Nadace Open Society Fund Praha

http://osf.cz/cs/ tel.: 222 540 979 e-mail: osf@osf.cz


Pomáháme prosazovat systémové změny vedoucí k posílení demokracie, právního státu, transparentní veřejné správy, nezávislé žurnalistiky a také k větší otevřenosti naší společnosti, respektující jiné názory a práva menšin. Podpora našich partnerů a dárců je pro nás klíčová. Bez vás to nedokážeme!

Tato nezisková organizace nemá aktuálně zveřejněny projekty na portále Darujme.cz