekasiny otavní.

Rozsáhlé mokřady na Kosteliskách lákají mnoho ptáků k přezimování, foto: Ondřej Ryška


Na Mnišských loukách stále sledujeme malou rodinku jeřábů popelavých a zimu zde tráví i severská káně rousná s bílým ocasem a zateplovacími rousy až k pařátům.

Podrobnou zprávu k zimujícím ptákům v ptačích parcích ČSO si můžete přečíst zde:
https://www.birdlife.cz/ptaci-parky-slouzi-ohrozenym-ptakum-i-v-zime/


Pár jeřábů popelavých vloni v parku vyvedl mládě (na fotografii zcela vlevo), foto: Břeněk Michálek

Malá Lipová bude snad již brzo ve vlastnictví ČSO!
Skvělá zpráva přišla z Přerova - finalizuje se kupní smlouva na Malou Lipovou, pískovnu s kolonií vlh pestrých. Půjde-li vše hladce, přiletí vlhy v květnu už do pískovny ČSO. Brzy proto plánujeme terénní poradu o prvních ochranářských opatřeních a o tom, jak to zařídit, aby návštěvníci mohli vlhy obdivovat zblízka a přitom je nerušit.

Vlha pestrá - nejbarevnější český pták a cíl mnoha fotografů přírody, foto: L. Kříž

Přírodovědné průzkumy na Kosteliskách
V Ptačím parku Kosteliska nalezli odborníci při entomologickém průzkumu vzácného brouka dřepčíka (Longitarsus substriatus), který byl v  České republice již považován za vyhynulého. Zjištěno bylo celkem 99 ohrožených druhů hmyzu.
Loňský ornitologický průzkum odhalil 162 druhů ptáků.  U 89 druhů bylo zaznamenáno chování související s hnízděním, prokázané hnízdění bylo registrováno u 21 druhů, pravděpodobné u 52 druhů a možné u 16 druhů. Mezi ptačí skvosty Kostelisek patří například vodouš rudonohý, moudivláček lužní nebo bukáček malý.
Potvrdila se tak nesmírná rozmanitost a vzácnost území tohoto ptačího parku.
Podrobněji se o uskutečněných průzkumech a jejich výsledcích dočtete v této tiskové zprávě: /https://www.birdlife.cz/prirodovedci-v-ptacim-parku-kosteliska-nalezli-brouka-ktereho-uz-povazovali-v-cr-za-vyhynuleho/

Zima v Ptačím parku Kosteliska, fota: Ondřej Ryška


Ptačí park Mnišské louky se rozrůstá o nové 2,5 ha pozemky
Máme výbornou zprávu - výkup nových 2,5,ha pozemků se podařil a 30.12.2020 jsme doplatili kupní smlouvu. Nyní tedy čekáme na zápis do katastru. Jedná se o velký téměř 2 ha pozemek na soutoku říček Šporky a Ploučnice a 5 menších pozemků rozsetých po východní části ptačího parku. Na velkém pozemku zvažujeme vybudování vysoké stěny, která by odclonila ČOV a současně by poskytla ideální podmínky pro hnízdiště břehulí říčních.  Na louce bychom rádi vyhloubili tůň.
Menší pozemky jsou pro nás velmi důležité, neboť vytvoří s již vlastněnými parcelami komplex, kde chceme v blízké době obnovit mokřiny, které tu dříve bývaly.

Ptačí park Mnišské louky v létě 2020. Foto: Ludmila Korešová

Ovčárna na Josefovských loukách připsána do vlastnictví ČSO
O 2 ha nových pozemků, kterým se říká Ovčárna, se rozrostl Ptačí park Josefovské louky. Pozemek byl vložen do katastru pod vlastnictvím ČSO. Jedná se o velmi atraktivní území pro ptáky - pozorovány zde byly čírky, bekasiny, jeřáby, slučky nebo bekasiny otavní
Plánujeme zde vybudovat velkou mělkou tůň s 2 ostrůvky a 2 poloostrovy. U nich bychom rádi postavili i pozorovatelnu.

