Hospic sv. Jana N. Neumanna, o.p.s.


Lidé s postižením Senioři

Domov Matky Vojtěchy

Péče o klienty s Alzheimerovou nemocí ve specializovaném zařízení Domov Matky Vojtěchy vychází z jejich předchozího způsobu života, z dodržování dosavadních rituálů a stereotypů. Proto se v péči o osoby s demencí používá validace, vztahová péče, bazální stimulace, canisterapie nebo muzikoterapie a v pozdních stadiích je důležitá ošetřovatelská a paliativní péče. Klíčovým prvkem péče o postižené Alzheimerovou nemocí je zajištění jejich bezpečnosti. Vybavení DMV dle projektu zabraňuje pádu nebo úrazu a působí uklidňujícím dojmem, navozuje pocit domáckosti, disponuje interiérovými i exteriérovými prostory k fyzické stimulaci i odpočinku. Každý klient má vypracovaný individuální plán péče, který vychází především z osobní anamnézy a "historie" uživatele.

Přispět v :
zabezpečeno Darujme.cz
Váš dar pomůže zlepšit péči o klienty s Alzheimerovou chorobou.
Veřejná sbírka je povolena rozhodnutím KUJCK 47823/2020 na "Shromáždění finančních prostředků na provozní a investiční náklady spojené s provozem v Domově matky Vojtěchy pro osoby s různými typy demencí, především s Alzheimerovou chorobou, např. na nákup pomůcek, vybavení, materiálu, energií, služeb a na pokrytí nákladů mezd zdravotního, ošetřujícího a podpůrného personálu hospice."
Příspěvky od dárců jsou z účtu Nadace Via, jako provozovatele portálu Darujme.cz, pravidelně převáděny na sbírkový účet č. 203 331 360/0600. 
Podpořte tento projekt ještě víc a zapojte kamarády Založit dárcovskou výzvu

Děkuji za profesionální a příjemné jednání.

Ivana Nováková
5 000 Kč

díky za všechno

Dárce

Moc děkujeme za Vaši péči

Veronika Rampasová
1 000 Kč

Děkuji za všechnu Vaši péči o nemocné

Marie Hromádková