Hospicová péče sv. Kleofáše, o.p.s.


Hospicová a paliativní péče

Smutek změněný v radost

Hospicová péče sv. Kleofáše, o.p.s. začala poskytovat domácí hospicovou péči v září 2013 pro obyvatele Třeboňska a blízkého okolí. Domácí hospic pomáhá nevyléčitelně nemocným pacientům v poslední fázi života a jejich rodinám v období nemoci, smrti a zármutku.

Přispět v :
zabezpečeno Darujme.cz
Naším posláním je umožnit pacientům důstojně a v kruhu své rodiny a přátel prožít poslední etapu svého života. Péče je poskytována týmem, který tvoří lékaři, zdravotní sestry, sociální pracovnice, psycholog a pokud si to pacient přeje také duchovní. Hospic nemocnému garantuje, že nebude trpět nesnesitelnou bolestí, trvale bude respektována jeho lidská důstojnost a v posledních chvílích života nezůstane osamocen. Hospicová péče se tedy stará o pacienta, ale i jeho rodinu, komplexně – po stránce fyzické, psychické i duchovní. Domácí hospicová péče není v ČR systematicky podporována z veřejného zdravotního pojištění ani z veřejných peněz pro sociální služby.

Domácí (mobilní) hospicová péče

  • pomůže doma v pacientově rodině odborně pečovat o nemocného, který čelí problémům spojeným s nevyléčitelným onemocněním v poslední etapě svého života
  • je tu pro pacienty, kterým byla doporučena paliativní léčba v domácím prostředí – ať už po ukončení neúspěšné onkologické léčby nebo při chronickém onemocnění jakéhokoli nenádorového původu
  • zajišťuje komplexní léčbu od tlumení fyzické bolesti a jiných příznaků provázejících nemoc až po sociální, psychoterapeutickou i duchovní pomoc
  • spolupracuje s praktickými lékaři
  • je dosažitelná 24 hodin denně, 7 dní v týdnu
  • nabízí zapůjčení kompenzačních pomůcek pro co největší pohodlí nemocného 
  • poskytuje pomoc při péči o zemřelého a provázení pozůstalých po smrti pacienta
  • organizuje setkávání rodin nemocných a pozůstalých
  • přestože není hrazena zdravotními pojišťovnami, je dostupná

Podpořte prosím náš hospic: Váš dar bude použit k úhradě nákladů spojených s provozem služebních vozidel pro zdravotní sestry (jedná se o mobilní hospicovou službu poskytovanou v terénu), v rámci půjčovny kompenzačních pomůcek (nákup, revize, oprava zdravotnických pomůcek), dále na nákup nezbytného spotřebního zdravotnického materiálu a zdravotních prostředků.

Dárcovské výzvy k projektu

Podpořte tento projekt ještě víc a zapojte kamarády Založit dárcovskou výzvu
Aktivní (0)  |  Ukončené (1)

Nebyly nalezeny žádné aktivní výzvy.

Moc děkujeme, že jste tu pro nás, když Vás nejvíce potřebujeme! Ať Vás provází pevné zdraví a zůstaňte tak báječní, jací jste! Moc děkujeme za Vaši pomoc v časech nejtěžších.

PS: dosud jsme neobdrželi Vaši fakturu za služby, mohli byste nám ji poslat na pechopol@seznam.cz? Děkujeme, Pechovi

PPS: ve zmatku jsme zapomněli Vám vrátit manuál ke zdravotní posteli č. 9. V blízké době Vám
jej doručíme do kaslíku v Třeboni. Ať se Vám daří!

Ondřej Pech
5 000 Kč

Děláte velmi záslužnou a potřebnou práci.

Růžena Nováčková
2 000 Kč

Přispívám Vám na zvýšené náklady související s šířením koronaviru a děkuji Vám všem za Vaši práci a trpělovost. St. Kolářová

Stanislava Kolářová
7 000 Kč

Děkujeme za vaši obětavou práci.

Jaroslava Holinková

Snad to trochu pomůže.

Ivan Veselý
1 000 Kč

Dekujeme za vzornou péči

Lydia a Josef Tichovska, Mucha
6 000 Kč