LORM – Společnost pro hluchoslepé z.s.


Lidé s postižením Sociálně znevýhodněné skupiny

Podpořte sociální služby pro hluchoslepé!

Představte si, že nevidíte a neslyšíte a máte ráno vstát z postele, vyčistit si zuby, připravit si snídani, něco najít v bytě, vyjít ven ulici, dojet do práce nebo si zajít do obchodu. Když vás zradí zrak a sluch, svět je plný nástrah a jste odkázaní na pomoc druhých. Osoby s hluchoslepotou poznáte podle červenobílé hole, která znamená, že jim částečně nebo úplně neslouží dva nejdůležitější smysly. Hluchoslepých v Česku žijí stovky a potřebují naši pomoc.

vybíráme od 8.2.2019
10 200 Kč

přispělo

9 lidí
Přispět v :
zabezpečeno Darujme.cz
Pomáháme hluchoslepým lidem žít s jejich postižením.  Poskytujeme tlumočnické, průvodcovské  a předčitatelské služby, výuku Lormovy abecedy, Braillova písma, taktilního znakového jazyka, výuku prostorové orientace a samostatného pohybu s červenobílou holí, odborné sociální poradenství, pomáháme s výběrem kompenzačních pomůcek, vyřizováním příspěvků, vydáváme čtvrtletně časopis Doteky ve zvětšeném černotisku, Braillově písmu a jako zvukovou nahrávku ve formátu MP3. Pro hluchoslepé pořádáme týdenní pobytové akce, při poradenských centrech pravidelná klubová setkání, celostátní uměleckou soutěž o Cenu Hieronyma Lorma a také sportovní soutěž v atletických disciplínách, tzv. Lormolympiádu.

Poradenská centra LORM se nacházejí v Praze, Liberci, Jindřichově Hradci, Brně a Ostravě. Do ostatních regionů podle potřeby klientů dojíždíme. Naši terénní sociální pracovníci usnadňují osobám s hluchoslepotou život.

Lidé s červenobílou holí vás nejen nevidí, ale také neslyší. Buďte k nim na ulici ohleduplní.


Děkujeme, pokud se i vy rozhodnete usnadnit hluchoslepým život zasláním finančního daru.
Podpořte tento projekt ještě víc a zapojte kamarády Založit dárcovskou výzvu

Ať se daří

Kateřina Jílková
400 Kč