Hnutí DUHA Olomouc

http://www.olomouc.hnutiduha.cz Phone: +420 585 228 584 Email: olomouc@hnutiduha.cz


Základním posláním naší organizace je zlepšování stavu životního prostředí a informovanost občanů o ekologických tématech na Olomoucku. Naše působnost však sahá až do Moravskoslezského a Zlínského kraje. Zapojujeme se do správních řízení o vydání souhlasu se zásahem do krajinného rázu, o povolení ke kácení dřevin, nebo nejrůznějších územních a stavebních řízení. Hlídáme tak dodržování zákona o ochraně přírody, kontrolujeme, zda úředníci rozhodují objektivně, a bráníme kontroverzním záměrům přehlížejícím zájmy ochrany přírody. Podporujeme návrat velkých šelem − vlků, rysů a medvědů − do českých lesů. Vedeme osvětovou kampaň za jejich ochranu na místní a národní úrovni. Především v zimním období také koordinujeme dobrovolníky, kteří se snaží bránit pytláctví velkých šelem v místech výskytu velkých šelem. Tzv. vlčí hlídky monitorují výskyt vlků, rysů a medvědů a známky jejich nelegálního lovu.

This NGO has currently no projects published on the portal Darujme.cz