ROZKOŠ bez RIZIKA, z. s.

http://www.rozkosbezrizika.cz tel.: 602 180 180 e-mail: kancelar@rozkosbezrizika.cz


Posláním ROZKOŠE bez RIZIKA je zmenšit sociální a zdravotní rizika u žen a mužů pracujících v sexbyznysu, následně i u širší populace. Cílovou skupinou jsou zejména sexuální pracovnice/pracovníci a osoby, které vstup do sexbyznysu zvažují, nebo v něm pracovaly v minulosti a řeší obtíže spojené s touto prací. R-R chce svou činností zmenšit rizika postihující zvláště ohrožené skupiny lidí, zplnomocnit a posilovat klientky a klienty k vytváření vlastních limitů a hranic při práci v sexbyznysu i v osobním životě a prosazovat jejich práva. R-R byla založena v roce 1992. Kde nás najdete? Naše týmy působí přímo v terénu. Provozujeme čtyři Poradenská centra v největších městech české republiky, kde poskytujeme sociální, zdravotní a terapeutické služby, také provozujeme internetovou poradnu a live chat.

Aktuální projekty