Lucie Plešková: Dárcovská výzva pro projekt Romská vysokoškolská stipendia

Cesta za vzděláním - stipendia pro romské vysokoškoláky

vybíráme od 24.9.2019
27 600 Kč
vybráno 110 % z 25 000 Kč

přispělo

30 lidí
Sbírka je již uzavřena. Děkujeme!
Tihle mladí lidé to nemají v životě leckdy jednoduché, ale jdou si za svým snem - a tím je vysokoškolské vzdělání a následně dobré zaměstnání.

Podporou stipendijního programu jim můžete pomoci společně s námi! Přispějte romským studentům a studentkám na cestě ke vzdělání, může jich být díky vám více!!!
Už pátým rokem se podílím na tomto skvělém programu a vidím, jak neuvěřitelně na sobě romští studenti a studentky pracují. Jejich příběhy jsou různé a často si člověk říká, že to ani není možné, čím si v životě prošli nebo s čím se potýkají. Přesto se nevzdali a věří tomu, že vzdělání má smysl a je cestou k lepší budoucnosti.

Díky stipendiu, které jim v nadaci poskytujeme, mohou studovat na vysoké škole, současně ale musí splnit řadu podmínek, které na ně v rámci programu klademe - spolupracují s mentory, rozvíjejí se v jazykových dovednostech, absolvují pracovní stáže a působí jako dobrovolníci. Často inspirují další romské děti a mladé lidi, aby studovali, působí jako vzory ve své komunitě a co hlavně - bourají předsudky, které k Romům naše společnost má hluboce zakořeněné. Jsou mezi nimi budoucí policisté, právníci, učitelé, biologové, architekti...

Letos se nám přihlásilo spousta nových zajímavých studentů a studentek, ale finance, které máme, nestačí, abychom mohli podpořit všechny.
Výše podpory pro jednotlivé studenty se liší dle jejich situace a potřeb. Částka 25 000 Kč - 30 000 Kč vystačí zhruba na jeden semestr studia a podpory jednoho studenta. Částku, kterou se nám podaří vybrat, ještě zdvojnásobí Nadace Albatros. Děkujeme!

Pomozte nám změnit budoucnost mladých Romů!!! Přispět může kdokoliv jakoukoliv částkou!

Díky všem!
Lucie

Děkuji všem za příspěvky, sdílení i milá slova - neskutečně mě to potěšilo!!! I když je cílová částka vybraná, výzva je otevřená až do zítra, každé další peníze poslané navíc, půjdou na podporu studentům!!!

Moc děkuji všem za první příspěvky, velmi si toho vážím! Vím, že září je obzvlášť pro rodiny s dětmi náročné na platby, ale pevně věřím, že se i přesto podaří vybrat cílovou částku (končíme až v říjnu) a přispět na vzdělání i těm, kdo mají startovní čáru ve srovnání se svými vrstevníky hodně posunutou!

Založení výzvy

Nadace OSF
Romská menšina patří v České republice k jedné z nejvíce znevýhodněných. Romské děti jsou často diskriminovány ve vzdělávání, dospělí pak na trhu práce či v přístupu ke službám a bydlení.

Ukazuje se, že důležitou roli při bourání zažitých stereotypů ve společnosti hrají vzdělaní a aktivní Romové, kteří zároveň slouží jako motivace a pozitivní příklady pro své vrstevníky i mladší generace. Jednou z aktivit Nadace OSF je proto Stipendijní program pro romské vysokoškoláky, který zahrnuje:
  • pokrytí nákladů spojených se studiem (v maximální výši 60 000 Kč za rok)
  • pracovní stáž
  • dobrovolnickou službu v neziskové organizaci
  • povinný kurz cizího jazyka
  • podporu mentora/ky.
V loňském roce se nám v rámci dárcovských výzev podařilo vybrat více než 132 000 Kč, částku nám zdvojnásobila Nadace Albatros.
Ani letos nepolevíme. Aktuálně podporujeme 10 studentů, 3 z nich už úspěšně dokončili bakalářské zkoušky a pokračují v magisterských oborech.
Pomozte nám změnit budoucnost mladých Romů. Děkujeme.

Držím palce v této skvělé a užitečné činnosti!

Magdalena Bendová

Částka by měla být připsána zítra

Jarmila Čmejlová
2 500 Kč

Jen víc takových :)

Václav Svatoš

Držím palce!

Monika Granja
500 Kč

Věřím že Kvalitní vzdělání co největšího počtu mladých lidí, zejména těch z problémových sociálních vrstev, je jediná naděje na lepši budoucnost nás všech...

Magdalena Šebestová
300 Kč
Vybranými prostředky bude podpořena organizace:
Nadace OSF, projekt: Romská vysokoškolská stipendia