Čmelák - Společnost přátel přírody z. s.

http://www.cmelak.cz/ Phone: 482 751 195 Email: info@cmelak.cz


Čmelák – Společnost přátel přírody je největší severočeskou ekologickou organizací. Již od roku 1994 prakticky pečujeme o přírodu a obnovujeme harmonickou krajinu okolo nás. V tom jsme jedineční. Vytváříme tak prostor pro lidi, pro přírodu. Naší hlavní specializací je přeměna ekologicky narušených a zanedbaných míst na lokality atraktivní pro lidi i pro přírodu.

Current projects