DĚTSKÉ KRIZOVÉ CENTRUM, z. ú.

http://www.ditekrize.cz tel.: 241 480 511 e-mail: dkc@ditekrize.cz


Dětské krizové centrum je nestátní nezisková organizace specializovaná na odbornou pomoc týraným, sexuálně zneužívaným či zanedbávaným dětem (syndrom CAN). Zabývá se zejména krizovou pomocí, ochranou dětí, diagnostikou a terapií syndromu týraného, zneužívaného a zanedbávaného dítěte, poskytuje odbornou pomoc dětem a jejich rodinám. Také provozuje non-stop Linku důvěry. U zrodu zařízení stál v roce 1992 prof. MUDr. Jiří Dunovský, DrSc. Za 25 let existence Dětského krizového centra pomohli jeho pracovníci více než 6300 dětem a jejich rodinám. Linka důvěry přijala více než 60 000 kontaktů.

Ukončené projekty