ZO ČSOP Společnost pro zvířata

http://www.spolecnostprozvirata.cz tel.: +420 222 511 494 e-mail: s.pro.zvirata@spolecnostprozvirata.cz


Jsme Společnost pro zvířata - nezisková organizace, spolek, za práva zvířat na plnohodnotný život, na přirozené etologické chování a zajištění jejich psychických, fyzických a sociálních potřeb. Etický způsob myšlení a života je důležitý. Každý živý tvor včetně zvířat má svou jedinečnou hodnotu, stejně jako příroda, naše životní prostředí a život celkově. Podpora a konzumace rostlinné stravy jsou nezbytnými kroky pro zajištění dobrých životů zvířat, pro zlepšení stavu planety a klimatu, pro zdraví nás všech. www.spolecnostprozvirata.cz www.stoptransport.cz

Aktuální projekty