Hospicová péče sv. Kleofáše, o.p.s.


Hospicová péče sv. Kleofáše Třeboň, o.p.s. začala poskytovat domácí hospicovou péči v září 2013 pro obyvatele Třeboňska a blízkého okolí. Náš hospic je nestátní neziskovou organizací, která je z velké části odkázaná na příjmy z darů, grantů a na podporu obcí. Finance nejsou a nesmí být překážkou pro poskytování hospicové péče. Příspěvky od dárců budou z účtu Nadace Via jako provozovatele portálu Darujme.cz pravidelně převáděny na sbírkový účet č. 4640464389/0800. Více informací naleznete na http://hospic.kleofas.cz/a-137-verejna-sbirka.html.

Aktuální projekty

Ukončené projekty