Nadace OSF


Sociálně znevýhodněné skupiny Vzdělávání a výzkum

Romská vysokoškolská stipendia

Romská menšina patří v České republice k jedné z nejvíce znevýhodněných. Romské děti jsou často diskriminovány ve vzdělávání, dospělí pak na trhu práce či v přístupu ke službám a bydlení.

Podpořím rovné šance pro všechny

145 130 Kč

přispělo

168 lidí
Přispět v :
zabezpečeno Darujme.cz díky Nadaci Vodafone. Jak?

Portál Darujme.cz
vznikl za podpory

Ukazuje se, že důležitou roli při bourání zažitých stereotypů ve společnosti hrají vzdělaní a aktivní Romové, kteří zároveň slouží jako motivace a pozitivní příklady pro své vrstevníky i mladší generace. Jednou z aktivit Nadace OSF je proto Stipendijní program pro romské vysokoškoláky, který zahrnuje:
  • pokrytí nákladů spojených se studiem (v maximální výši 60 000 Kč za rok)
  • pracovní stáž
  • dobrovolnickou službu v neziskové organizaci
  • povinný kurz cizího jazyka
  • podporu mentora/ky.
Pokud se nám podaří v rámci dárcovských výzev na tento projekt (viz níže) vybrat alespoň 100 000 Kč,  částku zdvojnásobí Nadace Albatros.
Předem moc děkujeme!

Dárcovské výzvy k projektu

Podpořte tento projekt ještě víc a zapojte kamarády Založit dárcovskou výzvu