TŘI, z.ú.

http://www.hospic-cercany.cz tel.: 731 908 671 e-mail: darci@hospic-cercany.cz


Hospic Dobrého Pastýře v Čerčanech je specializované zdravotnické zařízení poskytující paliativní péči lidem v konečném stádiu nevyléčitelné nemoci. Pomáháme těm, u kterých byly ostatní možnosti léčby vyčerpány, a to bez ohledu na věk, sociální status a místo bydliště nemocného. Neslibujeme vyléčení, ale možnou léčitelnost symptomů choroby. Posláním obecně prospěšné společnosti TŘI je vytvoření prostoru, kde se mohou posilovat mezilidské vztahy, ať již při doprovázení v těžkých životních situacích nebo ve chvílích radosti. Domácí hospicová služba nabízí služby lékaře, zdravotní sestry a dalších pracovníků v situaci, kdy se rodina rozhodne svého vážně nemocného blízkého doprovodit ke konci života ve svém přirozeném domácím prostředí.

Aktuální projekty

Ukončené projekty