ZO ČSOP Společnost pro zvířata


Životní prostředí Zvířata

KLIMA - CHOVY ZVÍŘAT - VEGANSTVÍ

Produkcí masa lidstvo přispívá až 15% ke koncentraci skleníkových plynů (některé zdroje uvádí i 30 %). Maso je hlavní příčinou likvidace pralesů a odlesňování, znečištění vody a vzduchu, nedostatku pitné vody a ztrát biodiverzity. Více než 2/3 zemědělské půdy je využito pro plodiny na zkrmení zvířatům nebo pastvu zvířat. Pěstováním rostlin přímo pro lidi se nasytí celá planeta, nikdo nebude hladovět a ještě zbyde. Obecné porovnání: 1 ha nasytí 2 konzumenty masa nebo 20 a více osob na rostlinné stravě… http://spolecnostprozvirata.cz/vegan/ http://spolecnostprozvirata.cz/kampane/klima-a-chov-hospodarskych-zvirat/

vybíráme od 23.4.2020

KLIMA - CHOVY ZVÍŘAT - VEGANSTVÍ

Pro záchranu života na planetě Zemi je nutné omezovat konzumaci živočišných potravin a přejít na rostlinnou stravu. Na změně klimatu se velkou mírou podílí živočišný průmysl. Situace je neudržitelná.
49 070 Kč

přispělo

25 lidí
Přispět v :
zabezpečeno Darujme.cz
Ročně je pro živočisné produkty chováno a zabito 60 – 70 miliard zvířat celosvětově, nepočítaje ryby, mořské živočichy, šneky, žáby…
Produkcí masa  lidstvo přispívá 14 – 15% ke koncentraci skleníkových plynů (metan, oxid uhličitý, oxid dusný), některé zdroje uvádí až 30 %,  a to je více než z dopravy (14 %). 
Maso je hlavní příčinou likvidace pralesů a odlesňování, znečištění vody a vzduchu, nedostatku pitné vody a ztrát biodiverzity ( ztrát rostlinných a živočišných druhů).
Více než 2/3 zemědělské půdy je využito pro plodiny na zkrmení zvířatům nebo pastvu zvířat. Přitom pěstováním rostlin pro přímou konzumaci lidmi by se nasytila celá planeta, nikdo by nehladověl a ještě by zbylo.
Známé obecné srování: 1 ha nasytí 2 konzumenty masa nebo 20 a více osob na rostlinné stravě…samozřejmě podle druhu a výnosů plodin.

Svou činností ohrožuje lidstvo vlastní existenci a život na celé planetě. Navíc, nedobrovolně použitá zvířata strádají, živoří v klecích, kotcích, halách, jsou mrzačena, týrána fyzicky a psychicky.

Projektem informujeme o těchto souvislostech, apelujeme na nutnost omezování konzumace živočišných potravin a přechod k rostlinné stravě (pokud neexistují zdravotní důvody, které to člověku neumožní).

http://spolecnostprozvirata.cz/vegan/
http://spolecnostprozvirata.cz/kampane/klima-a-chov-hospodarskych-zvirat/

Podpořte tento projekt ještě víc a zapojte kamarády Založit dárcovskou výzvu

Díky, že bráníte ty, kteří to sami nedokáží.

Oldřich Frýbort
5 000 Kč

Kéž by se nám podařila zastavit genocida zvířat.

Šárka Eggerová
300 Kč

Díky za to, co děláte.

Jana Lorencova
200 Kč