Ovčárna v Ptačím parku Josefovské louky v lednu 2021, foto: Zdeněk Vermouzek


Permanentně podmáčený pozemek byl vykoupen z již nashromážděných dárcovských peněz., foto: Zdeněk Vermouzek

Správa ptačích rezervací ČSO srdečně děkuje všem podporovatelům a příznivcům a přeje úspěšný a zdravý rok 2021!
Ohlédnutí za uplynulý rokem v ptačích parcích ČSO si můžete přečíst zde: https://www.birdlife.cz/podekovani-ze-spravy-ptacich-rezervaci/

Nově vznikající Ptačí park Kosteliska - nádherná mozaika pestré krajiny plné života. Foto: Ludmila Korešová


Lednáček říční je pravidelným hostem ptačníku na Josefovských loukách.

Zimující ptáci na Kosteliskách
I v zimě můžeme v Ptačím parku Kosteliska pozorovat zajímavé ptačí druhy. Aktuálně zde přečkává zimu například 51 ex. lindušek horských, 21 ex. konipasů bílých, skupinka vodoušů kropenatýchslučky malé nebo bekasina otavní.

Linduška horská na Kosteliskách, foto: Ondřej Ryška


K vzácným zimním hostům Kostelisek patří i vodouš kropenatý, foto: Ondřej Ryška

Ptačí park Mnišské louky se může rozrůst o nové 2,5 ha pozemky
Jeden velký téměř 2 ha pozemek na soutoku říček Šporky a Ploučnice a 5 menších pozemků rozsetých po východní části ptačího parku máme možnost teď vykoupit do vlastnictví ČSO. Velký pozemek plánujeme úplně přeměnit na hodnotné území pro ptáky. Zvažujeme vybudování vysoké stěny, která by odclonila ČOV a současně by poskytla ideální podmínky pro hnízdiště břehulí říčních. Díky blízké řece a na hmyz bohatým loukám by tu mohla vzniknout prosperující kolonie. Na louce bychom rádi vyhloubili tůň.
Menší pozemky jsou pro nás velmi důležité, neboť vytvoří s již vlastněnými parcelami komplex, kde chceme v blízké době obnovit mokřiny, které tu byly v dávných dobách vytvořeny bočním ramenem Ploučnice. Zajistíme tím atraktivní loviště třeba pro bekasiny otavní.
Nejmenší pozemky leží v budoucím vstupním areálu ptačího parku, na břehu Ploučnice a jeden je potůčkem vytékajícím z největší existující tůně.

Tento pozemek můžeme právě teď vykoupit v Ptačím parku Mnišské louky.


Aktuálně lze na Mnišských loukách pozorovat třeba zimujícího ťuhýka šedého. Foto: Dušan Boucný

Nový pozemek na Josefovských loukách
2 ha permanentně mokré louky, které se říká Ovčárna, hned u hlavních stavidel, by měly již brzy také patřit ČSO. V loňském roce se louku podařilo i podruhé posekat a letos na jaře zde byly nádherné rozlivy, které přitahovaly čírky, bekasiny, jeřáby nebo slučky. Prokázáno bylo i hnízdění bekasiny otavní
V aktuálním projektu Norských fondů se na tomto pozemku počítá s velkou mělkou tůní s 2 ostrůvky a 2 poloostrovy. U nich bychom rádi postavili i pozorovatelnu.
Pozemek bude vykoupen z již nashromážděných dárcovských peněz.

Josefovské louky na podzim 2020.


Čírka modrá se na jaře 2020 objevila opakovaně na Josefovských loukách (nahoře samička, dole samec). Foto: Luděk Boucný


Nádherně zbarvený samec čírky obecné - i jeho přitáhly jarní rozlivy na Josefovských loukách. Foto: Dušan Boucný

Podívejte se na podzimní krásu v Ptačím parku Kosteliska.


Velký rozliv v Ptačím parku Kosteliska, v pozadí hrad Buchlov.

Jarohněvický rybník

Na pohrabané ploše po říjnové dobrovolnické brigádě rostou čirůvky fialové.

AKTUÁLNĚ Z NAŠICH PTAČÍCH REZERVACÍ

Kosteliska
Díky úsilí Jihomoravské pobočky ČSO se zde letos již podařilo vykoupit 2,7 ha pozemků. Nákupy na Kosteliskách jsou kromě darů spolufinancovány z projektu Interreg V-A SK-CZ Zelené horizonty. Další pozemky máme ve správě od Biologického centra Akademie věd a Města Dubňany. Letošní hnízdní sezóna přinesla mnoho zajímavých pozorování, např. bukače velkého či bukáčka malého. Ovšem díky průzkumům, které realizuje Jihomoravská pobočka ČSO ve spolupráci s dalšími odborníky, se podařilo objevit také nové lokality vzácných druhů z jiných skupin živočichů, např. pijavky lékařské, pavouka snovačky moravské, plže vrkoče bažinného nebo korýše listonoha letního. Tyto nálezy jsou dokladem, že se jedná o velmi pestré území s velkou biodiverzitou.

