LORM – Společnost pro hluchoslepé z.s.

http://www.lorm.cz tel.: 777 764 191 e-mail: info@lorm.cz


Pomáháme lidem s hluchoslepotou od roku 1991. V našich pěti poradenských centrech v Praze, Liberci, Jindřichově Hradci, Brně a Ostravě a v terénu po celé republice poskytujeme hluchoslepým klientům odborné sociální poradenství, sociální rehabilitaci (výuku komunikace, prostorové orientace a samostatného pohybu s červenobílou holí, nácvik sebeobsluhy), průvodcovské, tlumočnické a předčitatelské služby. Pořádáme týdenní pobytové akce, klubová setkání, umělecké a sportovní soutěže osob s hluchoslepotou a mnohé další. Vydáváme čtvrtletně časopis Doteky ve zvětšeném černotisku, Braillově písmu a jako zvukovou nahrávku ve formátu MP3.

Aktuální projekty

Ukončené projekty