Hospic sv. Jana N. Neumanna, o.p.s.


Hospicová a paliativní péče

Domácí hospic sv. Víta

Domácí hospic sv. Víta nabízí specializovaný typ péče, jejímž cílem je, aby i těžce nemocný člen rodiny mohl žít i prožít závěr svého života doma mezi svými blízkými. Poskytujeme komplexní odbornou, zdravotní, sociální, psychologickou i duchovní péči. Přejeme si, aby i nevyléčitelně nemocný pacient mohl žít nejlépe bez bolesti, nezůstal ani v posledních chvílích osamocen (aby mohl být obklopen především svými blízkými) a aby za každých okolností byla zachována jeho lidská důstojnost.

vybíráme od 10.11.2020
66 600 Kč

přispělo

29 lidí
Přispět v :
zabezpečeno Darujme.cz
Váš dar pomůže zlepšit péči o těžce nevyléčitelně nemocné pacienty v domácím prostředí na Českokrumlovsku. 

Veřejná sbírka je povolena rozhodnutím KUJCK 137379/2020 na "Shromáždění finančních prostředků na provozní a investiční náklady spojené s provozem Domácího hospice sv. Víta, např. na nákup pomůcek, vybavení, materiálu, energií, služeb, cestovného a na pokrytí nákladů mezd zdravotního, ošetřujícího a podpůrného personálu hospice."

Příspěvky od dárců jsou z účtu Nadace Via, jako provozovatele portálu Darujme.cz, pravidelně převáděny na sbírkový účet č. 201 237 215/0600.
 
Podpořte tento projekt ještě víc a zapojte kamarády Založit dárcovskou výzvu

Děkujeme za Vaši pomoc.

Mirka T.
5 000 Kč

Obdivuji vaši práci

Jiří Novák
100 Kč

potřebná služba, děkuji

Martin Gutwirth
1 000 Kč

Děkujeme.

Věra Baštová