ADRA, o.p.s.

http://www.adra.cz e-mail: adra@adra.cz


ADRA je humanitární organizace, která v ČR pracuje od roku 1992. Poskytuje pomoc lidem během přírodních katastrof, chudým i opomíjeným. V zahraničí pomáháme při mimořádných událostech a zároveň realizujeme dlouhodobé rozvojové projekty s cílem poskytnout lidem žijícím v chudobě a ve špatných životních podmínkách takovou podporu, aby dokázali vzít život do vlastních rukou. V ČR se věnujeme rozvoji dobrovolnictví a koordinujeme činnost 15 dobrovolnických center, která se zaměřují na pomoc seniorům, dětem a zdravotně postiženým. Jejich posláním je propojovat svět lidí, kteří chtějí pomáhat, se světem lidí, kteří pomoc potřebují. ADRA se v České republice věnuje také globálnímu rozvojovému vzdělávání, které vede žáky, studenty i pedagogy k zájmu o globální témata, jako je migrace, ochrana životního prostředí, chudoba, odpovědná spotřeba, spravedlivý obchod, lidská práva aj. Více informací najdete na www.adra.cz.

Aktuální projekty