Hospicová péče sv. Kleofáše, o.p.s.


Hospicová a paliativní péče

Smutek změněný v radost

Hospicová péče sv. Kleofáše, o.p.s. začala poskytovat domácí hospicovou péči v září 2013 pro obyvatele Třeboňska a blízkého okolí. Domácí hospic pomáhá nevyléčitelně nemocným pacientům v poslední fázi života a jejich rodinám v období nemoci, smrti a zármutku.

Přispět v :
zabezpečeno Darujme.cz
Naším posláním je umožnit pacientům důstojně a v kruhu své rodiny a přátel prožít poslední etapu svého života. Péče je poskytována týmem, který tvoří lékaři, zdravotní sestry, sociální pracovnice, psycholog a pokud si to pacient přeje také duchovní. Hospic nemocnému garantuje, že nebude trpět nesnesitelnou bolestí, trvale bude respektována jeho lidská důstojnost a v posledních chvílích života nezůstane osamocen. Hospicová péče se tedy stará o pacienta, ale i jeho rodinu, komplexně – po stránce fyzické, psychické i duchovní.

Domácí (mobilní) hospicová péče

  • pomůže doma v pacientově rodině odborně pečovat o nemocného, který čelí problémům spojeným s nevyléčitelným onemocněním v poslední etapě svého života
  • je tu pro pacienty, kterým byla doporučena paliativní léčba v domácím prostředí – ať už po ukončení neúspěšné onkologické léčby nebo při chronickém onemocnění jakéhokoli nenádorového původu
  • zajišťuje komplexní léčbu od tlumení fyzické bolesti a jiných příznaků provázejících nemoc až po sociální, psychoterapeutickou i duchovní pomoc
  • spolupracuje s praktickými lékaři
  • je dosažitelná 24 hodin denně, 7 dní v týdnu
  • nabízí zapůjčení kompenzačních pomůcek pro co největší pohodlí nemocného 
  • poskytuje pomoc při péči o zemřelého a provázení pozůstalých po smrti pacienta
  • organizuje setkávání rodin nemocných a pozůstalých
  • přestože není hrazena zdravotními pojišťovnami, je dostupná

Příspěvky od dárců budou z účtu Nadace Via jako provozovatele portálu Darujme.cz pravidelně převáděny na sbírkový účet č. 4640464389/0800. 
Více informací naleznete na https://www.kleofas.cz/o-nas. 

Účel konání veřejné sbírky je: Získání finančních prostředků pro podporu služeb Hospicové péče sv. Kleofáše, o.p.s. Výtěžek sbírky bude použit k úhradě nákladů spojených s provozem služebních vozidel (jedná se o mobilní hospicovou službu poskytovanou v terénu), v rámci půjčovny kompenzačních pomůcek (nákup, revize, oprava zdravotních pomůcek), dále na nákup nezbytného spotřebního zdravotnického materiálu a zdravotních prostředků, pořízení kancelářských potřeb a úhradu mzdových nákladů (zdravotních sester a lékařů).

Dárcovské výzvy k projektu

Podpořte tento projekt ještě víc a zapojte kamarády Založit dárcovskou výzvu
Aktivní (0)  |  Ukončené (5)

Nebyly nalezeny žádné aktivní výzvy.

Děkujeme všem pečovatelkám z Terénní odlehčovací služby za výbornou péči o naši maminku.
Přejeme vaší společnosti mnoho spokojených klientů. Také přejeme všem, kdo vaši pomoc potřebují, snadnou dostupnost vašich služeb. Moc díky, že jste tady a pomáháte.

Hana Bambulová
5 000 Kč

Děkujeme za profesionální péči a lidský přístup. Těžké břemeno se nese snáze, když jej nenesete sami...

David Sekáč
5 000 Kč

Děkuji za péči o mého otce.

Pavel Kropík
500 Kč

🤗

Veronika Duchoňová
5 000 Kč

Děkuji za vše, co děláte. Vaše práce je uctihodná.
A zvláště za Honzu R. 🖤

Tereza K.
1 000 Kč

Děkuji že pomáháte.

Jana Myslíková
10 000 Kč

Moc děkujeme za vše, byli jste naší oporou v nejtěžších chvílích. Bednářovi, Sukdolovi

Danuše Bednářová

Vážení,
děkuji mockrát za Vaši pomoc a podporu při péči o mého tatínka. Přeji Vám všem hodně zdraví, s úctou Jitka Švantnerová

Jitka Švantnerová
1 000 Kč

Jste úžasný, nikdy jsem nepoznala tak obětavý lidi, kterým na druhých záleží.

Miroslava Linhartová
500 Kč

Dekujeme :-)

Dárce