ZO ČSOP Společnost pro zvířata-01/90

http://spolecnostprozvirata.cz/ tel.: +420 222 511 494 e-mail: s.pro.zvirata@spolecnostprozvirata.cz


Jsme Společnost pro zvířata - nezisková organizace za ochranu zvířat a zajištění jejich práva na plnohodnotný život, včetně podmínek pro jejich přirozené etologické chování a zajištění jejich psychických, fyzických a sociálních potřeb. Přispíváme k přijetí etického způsobu myšlení a žití každým člověkem ve smyslu uvědomění si hodnoty života zvířete, hodnot přírody, nepoškozeného životního prostředí a života vůbec. organizace na ochranu zvířat a etický vztah ke zvířatům (). Mezi hlavní cíle naší organizace patří ochrana hospodářských zvířat před důsledky lidských činů prostřednictvím pomoci zvířatům v nouzi a změnou systémů; preventivního bránění strádání zvířat: osvětou, výchovou, informováním, změnou systému, legislativy a přežitků; vedení lidské společnosti směrem k lepšímu vztahu a citlivějšímu přístupu ke zvířatům a přírodě, a obecně k úctě k životu jako takovému

Aktuální projekty