Michal Mižigár: Dárcovská výzva pro projekt Romská vysokoškolská stipendia

Vzdělání pro všechny

vybíráme od 24.9.2019
17 169 Kč
vybráno 114 % z 15 000 Kč

přispělo

24 lidí
Sbírka je již uzavřena. Děkujeme!
Ačkoli pocházím ze sociálně slabší rodiny, díky univerzitnímu stipendiu dnes šťastně studuji vytoužený obor na vysněné univerzitě v zahraničí. Jako Rom a nedoslýchavý jsem už v 6 letech měl být – bez jakékoli šance na změnu – odsunut na zvláštní školu. Já a mí rodiče díky osobní zkušenosti víme, co pro náš vzdělávací systém znamená být „jiný“. Tato zkušenost mě poznamenala a již před 13 lety jsem začal pomáhat svým romským vrstevníkům, v čemž doteď pokračuji. Měl jsem možnost podělit se o své zkušenosti a překážky, jimiž jsem prošel. Nadace OSF je vzala v potaz a v roce 2015 vytvořila speciální stipendijní program pro romské vysokoškolské studenty, který pomáhá formovat sebevědomé Romy. Tím to ale neskončilo. Časem jsem se do nadace dostal pracovně coby administrátor zmiňovaného programu. Nyní, i když už pobývám v zahraničí, s Nadací OSF stále spolupracuji.
Tomuto stipendijnímu programu věřím, proto jsem pro stipendisty něco jako „přítel na telefonu“. Dodávám jim sebedůvěru, aby se nestyděli za své romství, a naopak je brali jako bonus, se kterým mohou společnost obohatit. Také jim doporučuji, aby zkusili studium v zahraničí. Všichni mají velice dobře našlápnuto. Proto se na vás obracím s pokornou prosbou, abyste je podpořili jakoukoli částkou. Z tohoto programu, jak už mohou za poslední 4 roky dosvědčit výsledky, odchází mladí úspěšní Romové, kteří jsou hrdí na svůj původ, jsou profesionály ve vybraných oborech, vzory pro ostatní generace Romů ve svých komunitách, a hlavně soběstační lidé, kteří se díky píli a vytrvalosti vymanili ze začarovaného kruhu sociálního vyloučení.

Pomozte mi změnit budoucnost mladých Romů.
Zanedlouho mohou i oni pomáhat lidem ze svého okolí.

Michal
Nadace OSF
Romská menšina patří v České republice k jedné z nejvíce znevýhodněných. Romské děti jsou často diskriminovány ve vzdělávání, dospělí pak na trhu práce či v přístupu ke službám a bydlení.

Ukazuje se, že důležitou roli při bourání zažitých stereotypů ve společnosti hrají vzdělaní a aktivní Romové, kteří zároveň slouží jako motivace a pozitivní příklady pro své vrstevníky i mladší generace. Jednou z aktivit Nadace OSF je proto Stipendijní program pro romské vysokoškoláky, který zahrnuje:
  • pokrytí nákladů spojených se studiem (v maximální výši 60 000 Kč za rok)
  • pracovní stáž
  • dobrovolnickou službu v neziskové organizaci
  • povinný kurz cizího jazyka
  • podporu mentora/ky.
V loňském roce se nám v rámci dárcovských výzev podařilo vybrat více než 132 000 Kč, částku nám zdvojnásobila Nadace Albatros.
Ani letos nepolevíme. Aktuálně podporujeme 10 studentů, 3 z nich už úspěšně dokončili bakalářské zkoušky a pokračují v magisterských oborech.
Pomozte nám změnit budoucnost mladých Romů. Děkujeme.

Michalova dobra prace a ciste srdce zaslouzi uznani a podporu. Drzim Ti palce v pokracovani Tveho dila!

Petr Klasna
1 000 Kč

držim palce;-)

Marie Palečková
Vybranými prostředky bude podpořena organizace:
Nadace OSF, projekt: Romská vysokoškolská stipendia