ANIMAL EYE, z.s.

http://www.animaleye.cz tel.: (+420)608303359 e-mail: info@animaleye.cz


ANIMAL EYE, z.s. je celostátní nezisková organizace, jejímž hlavním účelem je důslednější prosazování práv a zájmů zvířat, především zvířat v zájmovém chovu. Její vznik podnítilo znepokojení nad neutěšeným stavem ochrany domácích zvířat v České republice. ANIMAL EYE navazuje na činnost zavedených ochranářských organizací a poskytuje podporu v oblastech, které nejsou adekvátně pokryty (odhalování podvodů a jiné protiprávní činnosti v oblasti prodeje a chovu zvířat, nastavování překážek páchání nekalé činnosti v internetovém prostředí, odborné poradenství pro širokou veřejnost, public affairs, osvěta). Prvotním záměrem ANIMAL EYE je pojmenovat problémy v oblasti týrání domácích zvířat, především psů a koček, tyto problémy systémově řešit, zabránit jejich vzniku a nikoliv suplovat likvidaci jejich následků. Tím je činnost uvedené organizace v Česku poměrně unikátní. Její členové nastavují přesné základy profesních, odborných a etických standardů v této oblasti a vystupují jako přirozený odborný partner státních a samosprávných institucí i dalších subjektů působících na úseku ochrany zvířat.

Aktuální projekty