Nadace Veronica


Culture, Art and History Environment

Folklore´s not dead

A movement to revive traditional folk dress and folk art practices and to make them more contemporary and environmentally and socially sustainable.

Donate in :
secured by Darujme.cz
Podporujeme živý folklor a hledáme, jak mizející tradice osvěžit tak, aby byly součástí našeho každodenního života. Zachraňujeme odložené všední a pracovní kroje z Podluží a hledáme jim nový život a majitele. Propojujeme folklor s ochranou přírody a krajiny.

Díky burzám dámských krojů z Podluží jsme prodali a začlenili do života spoustu jupek a sukní, které Zlata Maděřičová z Jihomoravské komunitní nadace v Moravské Nové Vsi sbírá od žen z okolí. Tyto všední kroje by jinak skončily na skládce. Výtěžek z prodeje krojů podporuje další akvitity hnutí Folklore´s not dead a také činnost obou nadací. 

Ve spolupráci s česko-americkou umělkyní Sonyou Darrow pořádáme workshopy pro širokou veřejnost i studenty středoškolského oděvního oboru Ekotextil design ze SŠUD Brno. Sonya se zaměřuje na přesah lidového dědictví k dnešku. Během workshopu s účastníky spravuje a vrací do života „ošumělé“ lidové kroje.
Od roku 2015 Jihomoravská komunitní nadace společně s Městskou knihovnou Břeclav organizuje setkání lidí, které spojuje láska k folkloru – folkloristy, profesionály i obyčejné nadšence na konferenci Živý folklor. Nadace Veronica se k organizátorům přidala v roce 2019 se snahou propojit folklor s ochranou přírody.

Váš příspěvek na Darujme.cz pomůže k realizaci konferencí, workshopů a aktivit vedoucí k záchraně všedních krojů z Podluží a jejich návratu do běžného života.
Support this project even more and ask your friends to help Create campaign