ANIMAL EYE, z.s.


Zvířata

Pomoc útulkům a zařízením dočasné péče

ANIMAL EYE, z.s. je celostátní nezisková organizace, jejímž hlavním účelem je důslednější prosazování práv a zájmů zvířat. Její vznik podnítilo znepokojení nad neutěšeným stavem ochrany domácích zvířat v ČR. ANIMAL EYE navazuje na činnost zavedených ochranářských organizací a poskytuje podporu v oblastech, které nejsou adekvátně pokryty (odhalování podvodů a jiné protiprávní činnosti v oblasti prodeje a chovu zvířat, nastavování překážek páchání trestné činnosti v internetovém prostředí, bezplatné právní poradenství pro širokou veřejnost, public affairs, osvěta).

Přispět v :
zabezpečeno Darujme.cz
Již třetím rokem slavíme úspěchy v prosazování práv zvířat na území ČR. Aktivně se podílíme z pozice připomínkového místa na přijetí nové legislativy v oblasti zájmových chovů psů; spoluiniciovali jsme vydání novely veterinárního zákona, která představuje první vládní opatření namířené proti množírnám psů. O klíčové systémově změny usilujeme také na úrovni EU, a to prostřednictvím členství v EU Dog & Cat Alliance. Pravidelně se objevujeme jako odborníci v médiích. V bezplatné právní poradně jsme do dnešního dne zodpověděli na devět tisíc dotazů od veřejnosti. Podařilo se nám rozbít největší síť množitelů a překupníků psů na území hlavního města Prahy. Uzavřeli jsme partnerství s inzertní společností ANNONCE, která začala jako první komerční subjekt v Česku blokovat závadnou inzerci množitelů a překupníků psů. Společně jsme pak spustili velkou osvětovou kampaň. To vše na dobrovolnické bázi – naši členové vykonávají svoji činnost již třetím rokem bezplatně mimo rámec svých hlavních profesních úvazků, režijní náklady jsou hrazeny téměř výlučně ze soukromých prostředků zakladatelky.

Pomozte nám, prosím, pomáhat zvířatům ještě efektivněji. Zaslané dary využijeme na zajištění odborné pomoci provozovatelům útulků a zařízení dočasné péče. 
Podpořte tento projekt ještě víc a zapojte kamarády Založit dárcovskou výzvu

zdravím všechny kterým to není jedno

René König
500 Kč