ANIMAL EYE, z.s.


Zvířata Legislativa a právní pomoc

Monitoring inzertního prostředí

Bojujeme proti množírnám a překupníkům psů. Monitorujeme inzertní portály a další komunikační kanály, prostřednictvím kterých se uskutečňuje prodej zvířat. Získané informace systematicky analyzujeme a vyhodnocujeme. Dohlížíme také na to, aby uživatelé inzertních portálů dodržovali stanovené podmínky a aby na sociálních sítích ani jinde nebyly uveřejňovány informace, které by mohly ztížit anebo znemožnit následný postih.

Přispět v :
zabezpečeno Darujme.cz
Již třetím rokem slavíme úspěchy v prosazování práv zvířat na území ČR. Aktivně se podílíme z pozice připomínkového místa na přijetí nové legislativy v oblasti zájmových chovů psů; spoluiniciovali jsme vydání novely veterinárního zákona, která představuje první vládní opatření namířené proti množírnám psů. O klíčové systémově změny usilujeme také na úrovni EU, a to prostřednictvím členství v EU Dog & Cat Alliance. Pravidelně se objevujeme jako odborníci v médiích. V bezplatné právní poradně jsme do dnešního dne zodpověděli na devět tisíc dotazů od veřejnosti. Podařilo se nám rozbít největší síť množitelů a překupníků psů na území hlavního města Prahy. Uzavřeli jsme partnerství s inzertní společností ANNONCE, která začala jako první komerční subjekt v Česku blokovat závadnou inzerci množitelů a překupníků psů. Společně jsme pak spustili velkou osvětovou kampaň. To vše na dobrovolnické bázi – naši členové vykonávají svoji činnost již třetím rokem bezplatně mimo rámec svých hlavních profesních úvazků, režijní náklady jsou hrazeny téměř výlučně ze soukromých prostředků zakladatelky.

Cíl projektu 
 
Ve spolupráci s našimi partnery z EU Dog & Cat Alliance usilujeme o zřízení české varianty úspěšného britského projektu EUPAAG - http://paag.org.uk/. Jedná se o platformu tvořenou ochranářskými organizacemi, provozovateli inzertních portálů a veterinárními asociacemi, která monitoruje inzertní portály a další komunikační kanály, prostřednictvím kterých se uskutečňuje prodej zvířat. Získané informace jsou systematicky analyzovány a podvodná činnost je tak zachycována již v zárodku. Členové platformy současně dohlížejí na to, aby uživatelé inzertních portálů dodržovali stanovené podmínky a aby na sociálních sítích ani jinde nebyly uveřejňovány informace, které by mohly ztížit anebo znemožnit následný postih.

Pomozte nám, prosím, pomáhat zvířatům ještě efektivněji. Zaslané dary využijeme na realizaci české varianty projektu EUPAAG. 
Podpořte tento projekt ještě víc a zapojte kamarády Založit dárcovskou výzvu