ZO ČSOP Společnost pro zvířata


Životní prostředí Zvířata

STOP TRANSPORTŮM - dlouhotrvající přepravě zvířat

Kruté transporty se stovkami tisíc až s milióny zvířat křižují ročně Evropou a míří i do zemí mimo kontinent. Po souši, po vodě. Skot domácí, koně, prasata, drůbež, králíci; mláďata, březí samice - ti všichni slouží jako předmět obchodování a trpí již při nakládání a po prvních hodinách cesty. Transporty však trvají dny až týdny. V zemích mimo EU na zvířata čeká velmi hrubé zacházení a další týrání při jejich zabíjení. To probíhá většinou za plného vědomí, bez předchozího omráčení. Požadujeme, aby zvířata žila a dožila na jednom místě, v jedné zemi. Dálkové transporty zvířat musí být zastaveny a místo zvířat vyváženo maso, živočišné potraviny, jatečné půlky, genetický materiál (např. sperma). Požadujeme úctu ke zvířatům a zajištění jejich přirozených a dobrých životních podmínek (welfare), včetně dlouhověkosti. Požadujeme podporování a upřednostňování rostlinné stravy. Finanční dary nám umožní pokračovat, začít jednání s novou vládou a zákonodárci (od voleb v říjnu 2021), spolupracovat mezinárodně, spolupracovat s právníky. Od podzimu 2020 vybíráme jména pod PETICI za ukončení dálkových transportů, připojte i Vaše: https://stoptransport.cz/petice/ Děkujeme za finanční podporu projektu. https://stoptransport.cz

STOP TRANSPORTŮM - dlouhotrvající přepravě zvířat

Pomozte nám zastavit kruté transporty se zvířaty! Požadujeme, aby zvířata žila a dožila na jednom místě, v jedné zemi. Dálkové transporty zvířat musí být zastaveny a místo zvířat vyváženo maso, živočišné potraviny, jatečné půlky, genetický materiál (např. sperma). Požadujeme úctu ke zvířatům a zajištění jejich přirozených a dobrých životních podmínek (welfare), včetně dlouhověkosti. Požadujeme podporování a upřednostňování rostlinné stravy. www.stoptransport.cz/petice
Přispět v :
zabezpečeno Darujme.cz
STOP TRANSPORTŮM ZVÍŘAT
Kruté transporty se stovkami tisíc až s milióny zvířat křižují ročně Evropou a míří i do zemí mimo kontinent. Po souši, po vodě.
Skot domácí, koně, prasata, drůbež, králíci; mláďata, březí samice - ti všichni slouží jako předmět obchodování a trpí již při nakládání a po prvních hodinách cesty.
Jedná se o:
- dlouhotrvající přepravu v rámci EU: např. rozsáhlé vývozy do zemí jižní Evropy (prasata, skot) a naopak; dálková přeprava drůbeže a králíků namačkaných v přepravních bednách,...
- dlouhotrvající přeprava, zejména skotu, z ČR, z EU, do zemí mimo EU: transporty do severní Afriky, Blízký a Dálný východ trvající nejen dny ale i týdny.
V zemích mimo EU (často i v zemích EU) je se zvířaty zacházeno velmi hrubě. V průběhu usmrcování jsou týrána, většinou jsou zabíjena za plného vědomí, bez předchozího omráčení.

Legislativa na ochranu zvířat během přepravy existuje, ale není dodržována, jak ze strany organizátorů přepravy, členskými zeměmi, ani EU. Chybí vůle států a EU předpisy skutečně zavést a vymáhat.

Spolupracujeme s koalicí dalších org. v EU již od roku 2000.
https://stoptransport.cz/wp-content/uploads/2020/09/Vyvoz-zivych-zvirat-kruty-a-bezcitny-obchod-ktery-musi-byt-ukoncen-2000-2002.pdf

Podařilo se prosadit novou legislativu EU, povinné školení pro přepravce.
To však nestačí. Zvířata nejsou na přepravu uzpůsobena, celý proces jim působí veliké strádání. Mnoho z nich umírá - hyne během transportu nebo i několik dní po něm.
Požadujeme, aby zvířata žila a dožila na jednom místě, v jedné zemi. Dálkové transporty zvířat musí být zastaveny a místo zvířat vyváženo maso, živočišné potraviny, jatečné půlky, genetický materiál (např. sperma).
Požadujeme úctu ke zvířatům a zajištění jejich přirozených a dobrých životních podmínek (welfare), včetně dlouhověkosti.
Požadujeme podporování a upřednostňování rostlinné stravy. 

Finanční podpora projektu nám umožní pokračovat, začít jednání s novou vládou a zákonodárci (od voleb v říjnu 2021), spolupracovat mezinárodně, spolupracovat s právníky.

Od podzimu 2020 vybíráme jména pod PETICI za ukončení dálkových transportů, připojte i Vaše: https://stoptransport.cz/petice/

Děkujeme za finanční podporu projektu.
www.stoptransport.cz
http://spolecnostprozvirata.cz/vizualni-dukazy-o-stradani-a-stresu-zvirat-souvisejicich-s-prepravou/

Podpořte tento projekt ještě víc a zapojte kamarády Založit dárcovskou výzvu

Nechápu, jak politici mohou podporovat takéto brutální a nelidské zacházení se živými tvory!!!!!

Jana Marušiaková
2 000 Kč

Nelze podporovat takové kruté zacházení se zvířaty !!!

Jana Marušiaková
2 000 Kč

Děkuji za vše, co pro zvířata děláte.

Vladimíra Štěpanovská
5 000 Kč

Fandím vám a moc děkuji, že jsou i takoví lidé, kteří se dokážou postavit za práva zvířat.

Dita Poláková
500 Kč

Dnes som videla transport s mladými kravičkami. Mala som so sebou čo robiť, keď na mňa pozerali tými smutnými očkami, akoby prosili o pomoc. Cítila som zlosť prečo musí niečo takéto existovať a zlý pocit že s tým nemôžem nič urobiť, iba to čo sa dá.

Terézia Kamenská
500 Kč

Chudáčci - jak my se k nim chováme! :(

Ála
1 000 Kč

Děkuji Vám za vaši práci.

Veronika Krčmářová
500 Kč

Nejvyšší čas to utrpení zastavit.

Zuzana Smetanová
1 000 Kč

Dobrý den, pevně doufám, že se podaří dlouhodobé transporty zvířat zakázat. Je to jeden z kroků, který doufám, že povede k celkovému soucitnějšímu jednání s hospodářskými zvířaty. Když už jsou chovaná pro potřeby lidí, tak ať tu chvíli, kterou prožívají na světě, neprotrpí.
Děkuji lidem, kteří se touto problematikou zabývají.

Kateřina Štiková
500 Kč

Na každém životě záleží!

Martina Kopecká
1 000 Kč