O víkendu 2.–4. října 2020 proběhla na Kosteliskách první dobrovolnická brigáda. Akce byla zaměřena na příbřežní zóny Jarohněvického rybníku, kde byl posečen nálet dřevin a nepůvodní druhy rostlin. Vytvořili jsme tak mj. nové pastviny pro husy. Děkujeme všem čtyřiceti dobrovolníkům, kteří se akce zúčastnili, a také městu Dubňany a Řemeslnému Minipivovaru DUBŇÁK za podporu. Akci jsme zorganizovali ve spolupráci s Biologickým centrem AVČR, byla podpořena i v rámci projektu Zelené horizonty (č. 304021S218) z programu Interreg V-A SK-CZ.


Josefovské louky
Úžasná zpráva přišla v červnu i z Josefovských luk. Místo přislíbeného prodeje 3,8 ha městských pozemků ocenilo zastupitelstvo města Jaroměře dlouhodobou dobrou spolupráci schválením záměru na bezúplatný převod. Získáváme tak i břehový pruh Nové Metuje podél celé severní hranice parku,  kde vytvoříme odpočívadla s pozorovacími stěnami. Kromě toho proběhly další výkupy a také se konečně podařila směna pozemku, dříve koupeného mimo území ptačího parku, za pozemek v ptačím parku, díky níž rozšíříme pastvinu pro divoké koně o půl hektaru.

Ptačí park je po létě zase o něco pestřejší - bagříky vyhloubily další mělčiny pro bahňáky, máme nové dvojhradítko na regulaci vody ve Slavíkovském kanálu a známý josefovský řezbář Jan Paďour vytvořil pro návštěvníky "odpočívadlo obrů" z padlého kmene mohutného topolu.

Minulý týden jsme také na Josefovských loukách vypustili dva pratury, kteří se přidají ke stádu koní a pomohou se spásáním nežádoucích či rychle rostoucích dřevin a křovin v některých částech parku. Vytvoříme tak ještě vhodnější podmínky pro mokřadní a luční ptáky - pro jejich potravu, úkryt i hnízdění.
Letošní rok přinesl opět nové druhy, poprvé se objevili husice rezavá, kulík písečný, jespák šedý, labuť zpěvná a hýl rudý.
Mnišské louky
Na nádherný podmáčený 6ha pozemek v Ptačím parku Mnišské louky, na jehož výkup se složili dárci v úspěšné letní výzvě, máme podepsanou platnou kupní smlouvu a provedli jsme i vklad na katastr. Bohužel ale došlo k administrativnímu zádrhelu, který se stále řeší a proto na zápis do katastru stále čekáme.
 
Ovšem nezahálíme, a protože se podařilo shromáždit dostatek financí, rozjeli jsme hned předjednávání nákupu dalších pozemků. 30.9. bylo tedy do vlastnictví ČSO připsáno prvních 2,7 ha mokřadních pozemků na Mnišských loukách, nakoupených za 525 578 Kč. O dalších 2,8 ha intenzivně a nadějně jednáme. Budeme vás brzy informovat, jak jsme pokročili. 
Letošní sezona přinesla řadu zajímavých pozorování - slavíky modráčky, žluvy hajní, srnady rákosní, včelojedy lesní, bramborníčky černohlavé, husice nilské, morčáky velké a mnoho dalších druhů.Malá Lipová
V poslední ptačí rezervaci, pískovně Malá Lipová, hnízdilo letos asi osm párů vlh pestrých. Zastupitelstvo města Přerova schválilo záměr ČSO na koupi 1,3 ha klíčových pozemků.  Nyní se připravují podklady ke kupní smlouvě.

