Nadace Veronica

http://nadace.veronica.cz/ Phone: 770 113 204 Email: nadace@veronica.cz


Nadace Veronica podporuje šetrný vztah k přírodě a životnímu prostředí a rozvoj komunitního života v Brně. Podporou malých projektů s přesahem do ekologie, vědy a umění a pomocí místním vůdčím osobnostem chce nadace zdůrazňovat význam "malých lidských činů" v úsilí ctít a ochraňovat životní prostředí, vytvářet prostor pro setkávání a spolupráci různých osobností a skupin vedených společným úsilím vnímat jednotu lidského života, umění, tradic a životního prostředí.

Current projects