Pavel Berky: Dárcovská výzva pro projekt Romská vysokoškolská stipendia

Pomozte jim dokázat velké věci

vybíráme od 24.9.2019
3 000 Kč
vybráno 10 % z 30 000 Kč

přispěli

3 lidé
Sbírka je již uzavřena. Děkujeme!
Romové jsou nejen podceňovanou, ale také vyčleněnou částí společnosti. Mnoho z nás bylo v šesti letech bezdůvodně posláno do zvláštních škol, ke kvalitnímu vzdělání se pak stoupá ztěžka. 
Ale pokud má člověk podporu svého okolí a tím pádem i víru v sebe sama, může dokázat velké věci, být pro společnost přínosem. Koneckonců, jsem toho příkladem :), má sestra taky.
S lidmi z Nadace OSF i se stipendisty programu Romská vysokoškolská stipendia jsem se několikrát setkal, pomáhám jim s motivačními večery pro studenty. Od roku 2015 programem ročně prochází okolo deseti mladých Romů, vedle studia musí splnit také pracovní stáž, jazykový kurz nebo dobrovolnictví v neziskovce, na této cestě jim pomáhají mentoři. Díky tomu se naučí být sebevědomější, samostatnější, stanou se vzorem pro ostatní. A to není pouhá fráze. Většina stipendistů si vybrala pro dobrovolnickou práci právě doučování dětí z vyloučených lokalit či vedení kroužků.
Bylo by skvělé, kdyby jich mohlo být víc – a kdyby sociální zázemí rodin nebylo určující překážkou. 30 000 Kč pomůže ke studiu a k další podpoře jednomu dalšímu mladému člověku po dobu jednoho semestru.

Pomozte mi změnit budoucnost mladých Romů.
Budu moc rád – a nejen já – za jakoukoliv podporu.

Pavel
Nadace OSF
Romská menšina patří v České republice k jedné z nejvíce znevýhodněných. Romské děti jsou často diskriminovány ve vzdělávání, dospělí pak na trhu práce či v přístupu ke službám a bydlení.

Ukazuje se, že důležitou roli při bourání zažitých stereotypů ve společnosti hrají vzdělaní a aktivní Romové, kteří zároveň slouží jako motivace a pozitivní příklady pro své vrstevníky i mladší generace. Jednou z aktivit Nadace OSF je proto Stipendijní program pro romské vysokoškoláky, který zahrnuje:
  • pokrytí nákladů spojených se studiem (v maximální výši 60 000 Kč za rok)
  • pracovní stáž
  • dobrovolnickou službu v neziskové organizaci
  • povinný kurz cizího jazyka
  • podporu mentora/ky.
V loňském roce se nám v rámci dárcovských výzev podařilo vybrat více než 132 000 Kč, částku nám zdvojnásobila Nadace Albatros.
Ani letos nepolevíme. Aktuálně podporujeme 10 studentů, 3 z nich už úspěšně dokončili bakalářské zkoušky a pokračují v magisterských oborech.
Pomozte nám změnit budoucnost mladých Romů. Děkujeme.

Držím palce!

Marie
Vybranými prostředky bude podpořena organizace:
Nadace OSF, projekt: Romská vysokoškolská stipendia