Hospic sv. Jana N. Neumanna, o.p.s.

http://www.hospicpt.cz/prachatice tel.: 388 311 726 e-mail: info@hospicpt.cz


Zajišťujeme, aby nemocní lidé na konci života mohli své poslední chvíle prožít co nejplněji, nejaktivněji, s rodinou, obklopeni láskou a péčí. Lidem v neléčitelném stadiu nemoci umožňujeme v Prachatickém hospici důstojné dožití v nadstandardní péči, krásném prostředí, přívětivém pro rodiny, blízké a přátele pacienta. Lůžkový hospic je v centru Prachatic a terénní hospice poskytují péči v domácím prostředí ve čtyřech okresech na jihozápadě Jihočeského kraje. Na všech pracovištích poskytujeme i odborné sociální poradenství, odlehčovací služby a vzdělávání. Naplnit dny umírajícího člověka stojí veliké úsilí ale s podporou dobrých lidí a filantropů to lze zvládnout.

Aktuální projekty