FESTIVAL PTACTVA NA JOSEFOVSKÝCH A MNIŠSKÝCH LOUKÁCH - PŘIJĎTE SE PODÍVAT!
V sobotu 3. 10. od 8 hod na Josefovských loukách
V neděli 4. 10. od 9 hod na Mnišských loukách

Ptačí park Josefovské louky je zase o něco pestřejší. V těchto dnech na dvou místech pracují bagříky, které vytváří nové mělčiny pro bahňáky. V září si nová bahniště přiletěly prohlédnout dva ze vzácněji pozorovaných bahňáků parku – jespák obecný a vodouš tmavý. Ptačí rezervace má i nové dvojhradítko na regulaci vody ve Slavíkovském kanálu, které na popud ČSO vytvořil Statní pozemkový úřad. A známý josefovský řezbář Jan Paďour vyrobil pro návštěvníky „odpočívadlo obrů“ z padlého kmene mohutného topolu.
Přijďte zažít podzimní krásu Josefovských luk - těšíme se na vás.

Na Mnišských loukách vyvrcholí procházka vedená ornitology ze severních Čech v neděli 4. října. Výprava za ptáky začne v 9:00 před budovou Vlastivědného muzea a galerie (VMG). V ptačím parku proběhne odchyt ptáků do sítí a kroužkování. Seznámíme se také s prvními zakoupenými pozemky do vlastnictví České společnosti ornitologické. Těšíme se na vaši účast.Podívejte se na úlovky z fotopastí v naší nově vznikající rezervaci Kosteliska. Z ptačí říše se zde můžete setkat například s husou velkou, chřástalem vodním, bukáčkem malým, motákem pochopem, volavkou bílou i stříbřitou nebo čápem černým, který nedaleko Kostelisek také hnízdí. Fotopasti zachytili rovněž kunu lesní, bobra evropského, vydru říční nebo nutrii říční.

Rodinka husy velkéChřástal vodníČáp černý


Nutrie říční


Vlha pestrá je jedním z našich nejbarevnějších ptáků a i proto její krásu tak obdivujeme. Podívejte se na pár fotografií! I takto zblízka jednou bude možné pozorovat tyto nádherné ptáky v naší nově vznikající ptačí rezervaci Malá Lipová.
Foto: Dušan Boucný a Petr Šaj


Na MNIŠSKÝCH LOUKÁCH můžeme sledovat mnoho ptačích druhů stále ještě v jarnější aktivitě. Žluvy hajní, strnady obecné, ťuhýky obecné, luňáky červené, motáky pochopy, kukačky, skřivany polní, několik druhů pěnic..... Ozývají se dva druhy cvrčilek. Objevila se i bekasina otavní a my doufáme, že nezůstane pouze hostem, ale podaří se jí i zahnízdit. Poté co vyhloubíme tůně, bude mít na Mnišských loukách ideální podmínky. Oko pozorovatele jistě potěší i jeřáb popelavý, slavík modráček nebo bramborníček černohlavý, které lze při troše štěstí i pěkně vyfotografovat.

Bekasina otavní - foto Dušan Boucný


Bramborníček černohlavý - foto Dušan Boucný

Žluva hajní - foto Dušan Boucný


V nové vznikajících ptačí rezervaci MALÁ LIPOVÁ jsou vlhy v plné hnízdní aktivitě. Pozorovali jsme minimálně 5 párů. Kromě vlh přímo v pískovně hnízdí i žluvy hajní, v okolí se pravidelně objevují motáci lužní nebo břehule říční.
Návštěvníka potěší i pestrá květena - například užanka lékařská nebo vyhřívající se ještěrky obecné.

Odpočívající vlhy v pískovně Malá Lipová - foto Zdeněk Vermouzek


Moták lužní - foto Dušan Boucný


Takto krásně kvete v okolí pískovny užanka lékařská - foto Zdeněk Vermouzek

Na JOSEFOVSKÝCH LOUKÁCH se objevil další vzácný host - labuť zpěvná. Prosíme návštěvníky, aby labuť pozorovali a fotografovali pouze ze stezky a příčné cesty a nepřibližovali se přes louky k vodní hladině ptačníku.

Labuť zpěvná, volavka bílá a vodouš šedý. Foto B. Michálek


Srovnání labutě zpěvné (vpravo) s běžnou labutí velkou (vlevo). Foto J. Vaněk.

