Hospicová péče sv. Kleofáše, o.p.s.

http://www.kleofas.cz


Hospicová péče sv. Kleofáše Třeboň, o.p.s. začala poskytovat domácí hospicovou péči v září 2013 pro obyvatele Třeboňska a blízkého okolí. Náš hospic je nestátní neziskovou organizací, která je z velké části odkázaná na příjmy z darů, grantů a na podporu obcí. Finance nejsou a nesmí být překážkou pro poskytování hospicové péče. Příspěvky od dárců budou z účtu Nadace Via jako provozovatele portálu Darujme.cz pravidelně převáděny na sbírkový účet č. 4640464389/0800. Více informací naleznete na https://www.kleofas.cz/o-nas. Účel konání veřejné sbírky je: Získání finančních prostředků pro podporu služeb Hospicové péče sv. Kleofáše, o.p.s. Výtěžek sbírky bude použit k úhradě nákladů spojených s provozem služebních vozidel (jedná se o mobilní hospicovou službu poskytovanou v terénu), v rámci půjčovny kompenzačních pomůcek (nákup, revize, oprava zdravotních pomůcek), dále na nákup nezbytného spotřebního zdravotnického materiálu a zdravotních prostředků, pořízení kancelářských potřeb a úhradu mzdových nákladů (zdravotních sester a lékařů).

This NGO has currently no projects published on the portal Darujme.cz