Perla, z.s.

http://novaperla.cz Phone: (+420)607222186 Email: sylva@divus.cz


Nová Perla je místem pro umění, vědy a řemesla. Postupně se rodí přeměnou bývalého továrního areálu v nezávislý a soběstačný mezinárodní přístav jako příklad všem, kteří tvoří. Naplňující se vizí je vytvořit v Perle galerii, divadlo a kino, nakladatelství, tiskárnu a grafické studio, ateliéry, byty, umělecké a řemeslné dílny, kavárnu, knihovnu a knihkupectví, park a zahradu. Nová Perla vznikla a rozvíjí se z iniciativy nakladatelství Divus a za pomoci okruhu přátel a příznivců, téměř výhradně na dobrovolnické bázi. Najdete ji vyrůstat v severočeských Sudetech, v údolí říčky Křinice, rozdělující Krušné a Lužické hory, v trojhraničí Česka, Německa a Polska.

This NGO has currently no projects published on the portal Darujme.cz