Nepuri z.s.

http://www.nepuritan.cz tel.: 604 201 193 e-mail: jsem@nepuritan.cz


Cenzura, rušení, blokování, mazání, zneviditelňování, zákazy - s tím vším se čím dál častěji setkávají výtvarné umělkyně/umělci, spisovatelky/spisovatelé, performerky/performeři, filmařky/filmaři, vědecké pracovnice/pracovníci, básnířky/básníci, designérky/designéři, ale také terapeutky/terapeuti, lékařky/lékaři, historičky/historikové, koučky/koučové, pedagožky/pedagogové, módní návrhářky/návrháři a další profese, kteří pracují i s tématy inti*ity, na*oty, e*otiky, se*uality. Hlavním důvodem je puritánství některých lidí a nejpoužívanějším nástrojem diskriminace velké skupiny tvůrců jsou především algoritmy sociálních sítí a dalších technologických a mediálních společností, které masivně označují většinu vizuální, textové a audio tvorby týkající se se*uality a e*otiky za nevhodný obsah. Tím dochází k diskriminaci tvůrců a současně k významnému pokroucení vnímání lidské se*uality a e*otiky, kdy je běžná komerční po*nografie snadno dostupná i dětem, zatímco vzdělávací, zdravotní, sociální a historické informace nebo kreativní ztvárnění e*otiky a se*uality je velmi těžko dohledatelné. Proto jsme založili spolek, jehož cílem je podpora a pomoc těmto kreativním tvůrkyním/tvůrcům a současně společenské budování povědomí o e*otické inteligenci.

Ukončené projekty