BÉTEL CZ z.s.

http://www.komunitabetel.cz Phone: 731 501 150 Email: info@komunitabetel.cz


Jsme životní změnou pro závislé. Bétel je bezpečným úkrytem, kde lidé znovu získávají pocit vlastní hodnoty a obnovuje se jejich sebevědomí. Učí se zdravému životnímu stylu, ve kterém není užívání návykových látek ani jiné nežádoucí chování potřeba. Toto se nejlépe děje díky vzájemným vztahům a smysluplné práci, která je nedílnou součástí každodenní rutiny.

Current projects