Hospicová péče sv. Kleofáše, o.p.s.


Hospicová a paliativní péče

Smutek změněný v radost

Hospicová péče sv. Kleofáše, o.p.s. začala poskytovat domácí hospicovou péči v září 2013 pro obyvatele Třeboňska a blízkého okolí. Domácí hospic pomáhá nevyléčitelně nemocným pacientům v poslední fázi života a jejich rodinám v období nemoci, smrti a zármutku.

Přispět v :
zabezpečeno Darujme.cz
Naším posláním je umožnit pacientům důstojně a v kruhu své rodiny a přátel prožít poslední etapu svého života. Péče je poskytována týmem, který tvoří lékaři, zdravotní sestry, sociální pracovnice, psycholog a pokud si to pacient přeje také duchovní. Hospic nemocnému garantuje, že nebude trpět nesnesitelnou bolestí, trvale bude respektována jeho lidská důstojnost a v posledních chvílích života nezůstane osamocen. Hospicová péče se tedy stará o pacienta, ale i jeho rodinu, komplexně – po stránce fyzické, psychické i duchovní.

Domácí (mobilní) hospicová péče

  • pomůže doma v pacientově rodině odborně pečovat o nemocného, který čelí problémům spojeným s nevyléčitelným onemocněním v poslední etapě svého života
  • je tu pro pacienty, kterým byla doporučena paliativní léčba v domácím prostředí – ať už po ukončení neúspěšné onkologické léčby nebo při chronickém onemocnění jakéhokoli nenádorového původu
  • zajišťuje komplexní léčbu od tlumení fyzické bolesti a jiných příznaků provázejících nemoc až po sociální, psychoterapeutickou i duchovní pomoc
  • spolupracuje s praktickými lékaři
  • je dosažitelná 24 hodin denně, 7 dní v týdnu
  • nabízí zapůjčení kompenzačních pomůcek pro co největší pohodlí nemocného 
  • poskytuje pomoc při péči o zemřelého a provázení pozůstalých po smrti pacienta
  • organizuje setkávání rodin nemocných a pozůstalých
  • přestože není hrazena zdravotními pojišťovnami, je dostupná

Příspěvky od dárců budou z účtu Nadace Via jako provozovatele portálu Darujme.cz pravidelně převáděny na sbírkový účet č. 4640464389/0800. 
Více informací naleznete na https://www.kleofas.cz/o-nas. 

Účel konání veřejné sbírky je: Získání finančních prostředků pro podporu služeb Hospicové péče sv. Kleofáše, o.p.s. Výtěžek sbírky bude použit k úhradě nákladů spojených s provozem služebních vozidel (jedná se o mobilní hospicovou službu poskytovanou v terénu), v rámci půjčovny kompenzačních pomůcek (nákup, revize, oprava zdravotních pomůcek), dále na nákup nezbytného spotřebního zdravotnického materiálu a zdravotních prostředků, pořízení kancelářských potřeb a úhradu mzdových nákladů (zdravotních sester a lékařů).

Dárcovské výzvy k projektu

Podpořte tento projekt ještě víc a zapojte kamarády Založit dárcovskou výzvu

Každý může pomoci...

Radim Staněk
2 222 Kč

Hezké Vánoce 🎄

Lubomír Hošek
1 000 Kč

Děkujeme za to, že jste.

Pavel Jech

Dobrý den,
chtěla bych touto cestou poděkovat za péči o mého tatínka, jež nás opustil přesně před rokem. Současně děkuji za dopis, který jste k tomuto výročí posílali.
Chtěla bych vás alespoň trochu finančně podpořit, zasílám tedy peněžní dar.
S pozdravem a přáním všeho dobrého do Nového roku
Marešová

Vladimíra Marešová
10 000 Kč

Poděkování jindřichohradecké pobočce a MuDr Zíkové za péči o již zesnulého prof. Pavla Pudiloa

Jan Pudil
30 000 Kč

Děkuji za to, že jste, že pomáhate....

Jana Čermáková
3 000 Kč

Děkujeme, že tak krásně a smysluplně pomáháte!

Vlasta Látalová
1 000 Kč

Poděkování za mimořádnou péči o naší maminku.

Anna Kašparová

Moc děkujeme za péči o našeho tatínka Jana Štěrbu.

Jana Maxova
5 000 Kč

Zdravím a posílám penízky. Pokud možno do potvrzení napište loňské datum abych si to mohl odečíst s daně. Ale není to nutné. Díky za vaši práci. Jaromír

Jaromír Lukavský
2 000 Kč