Svoboda zvířat

http://www.svobodazvirat.cz/


Svoboda zvířat je celostátní nezisková organizace pro ochranu práv zvířat sdružující osoby sympatizující s jejími cíli. Vychází z myšlenky, že každý život má svou vlastní neopakovatelnou hodnotu, která není závislá na momentálním hodnocení člověkem. Svoji činnost zahájila v roce 1994.

Aktuální projekty

Ukončené projekty