ANIMAL EYE, z.s.


Legislativa a právní pomoc Zvířata

Podpora právního postihu v oblasti prodeje a chovu zvířat

Usilujeme o důslednější prosazování práv a zájmů zvířat. Za tímto účelem zpracováváme metodické příručky k výkladu legislativy a poskytujeme odbornou podporu a pomoc ochranářským zařízením i široké veřejnosti. Dozvíme-li se hodnověrné informace o týrání či páchání jiné protiprávní činnosti na zvířatech, aktivně obstaráváme důkazní materiál a iniciujeme příslušný postih. Při řešení jednotlivých případů postupujeme ve spolupráci s partnerskými organizacemi v České republice i ze zahraničí. Respektujeme platné právo, včetně principu presumpce neviny. Stejně tak zohledňujeme postupy dozorových a represivních orgánů. Konkrétní výsledky našich kauz pravidelně uveřejňujeme tak, aby byla veřejnost zavčas informována a varována a aby bylo možné sociálně patologickým jevům na zvířatech předcházet.

Přispět v :
zabezpečeno Darujme.cz
Již desátým rokem slavíme úspěchy v prosazování práv zvířat v České republice. Aktivně se podílíme i z pozice připomínkového místa Ministerstva zemědělství na tvorbě a připomínkování legislativy v oblasti zájmových chovů zvířat, zejména psů a koček. O klíčové systémové změny usilujeme také na úrovni EU, a to prostřednictvím členství v EU Dog & Cat Alliance. Pravidelně se objevujeme jako odborníci v médiích. V bezplatné poradně jsme do dnešního dne zodpověděli tisíce dotazů jak partnerských ochranářských zařízení, tak veřejnosti. Uzavřeli jsme spolupráci s inzertními novinami a webem ANNONCE, které začaly jako první komerční subjekt v Česku blokovat závadnou inzerci množitelů a překupníků psů. Zajišťujeme v České republice iniciativu EU PAAG. Realizujeme osvětové a informační kampaně. Vyhlašujeme tradiční záchranářskou anketu Statečné psí srdce a oceňujeme záslužné činy psů profesionálů i laiků. To vše převážně na dobrovolnické bázi.

Pomozte nám, prosím, pomáhat zvířatům ještě efektivněji. 
Podpořte tento projekt ještě víc a zapojte kamarády Založit dárcovskou výzvu