Na MNIŠSKÝCH LOUKÁCH vesele koncertuje tento pestře vybarvený zpěvák - slavík modráček středoevropský.
Foto B. Michálek

Mrkněte na krátké, ale působivé  video z našeho zimního výletu na MNIŠSKÉ LOUKY!

https://www.youtube.com/watch?v=Asyy5ck4trQ

Předjednávání pozemků na JOSEFOVSKÝCH LOUKÁCH i v nových rezervacích se na začátku letošního roku slibně rozeběhlo. Město Jaroměř a Přerov mělo projednat odprodej městských pozemků na Josefovských loukách, resp v pískovně MALÁ LIPOVÁ, se soukromníky jsme naopak vedli nadějná jednání ohledně MNIŠSKÝCH LUK a KOSTELISEK. Těšili jsme se na nové hektary pozemků pro ptáky, ale koronavirová krize vše zastavila. Stále však doufáme, že nejpozději na podzim se vše zase rozeběhne a my budeme moci ptačí rezervace ČSO rozšířit.
Na obr. jarní Mnišské louky. Foto B. Michálek.

Na JOSEFOVSKÝCH LOUKÁCH je dudek chocholatý!
Čtěte více na https://www.birdlife.cz/na-josefovskych-loukach-je-dudek/


I v nově vznikajícím ptačím parku KOSTELISKA máme napilno. Získali jsme do správy první pozemky vykoupené díky společnému projektu s Entomologickým ústavem, úspěšně jsme projednali ideu ptačího parku s obcí Dubňany, provedli jsme první managementové práce - např. kosení nebo vyřezávání náletových dřevin, čímž jsme osvobodili pořádnou část luk.

Kromě Josefovských luk mají svoje webové stránky i ostatní rezervace ČSO. Mrkněte na 

https://www.birdlife.cz/ptaci-parky-a-rezervace/

V nově vznikajícím ptačím parku KOSTELISKA to žije!  Aktuálně tam toká kolem 20 čejek, objevili se už vodouši rudonozí a bekasina, odevšad řvou chřástali vodní, zpívají bramborníčci černohlaví. Na sousedících Mutěnických rybníkách loví orlovec říční, ale ryby trhá a odpočívá na Kosteliskách. Fajnšmekry potěší skřivan lesní či strakapoud prostřední. Ze šplhavců lze potkat ještě strakapouda velkého a malého a žlunu šedou. Husy už mají housata ...

Díky neskutečně rychlé odezvě dárců se podařilo již před Vánocemi zaplatit 45 000 Kč za první pozemek v nové rezervaci ČSO - MNIŠSKÝCH LOUKÁCH v nivě Ploučnice. 30.1. 2020 byl na příslušném katastru připsán do vlastnictví ČSO. Čtěte a prohlížejte fotografie v článku na webu ČSO https://www.birdlife.cz/vykoupili-jsme-prvni-pozemek-na-mnisskych-loukach/ V současnosti probíhají jednání o rozsáhlejších navazujících pozemcích, které by se tak mohly stát jádrem nově vznikajícího Ptačího parku Mnišské louky. 

Založení projektu

Ke svetovemu dni mokradu.

Michal Karasek
500 Kč

Velmi rád podpořím tyto přenádherné bytůstky pravidelným měsíčním darem, sic nepatrným jelikož jinak nemohu ale i malý dar jest darem, který ve výsledku může pomoci. Mějme všichni krásný den a po něm i dny jdoucí, včetně našich sester a bratrů nad našimi hlavami a v korunách stromů. ( počínaje Únorem to k vám pravidelně přiletí )

Richard Lionheart
200 Kč

Výkupy pozemků pro zachování přírody a pro lidi, kteří se k ní chtějí chovat ohleduplně, obdivovat její krásu a Boží stvořitelskou moudrost a velkorysost ... to mi dává velký smysl a je to pro mě jeden z nejlepších způsobů , jak/kam darovat peníze.

Tomáš Husa
40 000 Kč

Ochranu přírody by měl zajišťovat stát, který to ale bohužel nedělá, tak jen více takových projektů, jako je tento! :-) A tedy i hodně přispěvatelů, aby se rezervace rozrůstaly a vše se dokázalo zrealizovat a bylo o ně postaráno!

Roman Dobřichovký
15 000 Kč

Hodně štěstí v novém roce vám i přírodě
* AB

Anna Bradáčová
2 300 Kč

Fandím vaší práci. Ať se daří :)

Martina Šulcová
250 Kč

Ráda bych se podívala do míst těchto rezervací, Ať se vám vše podaří!

Hana Ortová
575 Kč

Krásný projekt! Doufám, že bude brzy možné rezervace osobně navštívit. :-)

Lucie Škapová
4 600 Kč

🐦🐦🐦

Eliska Hutnikova

Každý metr čtvereční pro přírodu stojí za to!

Adriana Šindelářová