DĚTSKÉ KRIZOVÉ CENTRUM, z. ú.

http://www.ditekrize.cz Phone: 241 480 511 Email: dkc@ditekrize.cz


Dětské krizové centrum je specializované na problematiku dětí týraných, zneužívaných a zanedbávaných (syndrom CAN ). Odborný pracovní tým tvoří psychologové, terapeuti, sociální pracovníci, právníci. Úzce spolupracujeme i s dalšími odborníky - pediatry, dětskými psychiatry i psychiatry pro dospělé, gynekology, sexuology, s orgány sociálně právní ochrany dětí, kriminalisty, vyšetřovateli, soudci a dalšími.

This NGO has currently no projects published on the portal Darujme.cz