Hospic sv. Jana N. Neumanna, o.p.s.


Hospicová a paliativní péče Senioři

Invalidní vozík pro Domácí Hospic sv. Veroniky

Všechny kompenzační pomůcky zapůjčujeme do domácností umírajících pacientů zdarma. Většinou se totiž jedná o akutní potřebu (zhoršení zdravotního stavu ze dne na den) a tak v krátkém časovém období nezvládne žádná pojišťovna zareagovat, aby pomůcky svému pojištěnci dodala. Invalidní vozík usnadní péči rodině, zajistí umírajícímu možnost vycházky alespoň přes práh domu...

vybíráme od 27.11.2018

Invalidní vozík

Celková cena invalidní vozíku je 7 700,- vč. DPH. Dosud jsme získali na invalidní vozík částku:
50 Kč

přispěl

1 člověk
Přispět v :
zabezpečeno Darujme.cz díky Nadaci Vodafone. Jak?

Portál Darujme.cz
vznikl za podpory

Podpořte tento projekt ještě víc a zapojte kamarády Založit dárcovskou výzvu