Nedoklubko, z.s.

http://www.nedoklubko.cz tel.: +420 608 888 778 e-mail: info@nedoklubko.cz


Nedoklubko, z.s. vzniklo v červnu 2002 z iniciativy rodičů nedonošených dětí. V současné době se snaží zviditelnit problematiku předčasně narozených dětí ve společnosti, organizuje běhy, navštěvuje Perinatologická centra, vydává brožurky pomáhající rodičům po narození miminka, pořádá setkávání rodičů a další aktivity vedoucí ke zlepšení péče o rodiče a jejich předčasně narozené děti.

Aktuální projekty

Ukončené projekty