ANIMAL EYE, z.s.


Zvířata Legislativa a právní pomoc

Podpora právního postihu

Usilujeme o důslednější prosazování práv a zájmů zvířat. Za tímto účelem zpracováváme metodické příručky k výkladu legislativy a dále poskytujeme široké veřejnosti a partnerským ochranářským spolkům bezplatné právní poradenství advokáty ČAK na bázi pro bono. Současně iniciujeme postih veškerých podvodů a jiné protiprávní činnosti v souvislosti s prodejem či chovem zvířat, zejména psů.

Přispět v :
zabezpečeno Darujme.cz
Již třetím rokem slavíme úspěchy v prosazování práv zvířat na území ČR. Aktivně se podílíme z pozice připomínkového místa na přijetí nové legislativy v oblasti zájmových chovů psů; spoluiniciovali jsme vydání novely veterinárního zákona, která představuje první vládní opatření namířené proti množírnám psů. O klíčové systémově změny usilujeme také na úrovni EU, a to prostřednictvím členství v EU Dog & Cat Alliance. Pravidelně se objevujeme jako odborníci v médiích. V bezplatné právní poradně jsme do dnešního dne zodpověděli na devět tisíc dotazů od veřejnosti. Podařilo se nám rozbít největší síť množitelů a překupníků psů na území hlavního města Prahy. Uzavřeli jsme partnerství s inzertní společností ANNONCE, která začala jako první komerční subjekt v Česku blokovat závadnou inzerci množitelů a překupníků psů. Společně jsme pak spustili velkou osvětovou kampaň. To vše na dobrovolnické bázi – naši členové vykonávají svoji činnost již třetím rokem bezplatně mimo rámec svých hlavních profesních úvazků, režijní náklady jsou hrazeny téměř výlučně ze soukromých prostředků zakladatelky.

Cíl projektu
 
Usilujeme o důslednější prosazování práv a zájmů zvířat. Za tímto účelem zpracováváme metodické příručky k výkladu legislativy a dále poskytujeme široké veřejnosti a partnerským ochranářským spolkům bezplatné právní poradenství advokáty ČAK na bázi pro bono. Současně iniciujeme postih veškerých podvodů a jiné protiprávní činnosti v souvislosti s prodejem či chovem zvířat, zejména psů. Při řešení jednotlivých případů postupujeme v součinnosti se zavedenými ochranářskými organizacemi, a to jak z ČR (Liga na ochranu zvířat, Svoboda zvířat aj.), tak ze zahraničí (EU Dog & Cat Alliance, EITAL). Konkrétní výsledky našich kauz pravidelně uveřejňujeme tak, aby byla veřejnost zavčas informována a varována a aby bylo možné sociálně patologickým jevům týkajícím se nakládání se zvířaty předcházet.
 
Pomozte nám, prosím, pomáhat zvířatům ještě efektivněji. Zaslané dary využijeme na podporu právního postihu, především ve formě obstarávání důkazního materiálu proti množitelům a překupníkům zvířat. 
Podpořte tento projekt ještě víc a zapojte kamarády Založit dárcovskou výzvu