Nadání a dovednosti o.p.s.

http://nadaniadovednosti.cz/ Email: info@nadaniadovednosti.cz


Pomáháme mladým lidem ze znevýhodněného prostředí ve věku 17-26 let. Připravujeme je na to, aby po ukončení studia a odchodu z domova plynule navázali na běžný, samostatný život a nekončili závislí na podpoře státu nebo v nejhorších případech na ulici. Máme jasný cíl, chceme, aby tito mladí lidé uspěli jak v osobním, tak i v profesním životě.

Current projects