APERIO – Společnost pro zdravé rodičovství, z.s.

http://www.aperio.cz tel.: 739 062 011 e-mail: aperio@aperio.cz


Posláním spolku APERIO - Společnost pro zdravé rodičovství je podpora informované volby, osobní zodpovědnosti a aktivního přístupu k rodičovství. Usilujeme o zlepšení služeb v mateřství a rodičovství a podporujeme rovné zacházení se ženami a muži v rodině a na pracovním trhu. Naší činností pomáháme - společnosti i státu porozumět rodičům a jejich potřebám, - vytvářet podmínky pro zdravé rodičovství, - rodičům růst spolu s jejich dětmi, - rodičům vyrovnat se s měnícími se nároky dětí i společnosti, - vytvářet v rodinách bezpečí a zázemí, - zaměstnavatelům vytvářet rovné podmínky pro muže a ženy, - přinášet do společnosti nová témata a trendy.

Aktuální projekty

Ukončené projekty