ANIMAL EYE, z.s.


Osvěta a poskytování informací Zvířata

Osvětové kampaně

Dosavadní zkušenosti nás naučily tomu, že při absenci ucelené legislativy a nedostatečných kapacitách dozorových a represivních orgánů je nejúčinnějším prostředkem ochrany prevence – vzdělávání, šíření informací a osvěta. Připravujeme informační kampaně a tematické osvětové akce, jimiž oslovujeme laickou i odbornou veřejnost, a představujeme vlastní návrhy řešení kritizovaných postupů. Společensky závažná témata šíříme také ve sdělovacích prostředcích. Při realizaci všech uvedených aktivit klademe přísný důraz na faktickou správnost a odbornost.

Přispět v :
zabezpečeno Darujme.cz
Již desátým rokem slavíme úspěchy v prosazování práv zvířat v České republice. Aktivně se podílíme i z pozice připomínkového místa Ministerstva zemědělství na tvorbě a připomínkování legislativy v oblasti zájmových chovů zvířat, zejména psů a koček. O klíčové systémové změny usilujeme také na úrovni EU, a to prostřednictvím členství v EU Dog & Cat Alliance. Pravidelně se objevujeme jako odborníci v médiích. V bezplatné poradně jsme do dnešního dne zodpověděli tisíce dotazů jak partnerských ochranářských zařízení, tak široké veřejnosti. Uzavřeli jsme spolupráci s inzertními novinami a webem ANNONCE, které začaly jako první komerční subjekt v Česku blokovat závadnou inzerci množitelů a překupníků psů. Zajišťujeme v České republice iniciativu EU PAAG. Realizujeme osvětové a informační kampaně. Vyhlašujeme tradiční záchranářskou anketu Statečné psí srdce a oceňujeme záslužné činy psů profesionálů i laiků. To vše převážně na dobrovolnické bázi.

Pomozte nám, prosím, pomáhat zvířatům ještě efektivněji.  
Podpořte tento projekt ještě víc a zapojte kamarády Založit dárcovskou výzvu