ZO ČSOP Společnost pro zvířata-01/90

http://spolecnostprozvirata.cz/ tel.: +420 222 511 494 e-mail: s.pro.zvirata@spolecnostprozvirata.cz , pomahame@spolecnostprozvirata.cz


Jsme Společnost pro zvířata - organizace na ochranu zvířat a etický vztah ke zvířatům (Society for Animals - for animal protection and ethical relationship with animals). Mezi hlavní cíle naší organizace patří ochrana hospodářských zvířat před důsledky lidských činů prostřednictvím pomoci zvířatům v nouzi a změnou systémů; preventivního bránění strádání zvířat: osvětou, výchovou, informováním, změnou systému, legislativy a přežitků; vedení lidské společnosti směrem k lepšímu vztahu a citlivějšímu přístupu ke zvířatům a přírodě, a obecně k úctě k životu jako takovému

Aktuální projekty