ANIMAL EYE, z.s.


Osvěta a poskytování informací Zvířata

Osvětové kampaně

Česká republika již řadu let dokonale uspokojuje evropskou poptávku po levných, domněle čistokrevných štěňatech a koťatech bez průkazu původu. Nízké pořizovací náklady a legální beztrestnost činí z Česka jednu z hlavních množíren a vývozoven psů a koček pro celou Evropu. Při absenci vyspělé legislativy je tak nejúčinnějším prostředkem ochrany před praktikami zoomafie prevence. Připravujeme řadu informačních kampaní a tematických osvětových akcí, kterými oslovujeme laickou i odbornou veřejnost, a představujeme vlastní návrhy řešení kritizovaných postupů. Společensky závažná témata šíříme také ve sdělovacích prostředcích.

Přispět v :
zabezpečeno Darujme.cz
Již třetím rokem slavíme úspěchy v prosazování práv zvířat na území ČR. Aktivně se podílíme z pozice připomínkového místa na přijetí nové legislativy v oblasti zájmových chovů psů; spoluiniciovali jsme vydání novely veterinárního zákona, která představuje první vládní opatření namířené proti množírnám psů. O klíčové systémově změny usilujeme také na úrovni EU, a to prostřednictvím členství v EU Dog & Cat Alliance. Pravidelně se objevujeme jako odborníci v médiích. V bezplatné právní poradně jsme do dnešního dne zodpověděli na devět tisíc dotazů od veřejnosti. Podařilo se nám rozbít největší síť množitelů a překupníků psů na území hlavního města Prahy. Uzavřeli jsme partnerství s inzertní společností ANNONCE, která začala jako první komerční subjekt v Česku blokovat závadnou inzerci množitelů a překupníků psů. Společně jsme pak spustili velkou osvětovou kampaň. To vše na dobrovolnické bázi – naši členové vykonávají svoji činnost již třetím rokem bezplatně mimo rámec svých hlavních profesních úvazků, režijní náklady jsou hrazeny téměř výlučně ze soukromých prostředků zakladatelky.

Cíl projektu

Ve své činnosti klademe velký důraz na vzdělávání, šíření informací a osvětu. Stali jsme se nejcitovanější ochranářskou organizací v českých médiích k tématu množíren a problematice ilegálního obchodu se psy. Pravidelně se objevujeme v televizi, rozhlase i tisku. Připravujeme řadu informačních kampaní a tematických osvětových akcí, kterými oslovujeme laickou i odbornou veřejnost, a představujeme vlastní návrhy řešení kritizovaných postupů. 
 
Pomozte nám, prosím, pomáhat zvířatům ještě efektivněji. Zaslané dary využijeme na realizaci osvětové kampaně týkající se možností obrany proti podvodům při internetovém prodeji zvířat.
Podpořte tento projekt ještě víc a zapojte kamarády Založit dárcovskou výzvu