TŘI, z.ú.


Senioři Děti, mládež, rodina

CENTRUM PÉČE ČERČANY

Váš příspěvek bude použit na uhrazení nákladů spojených s dostavbou a vybavením Centra Péče Čerčany vznikajícího při Hospici Dobrého Pastýře.

vybíráme od 25.6.2020

CENTRUM PÉČE ČERČANY

0 Kč
Přispět v :
zabezpečeno Darujme.cz
TŘI, z.ú. je nezisková organizace, která již 12 rokem provozuje Hospic Dobrého Pastýře, nestátní zdravotnické zařízení, ve kterém je pečováno o nemocné s krátkou prognózou dožití, ve většině případů s pokročilým nádorovým onemocněním.

Při Hospici Dobrého Pastýře vyrůstá komunitní centrum se sociálními službami. Centrum Péče Čerčany (CPČ) bude bezbariérové komunitní centrum s prostory vhodnými k realizaci aktivizačních, klubových, zájmových, vzdělávacích a integračních činností, které budou moci využívat místní jednotlivci, skupiny, organizace a instituce.

Chceme vytvořit bezpečný příjemný a dostatečně velký prostor pro socializaci rodičů na rodičovské dovolené s dětmi, kde budou moci během svých pravidelných setkání realizovat i přednášky, diskuze, workshopy, společná cvičení, muzicírování. Velká společenská místnost uzpůsobená k tvůrčím i pohybovým činnostem, zároveň umožní realizovat plnohodnotný volnočasový program pro děti, mládež, dospělé i seniory z Čerčan a nejbližšího okolí. Zázemí zde najde také pečovatelská služba, služba odborného sociálního poradenství a komunitní sociální práce, půjčovna kompenzačních pomůcek a komunitní knihovna.
Podpořte tento projekt ještě víc a zapojte kamarády Založit dárcovskou výzvu