ROZKOŠ bez RIZIKA, z. s.

http://www.rozkosbezrizika.cz Phone: 602 180 180 Email: kancelar@rozkosbezrizika.cz


Posláním Rozkoše bez rizika je především zmenšit sociální a zdravotní rizika nejen u žen pracujících v sexbyznysu, ale následně i u širší populace. Cílovou skupinou jsou především ženy pracující v sexbyznysu, dále ostatní osoby působící v prostituční scéně a lidé ohroženi rizikovým způsobem života. R-R chce svou činností zmenšit rizika postihující zvláště ohrožené skupiny lidí, zplnomocnit a posilovat klientky k vytváření vlastních limitů a hranic při práci v sexbyznysu i v osobním životě a prosazovat práva sexuálních pracovnic. R-R poskytuje sociální služby, zdravotní služby, právní informace a informace vztahující se k sexbyznysu či prostituci.

Current projects