Hnutí DUHA Šelmy

http://selmy.cz tel.: +420 603 113 046 e-mail: pratele@selmy.cz


Podporujeme spontánní návrat velkých šelem − vlků, rysů a medvědů − do české krajiny. Zaměřujeme se na osvětu o jejich životě, chování a roli v přírodě. Vyvracíme pověry a dezinformace. Koordinujeme „Vlčí a Rysí hlídky“ − skupiny dobrovolníků, které se podílí na přímé ochraně a monitoringu šelem v místě výskytu. Jedná se o jedinečnou aktivitu − jeden z největších projektů citizen science v Česku.

Aktuální projekty

Ukončené projekty