DĚTSKÉ KRIZOVÉ CENTRUM, z. ú.


Děti, mládež, rodina Sociálně znevýhodněné skupiny

Vybavení nové terapeutické herny pro týrané a zneužívané děti

V loňském roce přijalo Dětské krizové centrum do péče 220 nových klientů, 100 jich bylo z kapacitních důvodů odmítnuto. V současné době tak musíme odmítat závažně ohrožené či traumatizované děti. Pomozte nám prosím rozšířit kapacitu Dětského krizového centra a přispějte na vybavení a rekonstrukci nové herny, abychom byli schopni pomoci více dětem!

vybíráme od 25.10.2018

Ochrana dětí je přece věcí nás všech!

137 850 Kč
vybráno 69 % z 200 000 Kč

přispělo

33 lidí
Výzva je již uzavřena. Děkujeme!
Dětské krizové centrum, pomáhá už 25 let týraným, zneužívaným a zanedbávaným dětem. Za dobu svého působení pomohlo DKC více než 6 300 dětem a jejich rodinám.
Týrání a sexuální zneužívání představuje závažný, sociálně patologický jev. Počet skutečných případů značně převyšuje běžné odhady,  zkušenost se sexuálním zneužíváním uvedla  každá 3. dívka, přičemž téměř v polovině případů byl agresorem někdo z rodiny, nejčastěji dokonce otec, a to vlastní i nevlastní.  
Obdobná je situace i v rámci fyzického a psychického týrání. I zde se každoročně potvrzuje, že se týká i dětí nejmladších věkových skupin, tedy věku, kdy dítě ještě nemůže cíleně a vědomě „zlobit“ a kdy se tedy jednoznačně jedná o selhávání dospělé – týrající – osoby, nejčastěji v roli rodiče.
Závažným problémem současné doby jsou mimo jiné vyhrocené rozvodové spory, které leckdy nabývají podoby psychického týrání dítěte. Přitom se jedná o jev, který je velmi častý, navíc je značně tolerovaný společností. Děti jsou v mnoha vyhrocených rozvodových sporech zneužívané de facto jako „rukojmí“ a nástroj nátlaku jednoho rodiče na druhého.
 
Bez odborné pomoci jsou oběti týrání a zneužívání odsouzené mnohdy k celoživotnímu trestu existence v zajetí vlastních psychických obtíží. Zasažena je v podstatě celá osobnost dítěte a je vážně ohrožen jeho zdravý vývoj, psychický stav a kvalita života nejen v přítomné době, ale i pro celou budoucnost.

V loňském roce přijalo Dětské krizové centrum do péče 220 nových klientů, 100 jich bylo z kapacitních důvodů odmítnuto. V současné době tak musíme odmítat závažně ohrožené či traumatizované děti.
 
Pomozte nám prosím rozšířit kapacitu Dětského krizového centra a přispějte na vybavení a rekonstrukci nové herny!

PŮVODNÍ STAVA TAKHLE TO MŮŽE VYPADAT DÍKY VAŠÍ POMOCI!
Podpořte tento projekt ještě víc a zapojte kamarády Založit dárcovskou výzvu

Dobrý den, poprosím zaslání potvrzení o daru.

Děkuji!

Helena Rákosníková

Helena Rákosníková
70 000 Kč

Držím palce, aby se podařilo vybrat celou potřebnou částku.

Bohdan Partyk
500 Kč

Doufám, že vám tato částka taky pomůže.

Marcela Křivánková
1 000 Kč

Nemůžu si dovolit vyšší částku přesto doufám ,že i to málo pomůže k vytouženému cíli.Je to dobrý projekt.☺

Jiřina Krpálková
100 Kč