Hospic sv. Jana N. Neumanna, o.p.s.


Hospicová a paliativní péče Senioři

Domácí hospic sv. Markéty ve Strakonicích

Domácí hospic sv. Markéty nabízí specializovaný typ péče, jejíž cílem je, aby i těžce nemocný člen rodiny mohl žít i prožít závěr svého života doma mezi svými blízkými. Poskytujeme komplexní odbornou, zdravotní, sociální, psychologickou i duchovní péči. Přejeme si, aby i nevyléčitelně nemocný pacient mohl žít nejlépe bez bolesti, nezůstal ani v posledních chvílích osamocen (aby mohl být obklopen především svými blízkými ) a aby za každých okolností byla zachována jeho lidská důstojnost.

vybíráme od 19.6.2018
105 470 Kč

přispělo

23 lidí
Přispět v :
zabezpečeno Darujme.cz
Váš dar pomůže zlepšit péči o těžce nevyléčitelně nemocné pacienty v domácím prostředí na Strakonicku.
Veřejná sbírka je povolena rozhodnutím KUJCK 47830/2020 na "Shromáždění finančních prostředků na provozní a investiční náklady spojené s provozem Domácího hospice sv. Markéty, např. na nákup pomůcek, vybavení, materiálu, energií, služeb, cestovného a na pokrytí nákladů mezd zdravotního, ošetřujícího a podpůrného personálu hospice."
Příspěvky od dárců jsou z účtu Nadace Via, jako provozovatele portálu Darujme.cz, pravidelně převáděny na sbírkový účet č. 215 004 906/0600. 
Podpořte tento projekt ještě víc a zapojte kamarády Založit dárcovskou výzvu

Děkuji moc za celou naší rodinu, co jste pro nás a mého tátu udělali, jste andělé

Jiří Bardoděj
10 000 Kč

Ať plníte přání svých klientů....

Radim Čech
1 000 Kč

Rádi bychom poděkovali pracovnicím Hospicu sv. Markéty za významnou pomoc při loučení s naší maminkou. Byly jste pro nás velkou podporou, děkujeme.

Petra Jetmarová
5 000 Kč

Je to úžasný nápad zřídit ve Strakonicích domácí hospic, Pro lidi je dobré, že i na konci života mohou být doma. Držím palce, ať se projekt daří.

Hana Nárovcová
300 Kč