DĚTSKÉ KRIZOVÉ CENTRUM, z. ú.


Děti, mládež, rodina Sociálně znevýhodněné skupiny

Světlo pro Dětské krizové centrum

Dětské krizové centrum již 30 let pomáhá ohroženým dětem. Ambulancí Dětského krizového centra za tu dobu prošlo více než 7 700 klientů. V roce 2022 jsme do ambulantní péče přijali celkem 509 ohrožených dětí. Z nich v roce 2022 bylo 60 předškolního věku (mladších 6-i let). Máme celorepublikovou působnost a naše služby jsou pro klienty bezplatné. Prostřednictvím non-stop Linky důvěry jsme od roku 1996 přijali více než 76 000 krizových kontaktů. V roce 2022 přijala Linka důvěry celkem 3783 krizových kontaktů. Víte, že průměrná cena jednoho krizového kontaktu na Lince důvěry je 1 500 Kč?

Světlo pro Dětské krizové centrum

Po loňském stěhování na nás nyní doléhají vysoké ceny energií. I přes všechny složitosti, kterými jsme v roce 2022 prošli, jsme ani na jeden den neomezili své služby. Krizová pomoc a péče o ohrožené děti jsou naší prioritou, ať se děje cokoliv. Abychom vše zvládali i dál, potřebujeme vaši pomoc. Pomozte nám zvládnout vysoké ceny energií! VY rozsviťte žárovku NÁM a MY zažehneme světlo v rodinách klientů...
3 000 Kč
vybráno 1 % z 250 000 Kč

přispělo

6 lidí
Sbírka je již uzavřena. Děkujeme!
Dětské krizové centrum je jediné zařízení v České republice úžeji specializované na pomoc dětem týraným, sexuálně zneužívaným a zanedbávaným (syndrom CAN = Child Abuse and Neglect). Pomocnou ruku podává i obětem šikany, kyberšikany a domácího násilí, dětem v závažných životních situacích nebo dětem traumatizovaným. 

Od června 2022 jsme na nové adrese v Cílkově ulici v pražském Kamýku, kde jsme vytvořili zázemí pro klienty: novou ambulanci, přívětivé terapeutické místnosti a zázemí pro okamžitou krizovou pomoc.

Společně s vámi dokážeme mnohem víc!
Pomozte nám dál pomáhat ohroženým dětem!

Rozsviťte žárovky v DKC a my zažehneme světlo v rodinách našich klientů.
Darujte a pomáhejte ohroženým dětem společně s námi.
Děkujeme vám!
Podpořte tento projekt ještě víc a zapojte kamarády Založit dárcovskou výzvu